Ay kültünde, ay ışığını toplamak için eller gökyüzüne doğru açılır sonra toplanan ışık yüze sürülürdü” ifadeleriyle paylaşılan Asurlular döneminden ortostat tasvirindeki kişinin dua ettiği iddiası yorum içeriyor

 

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi‘nde sergilenen M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen ve Asurlulara ait olduğu belirtilen aşağıda görseldeki ortostata değineceğiz…

 

ortostat

 

Louvre’da söz konusu ortostat şu bilgilerle kayıtlı:

-721 / -705 (Yeni Asur: Sargon II)
Keşif yeri: Sargon’un Khorsabad sarayı (Albenda’ya göre: koridor 10, sicilin alt kısmı, n° 12)
AO 19896; N III 2890; N8062; MN 358
Doğu Eski Eserler Dairesi

 

Asur Kralı II.Sargon’un Dur-Şarrukin (Khorsabad) sarayı kazılarında bulunan rölyef için Louvre Müzesi internet sitesinde şu açıklama sunulmuş:

“Précision sur l’objet : Fragment d’orthostate. Un tributaire mède est représenté les deux mains levées. Le personnage est barbu avec une coiffure courte bouclée maintenue par un bandeau ; il porte un vêtement avec un pan en fourrure”

“Nesneyle ilgili ayrıntılar: Bir ortostat parçası. Bir Med, iki eli havaya kaldırılmış olarak temsil edilir. Karakter, bir saç bandı tarafından tutulan kısa kıvırcık bir saç modeli ile sakallıdır; kürk kapaklı bir giysi giyiyor”

 

Bir Med asilzadesine ait olduğu belirtilen söz konusu rölyef, Asur Kralı II. Sargon’un tasviri olduğu iddiasıyla ve ay tanrısına dua anını yansıttığı yorumuyla paylaşılmıştı (II.Sargon’un sarayında bulunan ortostatın Kral II. Sargon’a ait olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadık. Tasvirdeki kişinin dua ettiği iddiası da yorum içeriyor.):

 

“Asur kralı II. Sargon’un bir tasviri. Muhtemelen ay kültü çerçevesinde 🌙 hilal ile sembolize edilen erken dönem ay tanrısı Sin’e dua ediyor. Bu inanışta hilalin tanrısına iki el görseldeki gibi açılarak dua edilir ve sonra el yüze sürülürdü.”

 

Görsel hatalı şekilde Sümerlilerle de ilişkilendirilmişti:

 

“Bir Sümerli gökyüzü tanrısı An’a dua ediyor. Birazdan ay ışığını avuçlarına alıp yüzüne sürecek…”

 

Yorumunuzu yazınız...