Kavga Etmek Yerine Küfür Etmeyi Seçen İlk İnsan Uygarlığın Kurucusuydu” Sözünün Sigmund Freud’a Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Bugün “Kavga etmek yerine küfür etmeyi seçen ilk insan uygarlığın kurucusuydu” sözünün Sigmund Freud’a ait olduğu iddiasını inceleyeceğiz.

Sözün “taş atmak, sopa savurmak, mızrak fırlatmak, kavga etmek” olarak kullanılan farklı varyantlarına rastlamak mümkün.

Örnek bazı paylaşımlar sunalım:

 

“Medeniyet ilk kez birisinin muhatabına mızrak fırlatmak yerine hakaret etmesiyle kurulmuştur. Sigmund Freud”

 

Medeniyet ilk kez birisinin muhatabına mızrak fırlatmak yerine hakaret etmesiyle kurulmuştur

 

“‘Karşısındakine taş atmak yerine küfür eden ilk insan, bugünkü uygarlığımızın kurucusudur.’ Sigmund Freud”

 

Karşısındakine taş atmak yerine küfür eden ilk insan

 

“‘Kavga etmek yerine küfür etmeyi bulan ilk insan uygarlığın kurucusudur.’ S. Freud”

Kavga etmek yerine küfür etmeyi bulan ilk insan uygarlığın kurucusudur

 

“‘Karşısındakine taş yerine hakaret savuran ilk insan uygarlığın kurucusudur.’ Sigmund Freud”

 

Karşısındakine taş yerine hakaret savuran ilk insan uygarlığın kurucusudur

 

Sigmund Freud’un eserlerinde buna benzer bir cümleden bahsettiği bilinse de, bu söz kendisine ait değildir.

Freud’un psikoloji alanındaki çalışmalarını bir araya getiren “The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud” adlı eserin 1893-1899 yılları arasındaki çalışmaları ele alan üçüncü cildinde, Freud’un bir yazısında şu sözü aktardığı yazmaktadır:

İngiliz bir yazarın nükte yaparak belirttiği gibi, düşmanına mızrak atmak yerine küfür eden ilk insan medeniyetin kurucusuydu.

But, as an English writer has wittily remarked, the man who first flung a word of abuse at his enemy instead of a spear was the founder of civilization.

Yani Sigmund Freud, 1893 tarihli bir yazısında bu cümleye yer vermiştir; ancak ilgili yazıda, sözün İngiliz bir yazara ait olduğunu söyleyerek sadece alıntı yapmıştır.

Sigmund Freud Müzesi, Freud’un bu cümleyi atıf yaparak kullandığını, dolayısıyla sözün kendisine ait olmadığını bildirmişti. Ayrıca Freud’un bahsettiği nüktedan İngiliz yazarın, nörolog John Hughlings Jackson olduğunu açıklamıştı.

Dr. John Hughlings Jackson’in birtakım çalışmalarının yer aldığı “Selected Writings of John Hughlings Jackson” adlı eserde, Dr. Jackson’in bir yazısında şu cümleyi kullandığı ifade edilmekte:

Konuşmadan birisinin kafasını kırmak yerine hakaret eden ilk insanın medeniyetin temellerini atan kişi olduğu söylenir.

 

It has been said that he who was the first to abuse his
fellow-man instead of knocking out his brains without
a word, laid thereby the basis of civilization.

Sonuç olarak Sigmund Freud bu sözün duyulup yayılmasında önemli bir rol oynamış olsa da, iddia edilenin aksine kendisine ait değildir. Freud, yazısında bu söze “İngiliz bir yazarın nükte yaparak söylediği gibi” şeklinde bir ifade ile Dr. John Hughlings Jackson’a atıf yaparak yer vermiştir.

Yorumunuzu yazınız...