Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Günü Seçim Sonucunu Paylaşma Yasağı için Belirlenen Saati 21.00’den 24.00’e Uzattığı İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından duyurulması için uygulanan yasaklar için belirlenen saatlerin ertelendiği iddiası sosyal medyada ileri sürülmüş.

 

Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV): “24.00’e kadar seçim sonucu paylaşmak yasak! Son seçimde 21.00’e kadar yasak vardı.”

 

24e-kadar-secim-sonucu-paylasmak-yasak

 

Ancak, YSK’nın seçim yasaklarına ilişkin saati 21.00’den 24.00’e aldığı iddiası doğru değil.

Oy verme günü seçim sonuçlarını açıklama yasağı saat 21.00’e kadar.

YSK bu yasağı daha erken kaldırabilir; ancak, daha geç bir saate alamaz.

Yayın yasağının 21.00’de sona ereceği 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 37. maddesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 80. maddesi ve YSK’nın 2023/94 sayılı kararında açıkça yazılıdır.

2839 sayılı Kanun‘un seçim sonuçlarının yayımına ilişkin ilgili maddesi şöyle:

Madde 37 – Yukarıdaki maddenin birinci fıkrası uyarınca il seçim kurullarından bilgi verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu bu bilgileri bekletmeden radyo ve televizyon ile derhal yayımlar. Bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır tamamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazın incelenerek karara bağlanması beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonları ile derhal yayımlanır. Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en kısa zamanda Radyo ve Televizyon ve Resmi Gazete ile ikinci bir bildiri yayımlayarak, iller ve seçim çevreleri itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen sayısını, katılma oranını, geçerli oy pusulası sayısını her parti ile bağımsız adayların kazandıkları oy sayısını açıklar. Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, seçim kurulları arasında seçimle ilgili haber, yazı, bilgi ve malzemenin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır.

 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun‘un yayın yasaklarına ilişkin ilgili maddesi şöyle:

Madde 80 – Seçim günü saat 18 e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır. Saat 18 ile 21 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir. Saat 21 den sonra bütün yayınlar serbesttir.

 

secim-sonucu-yayin-yasagi

 

YSK’nın 14 Mayıs 2023 seçimlerine ilişkin 2023/94 sayılı kararında seçim sonuçlarının 18.00’e kadar duyurulamayacağı, 21.00’den sonra seçim sonuçlarını duyurmanın serbest olduğu, 18:00-21:00 arasında ise YSK’nın iznine bağlı duyuru yapılabileceği şöyle aktarılmış:

Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabileceğine,
3- 298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,
c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
4- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümlerin 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacağına,

 

Seçim yayın yasağının uzatıldığı iddiasıyla paylaşılan ekran görüntüsü YSK’nın 14 Mayıs 2023 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi İle 28. dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi başlıklı belgesinden alıntı.

Söz konusu belgedeki “Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).” ifadesi yayın yasağı odaklı değil, seçimle ilgili diğer tüm yasakların seçim günü saat 24.00’te sona ereceği ile ilgili.

2018 seçimleri ile ilgili YSK tarafından yayımlanan 24 Haziran 2018 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi İle 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi başlıklı belgede de aynı ifade aynı şekilde yer almıştı.

2018 ve 2023 seçimleri için yayımlanan seçim takviminden ilgili kısmın karşılaştırması şöyle:

 

secim-yasaklarinin-sona-ermesi

 

YSK’nın yukarıda bahsi geçen kararında seçim yasakları şöyle aktarılmıştı:

“298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi gereğince oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar;
a) Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,
b) Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,
2- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine,
Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabileceğine,
3- 298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,
c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

 

Yorumunuzu yazınız...