Nikola Tesla’yı Laboratuvarında Gösteren Fotoğraf İkizleme Tekniğiyle Oluşturulmuş

 

Ünlü mucit Nikola Tesla (1856-1943) denince akla gelen ilk kareler, Tesla’nın 1899’da Colorado Springs’teki laboratuvarında yüksek voltajlı, yüksek frekanslı güç deneyleri esnasında çekilen fotoğraflardır. Ancak Tesla’nın kablosuz elektrik akımını gerçekleştirdiği laboratuvardan fotoğraflar, sanıldığı gibi orijinal değil.

 

Nikola Tesla Colorado Springs'teki laboravuarında (1899) (Kaynak: Getty Images)
Nikola Tesla Colorado Springs’teki laboratuvarında (1899) (Kaynak: Getty Images)

 

Nikola Tesla Colorado Springs'teki laboravuarında (1899) (Kaynak: Wiki Commons)
Nikola Tesla Colorado Springs’teki laboratuvarında (1899) (Kaynak: Wiki Commons)

 

Yukarıda aktarılan ikinci fotoğrafı Tesla, arkadaşı Sir William Crookes’a “Her zaman düşündüğüm ve mektuplarına asla cevap veremediğim ünlü arkadaşım Sir William Crookes’a . 17 Haziran 1901, Nikola Tesla.” (“To my illustrious friend Sir William Crookes of whom I always think and whose letters I never answer. June 17, 1901 Nikola Tesla“) notuyla iletmiş.

Ancak bu fotoğraflar, sanıldığı gibi doğal, yani montajsız değil. Fotoğraflar, “double exposure” adı verilen, Türkçeye “ikiz / çift pozlama” olarak çevirebileceğimiz teknik kullanılarak oluşturulmuş.

Fotoğraflar, Nikola Tesla’nın ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Colorado Springs şehrindeki laboratuvarında 1899 yılı Aralık ayında çekilmiş. Fotoğrafı çeken kişi Century Magazine adlı yayın için çalışan Dickenson V. Alley adlı fotoğrafçıdır.

Tesla, montajlanan görüntüler hakkında şu yorumda bulunmuş (W. Bernard Carlson (2013). Tesla: Inventor of the Electrical Age. Princeton University Press, Sf: 297):

“To give an idea of the magnitude of the discharge the experimenter is sitting slightly behind the “extra coil”. I did not like this idea but some people find such photographs interesting. Of course, the discharge was not playing when the experimenter was photographed, as might be imagined!”

 

“Boşalmanın (deşarjın) büyüklüğü hakkında bir fikir vermek için deneyi gerçekleştiren kişi, “ekstra bobinin” biraz arkasında durmaktadır. Bu fikri beğenmedim ama bazı insanlar bu fotoğrafları ilginç buluyor. Tabii ki, deneyi gerçekleştirenin fotoğrafı çekildiğinde tahmin edilebileceği üzere deşarj olmuyordu!”

 

Wiki Commons‘ta görselin ikiz pozlama ile oluşturulduğu bilgisi aktarılmış:

“This image was created using ‘trick photography’ via a double exposure. The electrical bolts were photographed in a darkened room. The photographic plate was exposed a second time with the equipment off and Tesla sitting in the chair”

“Bu görüntü, çift pozlama ile “fotoğraf çekimi” kullanılarak oluşturulmuştur. Elektrik cıvataları karanlık bir odada fotoğraflandı. Fotoğraf plakası, ekipman kapalıyken ve Tesla sandalyede otururken ikinci kez pozlandırıldı.”

 

Getty Images‘ta fotoğraf hakkında şu notun yer aldığı görülmektedir:

“Nikola Tesla (1856-1943), Serbian-American physicist sitting in his Colorado Springs laboratory with his “Magnifying transmitter” – 1899 (Multiple exposure) (Photo by Stefano Bianchetti/Corbis via Getty Images)”

“Büyütücü vericisi” ile Colorado Springs laboratuvarında oturan Sırp-Amerikalı fizikçi Nikola Tesla (1856-1943) – 1899 (Çoklu pozlama)”

 

Marc Seifer, “Wizard:: The Life and Times of Nikolas Tesla” adlı kitabında fotoğrafın çoklu pozlama ile oluşturulduğunu şöyle aktarmış:

“The wizard at his Colorado Springs laboratory sitting among sixty-foot electrical sparks in this illustrious multiple-exposure photograph.”

Colorado Springs laboratuvarında 60 fitlik elektrik kıvılcımları arasındaki sihirbaz, bu görkemli çoklu pozlama fotoğrafında

 

Century Magazine adlı dergide yayınlanan Nikola Tesla’ya ait bir makalede, laboratuvar görsellerinin Tesla’nın yer almadığı bir versiyonuna yer verilmiş (Nikola Tesla (1900). “The Problem of Increasing Human Energy“. Century Magazine, The Century Co., New York, June 1900).

 

Nikola Tesla'nın Century Magazine'de yayınlanan bir makalesinde yer alan laboratuvarındaki deneyden bir fotoğraf
Nikola Tesla’nın Century Magazine’de yayınlanan bir makalesinde yer alan laboratuvarındaki deneyden bir fotoğraf

 

Yorumunuzu yazınız...