Padişah Abdülaziz’in Portresinin Asıldığı Sayıştay’ın Toplantı Salonunda Atatürk Resmine Yer Verilmediği İddiası Doğru Değil

 

Sayıştay Başkanının odasından Atatürk’ün resminin kaldırıldığı ve yerine Osmanlı Devleti’nin 32. Padişahı Abdülaziz’in tablosunun asılı olduğu iddiası 2018 yılından bu yana sosyal medyada paylaşılagelmekte…

Yaygın şekilde paylaşılan fotoğraf şu şekilde:

 

sayistay-toplanti-salonu-abdulaziz-resmi

 

Sayıştay’ın toplantı salonunda makamın hemen arkasına Atatürk yerine Sultan Abdülaziz’in portresinin asılması kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Tartışmalara neden olan tefrişata dair tepki mesajlarında Sayıştay’ın Atatürk’ün resmini kaldırıp yerine Padişah Abdülaziz’inkinin asıldığı ileri sürülmüştü.

Bu yöndeki paylaşım & haber örnekleri şöyle sunulabilir:

 

Sözcü:

“Yeni salona Sayıştay’ın kurulduğu tarihte Osmanlı Padişahı olan Abdülaziz’in büyük boy portresi asıldı. Atatürk’e ise yer verilmedi.”

 

ABC Gazetesi:

“Atatürk’süz Sayıştay: Toplantı odasında dikkat çeken ayrıntı”

 

Tonyukuk-Gök budun:

“■ Osmanlı Hanedan Odası değil Sayıştay Toplantı salonu!

■ Geçmişlerine o kadar sahip çıkıyorlar ki, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunu değil, 1862 yılında kurucuları Abdülaziz’e ait fotoğrafı asıyorlar.

■ Peki bu devlet olmasaydı, Sayıştay da olur muydu?

■ Yeni salona Sayıştay’ın kurulduğu tarihte Osmanlı Padişahı olan Abdülaziz’in büyük boy portresi asıldı.

■ Atatürk’e yer verilmedi.”

 

Sadık Usta:

“Atatürk’e saygı duymayan Sayıştay ne yapacak? Neymiş Abdülaziz Sayıştayı kurmuş da onun için asılıymış… Atatürksüz devlet kurumu mu olur? Ziraat Bankası’nı da Mithat Paşa kurmuştu… Günlerdir McKinsey şirketi yerine “aslanlar gibi Sayıştayımız var” diyenlere duyurulur…”

 

Gürman Timurhan:

“Şimdi önce ben de photoshop sandım ama gerçekmiş. Sayıştay Başkanı “Şeref Salonu”na Sultan Abdülaziz’in portesini asmış. Tanzimat döneminin okumuş, medeni, sanatla ilgili padişahıydı. Bu çiğlikte yer almaktan kendisi de iğrenirdi. O kadarı açık.

Koca Sayıştay devlet dairesinin vakar ve ciddiyetini korumak, bu kurumsal kabiliyete sahip olmak zorunda. Her gelen istediği kuruma istediği padişahın, kıymetli insanın portresini asamaz. Devlet dairesi kimsenin evinin salonu değil. Gerçekten ülkeyi Tanzimat öncesine taşıdılar.”

 

Sayıştay Başkanı’nın misafirlerini kabul ettiği “şeref salonu” adı verilen toplantısı salonunun yenilendiği, toplantı salonunda Padişah Abdülaziz’in resminin asılı olduğu doğru. Bahse konu fotoğrafın anılan salondan daha sonra kaldırıldığı anlaşılıyor. Söz konusu toplantı salonunda Atatürk resminin yer almadığı iddiası ise gerçeği yansıtmıyor.

Sayıştay’ın kurumsal alt yapısını oluşturan Divan-ı Muhasebat 29 Mayıs 1862 tarihinde Sultan Abdülaziz Han’ın “İrade-i Seniyye”si ile kurulmuştu. Sonrasında Divanı Muhasebat, 1876 tarihli Kanun-i Esasi’de yer alarak anayasal bir kuruluş hüviyetine erişmişti.

Seyit Ahmet Baş’ın Sayıştay başkanlığı döneminde tefriş edilen toplantı salonunda, Sayıştay teşkilatının kurucusu kabul edilen Padişah Abdülaziz’in portresine yer verilmiş.

Toplantı salonuna Padişah Abdülaziz’in portresinin asılmasının sebebinin Sayıştay’ın kurucusu olmasına dayandığını aktaran Sayıştay kaynakları, aynı salonda Atatürk’ün portresinin olduğunu belirtmişti.

Paylaşılan fotoğrafta Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) temsilcilerinin Sayıştay’ın 2017-2021 yılları arasında başkanlığını üstlenen Seyit Ahmet Baş’a yaptığı ziyarete ait olduğu anlaşılıyor.

 

sayistay-toplanti-salonu-abdulaziz-resmi

 

sayistay-baskani-isaca-ziyareti

 

Sayıştay başkanının ISACA İstanbul Şubesi yöneticilerinin 18 Temmuz 2019 tarihindeki kabulünde de benzer bir fotoğraf kaydedilmiş (Söz konusu kabule dair Sayıştay internet sitesindeki Türkçe duyuru metni (2020 yılı öncesindekilerle birlikte) silinse de, İngilizce duyurunun sitede hâlâ yer aldığı görülüyor).

 

sayistay-isaca-ziyareti

 

Sosyal medya taraması, Padişah Abdülaziz’in portresinin 2018 yılından bu yana söz konusu toplantı salonunda asılı olduğunu işaret ediyor.

 

 

sayistay-toplanti-odasi-abdulaziz-resmi

 

 

Sayıştay’ın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar incelendiğinde, bahsi geçen toplantı salonundaki Padişah Abdülaziz portresinin (Sayıştay Başkanının değişmesiyle birlikte) makamın arkasındaki duvardaki yerinden kaldırıldığı anlaşılıyor.

 

sayistay-toplanti-odasi

 

sayistay-toplanti-odasi-imza

 

 

Mehmet Yener Sayıştay Başkanlığı koltuğuna oturduğunda (2021 yılı Temmuz ayında) söz konusu salonda Padişah Abdülaziz’in portresinin bulunduğu görülüyor.

 

 

Sayıştay Haber Bülteni adlı yayının arşivi tarandığında Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai AKYEL başkanlığında “şeref salonunda” yapılan toplantılardan görsellerde makamın arkasında Atatürk resminin yer almadığı görülebiliyor.

 

sayistay-seref-salonu-toplanti
Kaynak: Sayıştay Haber Bülteni. Sayı 194. Yıl 17. Ocak 2013. Sf: 1

 

Yapılan teşrifatta salonda makamın konumunun masanın tam tersine alındığı anlaşılıyor.

 

sayistay-seref-salonu-toplantisi
Sayıştay Haber Bülteni. Sayı 230. Yıl 20. Ocak 2016. Sf: 3

 

Sayıştay’ın yenilenen toplantı salonunda Atatürk resmine yer verilmediği iddiası ise gerçeği yansıtmıyor.

 

sayistay-baskani-odasi-ataturk

 

sayistay-baskani-odasi-ataturk

 

Salondaki Atatürk resminin, eski Sayıştay başkanları panosunun üzerindeki yerinden makam koltuğunun tam karşısındaki duvardaki ekranın üstüne yerleştirildiği anlaşılıyor.

 

 

Sayıştay’ın internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerde ve Youtube hesabında yayınlanan videolarda duvarda Atatürk resminin bulunduğu görülüyor.

 

 

Yine internet sitesi ve sosyal medya hesapları incelendiğinde Sayıştay Başkanının makam odasında Atatürk resminin hep asılı olduğu görülüyor.

 

 

sayistay-makam-odasi-ataturk

 

Sayıştay raporlarının görüşüldüğü ana salonda da Atatürk portresi yer alıyor.

 

sayistay-ana-salon

 

Kurumun diğer toplantı salonlarında da Atatürk’ün portresinin asılı olduğu anlaşılıyor.

 

 

Yorumunuzu yazınız...