Vahdet Gazetesi Yazarı Seyfi Şahin Maymunların İnsanlardan Türediğini ve Afrika’daki Şempanzelerin Lanetlenmiş Yahudiler Olduğunu Öne Sürmüştü

 

Kapatılan Vahdet Gazetesi yazarı Seyfi Şahin 31 Ocak 2016 tarihli “Maymunlar İnsanlardan Türemiştir” başlıklı yazısında evrim teorisini tersten aktararak bir nefret söyleminde bulunmuştu.

İnsanlarla maymunların biyolojik açıdan birbirlerine benzediğini kabul eden ve bir doktor olduğunu belirten Şahin, maymunların insanlardan türediğini ve Afrika’da yaşayan goril ve şempanzelerin aslında lanetlenmiş Yahudiler olduğunu öne sürerek, Darwin’in Yahudi olduğunu ve Müslümanları dinlerinden çıkarmak için evrim teorisini ortaya attığını iddia etmişti.

Maymunun insandan türediği iddiasını antisemitist söylem üzerine ve Charles Darwin’in Yahudi olduğu iddiasına kuran Şahin, Darwin’in Yahudi olmadığını gözden kaçırmış.

Vahdet yazarının Afrika’nın kuzeyinde büyük ormanların yer aldığı ve bu ormanlarda goriller ve şempanzelerin yaşadığı iddiası da tam olarak doğru değil.

Seyfi Şahin’in maymunların insanlardan türediğini ve Afrika’daki şempanzelerin lanetlenmiş Yahudiler olduğunu öne sürdüğü yazısı şu şekilde idi:

Maymunlar insanlara benzer hayvanlardır.

İnsan kromozomu 46 dır

Maymun kromozomu 48 dir.

Bu kromozom yapıları birbirine yakın olduğu için,

Bu varlıkların birine kromozomal  geçişi mümkündür.

Yani ya, insan Maymundan türedi

Veya maymun insandan türedi.

 

Biz tabipler olarak kromozom anomalilerini incelediğimizde,

İnsan kromozom anomalisinden maymuna benzer insanlar doğmaktadır.

Mesela mikrosefali doğan çocuklar

Hem şekil olarak, hem de zeka olarak maymun gibidirler. 

Tavır davranış, cemiyet hayatında, 

Özel kontrol altında tutulması gerekir.

Bu durum, hastalık istatistiklerinde azımsanmayacak bir rakamdır.

 

Maymunlarda da kromozom anomalili doğanlar da vardır.

Ancak onlar içinde hiç insan doğmamış,

İnsana yakın bir maymun da türememiştir.

O zaman anlıyoruz ki, maymunlar insanlardan türemiştir.

Çünkü bu anomali durumu meydana getirecek pek çok faktör var.

İlahi, çevre ve kimyasal faktörler gibi…

 

Kainatın yaratıcısı, yüce Rabbimiz de bu gerçekleri doğruluyor.

“Şüphesiz ki, içinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri  bilirsiniz,

İşte bunlardan dolayı onlara sefil maymunlar olun-dedik(2/65)”

Ayrıca; ”De ki;-Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber veremi? Allah kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır. (5/60)”

Bir de;”böylece onlar kibre kapılıp, yasak kılınan şeylerden vazgeçmeyince, biz de onlara  hor ve zelil maymunlar olun dedik.(7/166)”

Yukarıdaki ayetler maymunların insanlardan türediğine işarettir.

Allah daima doğru söyler.

 

Evrim teorisi, Darwin denen bir Yahudi tarafından ortaya atılmıştır.

Yani bir görüştür.  

Bu teori, Yahudi olmayanları dinlerinden çıkarmak,

İmanlarını zedelemek ve dinleri hakkında şüpheye düşürmek içindir. 

Darwin Yahudi olduğu için kendi dinine inanıyor ve yaşıyordu.

Kendi dinine göre de törenle gömüldü.

Ama gerçek hedef  Müslümanlardı. Muhtemelen Darwin de bu ayetleri biliyordu.

Allah da Kuranı Kerimde bu sapıklığa çok güzel cevap vermiştir.

 

Dünya para ve bilim kurumlarında  çok iyi teşkilatlanmış olan Yahudiler.

Çok güçlü oldukları için, bilim dünyasında adeta terör estirmektedirler. 

Propaganda ve çok tekrar edilen safsata ile, beyinleri yıkayıp,.

Bu görüşü bir kanun gibi, hatta bilimsel gerçek gibi yutturmuşlardır.

Hatta bazı echel  ilahiyatçılar bile bu teorinin propagandasına kapılıp,

Hz Ademi bile yanlış tefsir edip küfre girmektedirler.

 

Ben bugün Afrika’nın kuzeyinde ormanlarda yaşayan goril ve şempanzelerin,

Lanetlenmiş  Yahudi olduklarına inanıyorum.

Bunlar mutasyona uğramış, sapık insanlardır.

Bu görüş inanın Darwin teorisinden  daha  güçlü ve bilimseldir. 

Ancak biz Müslümanların  ve buna inananların,

Ne bankalarımız, ne paralarımız, ne bilim dünyasında teşkilatımız,

Ne de bu gerçekleri haykıracak propaganda gücümüz var? 

Ama Aklımız, imanımız ve Allah’ımız var. Elhamdülillah…

 

Maymunlar İnsanlardan Türedi
Seyfi Şahin’in “Maymunlar İnsanlardan Türemiştir” başlıklı yazısı

 

 

Yorumunuzu yazınız...