Yüzük Parmağının Doğrudan Kalbe Ulaşan Damara Sahip Tek Parmak Olduğu ve Evlilik Alyansının Bu Nedenle Yüzük Parmağına Takıldığı İddiası Doğru Değil

Yüzük parmağından çıkıp tek başına direkt kalbe giden ya da sadece yüzük parmağına özgü olan herhangi bir damar bulunmuyor. Elin anatomik yapısını incelediğimiz zaman tüm parmaklardaki damar yapılarının ve dallanmalarının benzer şekilde olduğunu görürüz. Parmaklardan çıkan damarların hiçbiri tek başına kalbe kadar gitmez; hepsi bir noktada birleşir. Yani yüzük parmağımızda yer alan bir damar en sonunda yukarılarda diğer parmaklardaki damarlar ile birleşir.

Yanlış İddia

 

Bugün, yüzük parmağının kalp ile direkt bağlantılı olan tek parmak olduğu ve alyans takarken bu yüzden tercih edildiği iddiasını inceleyeceğiz.

Haber platformlarında, sosyal medyada ve internet forumlarında, evlilik yüzüğünün sol elin 4. parmağına takılmasının sebebi olarak şu açıklama sunulmaktadır:

“Modern zamanlarda herkes yüzüğünü sol elin dördüncü parmağına takmaya devam ediyor. Bazı kültürler sağ eli tercih etse de hep dördüncü parmak tercih ediliyor. Peki neden?

 

Çünkü bu eskiden kalma bir inanç ve adetler bu geleneğin sürmesinin sebebi. Amerika, Kanada, Japonya, Hindistan ve Batı Avrupa’da evlilik yüzükleri hem kadın da hem de erkek tarafından sol elin 4. parmağına takılmaktadır.

 

Eski Romalılar aşk damarı dedikleri bir damardan bahsederler. Bu damar sol elin dördüncü parmağı üzerinden kalbe gider. Romalıların Vena Amoris dedikleri bu damar bu parmağın tercih edilmesinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Hristiyan geleneklerinde de geline baba oğul ve kutsal ruhu temsilen 3 tane yüzük takılır ve bu parmaktaki yüzük düğünden sonra da bırakılır. Çinliler ise baş parmağın ebeveyn, işaret parmağının kardeşleri, orta parmağın kendimizi, dördüncü parmağın eşimizi serçe parmağın ise çocuklarımızı temsil ettiğine inanırlar.”

 

Bu açıklamanın yanı sıra kalple doğrudan bağlantısı olduğu için evlilik ya da nişan için alyansın sol elin 4. parmağına takıldığı iddiası şöyle öne sürülmektedir:

“Peki evlilik yüzüğü neden sol elin 4. parmağına takılıyor? Bu sorunun cevabı oldukça ilginç, Roma’da bilimsel araştırmalar yapan bilim adamları, sol elin 4. parmağından kalbe giden direk bir damar olduğunu keşfettiler. Ancak hikaye bu kadarla da sınırlı değil, insan vücudunda bulunan 10 parmağın içinde kalple doğrudan bağlantısı olan tek parmak; sol elin yüzük parmağıdır. Romalılar, bu damarı, Latince “vena amoris” olarak adlandırdılar. İngilizcesi, “vein of love” olan bu tabirin Türkçe karşılığı “aşkın damarı“dır.

Bu keşiften sonra da, evlilik törenlerinde yüzüklerin bu parmaklara takılması bir gelenek halini alır. “

 

 

 

İddianın kökenine dair bilgi aktaran bir diğer formu da şu şekilde:

Eski Romalılar, aşk damarı anlamına gelen “vena amoris”in diye bilinen bir damardan bahseder ve bu damar sol elin dördüncü parmağından kalbe gider. Genel olarak 4. parmak tercihinin başlangıç noktası kabul edilir bu inanç.

 

“Parmaktan direkt kalbe giden damar” iddiasına sosyal medya paylaşımlarında da sıklıkla rastlayabiliyoruz.

“Evlilik yüzüğü sol yüzük parmağına takılır. Çünkü sol yüzük parmağı, içinde kalple bağlantılı bir damar geçen tek parmağımızdır.”

 

 

“Kalbe giden tek damar, yüzük parmağı üzerinden gider”

 

 

Kalbe Doğrudan Tek Damar Yüzük Parmağı Üzerinden Gitmiyor

İddianın oluşumu ile ilgili bir arama yaptığımız zaman, Antik Mısır ya da Roma zamanlarından kalan bir bilgi olduğunu aktaran kaynakları görmekteyiz. Ancak birazdan izah edileceği üzere, yüzük parmağından çıkıp tek başına direkt kalbe giden ya da sadece yüzük parmağına özgü olan herhangi bir damar bulunmamaktadır.

Elin anatomik yapısını incelediğimiz zaman tüm parmaklardaki damar yapılarının ve dallanmalarının benzer şekilde olduğunu görürüz. Ayrıca parmaklardan çıkan damarların hiçbiri tek başına kalbe kadar gitmez; hepsi bir noktada birleşir. Yani yüzük parmağımızda yer alan bir damar en sonunda yukarılarda diğer parmaklardaki damarlar ile birleşir. Bir diğer deyişle parmaklardaki damarlar üst noktalarda bir yerde aynı damardan dallanmışlardır.

Daha belirgin bir şekilde örnek vererek açıklamak adına yüzük parmağı dahil dört el parmağında dalları bulunan Aa. digitales palmares propriae’yi ele alalım ve izlediği yolu kalbe doğru gerisin geri takip edelim. Baktığımız zaman bu damarın, biraz yukarıda avuç bölgesinde A. ulnaris isimli bir başka damarın dallarından biri olarak ayrıldığını görürüz. A. ulnaris ise daha yukarıda kol bölgesinde A. radialis ile birlikte A. brachialis adı verilen damardan ayrılmıştır. Yani başlangıçta farklı parmaklarda dalları bulunan farklı damarlar, kalbe varmadan henüz kolumuzun üst bölgesinde tek bir damar olarak gözlenmektedir.

 

kol damarları

 

elin arter ve sinirleri
Netter Anatomi Atlası’ndan “Elin Arter ve Sinirleri”

 

Damarların dallanmasının genel olarak bu şekilde olduğunu göz önünde bulundurursak, herhangi bir parmaktan tek başına kalbe kadar direkt giden bir damar olmadığını ve iddianın doğruluk payı bulunmadığını söyleyebiliriz.

 

kalbe doğrudan tek damar yüzük parmağı

 

Evrim Ağacı da yayımladığı bir incelemede yüzük parmağının, kalp ile olan damar veya sinir bağlantısı bakımından diğer parmaklardan farklı olmadığını, elin 4. parmağının yüzük takımı için seçilmesinin tamamen tarihsel ve rastlantısal olduğunu aktarmıştı.

 

alyans parmağı kalp damarı

Yorumunuzu yazınız...