Migros’un Koç Holding’e Ait Olduğu İddiası Doğru Değil 

Koç Topluluğu hisselerinin devriyle 2009 yılında Migros’un ana hissedarı MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. oldu. 2017 yılından bu yana Migros’un hakim hissedarı Anadolu Grubu’dur (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.).

Yanlış İddia

 

Perakende sektörünün önde gelen markası Migros, son günlerde çalışma şartlarını ve yapılan zam teklifini protesto eden işçilerin gözaltına alınması ile gündeme geldi. Bu süreçte Migros’un Koç Holding’e ait olduğu yönünde yanlış bilginin yaygın şekilde paylaşıldığına şahit olduk.

 

Migros’un hakim hissedarı şirket hakkında yanlış yorumda bulunan paylaşımlardan örnekler şöyle sunulabilir:

“Migros, Koç’un değil mi? Koçum Koça 2 laf etsene toton yiyorsa”

“Eeee Gezide desteklediklerin gelir seni birgün vurur KOÇ bey. Beter ol inşaallah.. #Migros”

“Migros Yanı koç sende bunu yaparsan kim ne yapmaz … Çok ayıp ettin ve yakışmadı .”

 

Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcının Migros’un Koç Grubu’na ait olduğunu sandığını belirttiği de görülüyor.

Örnekler:

Nasuh Bektaş: “Ben de hep Koç’un bilirdim, Tuncay Özilhan’ınmış.”

Selbi: “Koç Grubunun sandığım Migros Anadolu Grubununmuş! Sahibi Tuncay Özilhan Akp liymiş! 🤨 Daha da adımımı atmam….”

R.Semm: “migros’u hala koç’un sanan bir arkadaş “o zaman maret de almayacaksın” dedi… lan o da koç’un değil ki artık, sen hangi devirde kaldın öyle?”

Ahmedo: “Migros işçileri Koç Grubundan, Emek, sermayeden büyüktür. ✊”

Hasret: “Dünden beri Migros Koç grubuna aitmiş gibi Koç grubunu topa tutuyorsunuz azcık bilgilenin lütfen😊 Migros ANADOLU Grubuna ait bir kurumdur.. Sahibi: Tuncay Özilhan..”

 

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket hakkında bilgi edinmek adına başvurulabilecek 2 temel kaynak: (i) Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfası ve (ii) şirketin yatırımcılara bilgi sunduğu kurumsal internet sitesi.

Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

Migros’un çoğunluk hisselerine 1975 yılında sahip olan Koç Topluluğu 2008 yılında hisselerini Londra merkezli özel sermaye şirketi BC Partners’ın iştiraki Moonlight Capital’in tek ortak olduğu MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’ye devretmişti.

1954 yılında kurulmuş olan Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi, 30 Nisan 2009 tarihinde ana ortağı Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmiş ve birleşme neticesinde Moonlight Perakendecilik’in ticaret unvanı Migros Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmişti.

2015 yılı Temmuz ayında Anadolu Grubu Holding A.Ş., Migros’un %50 hissedarı olan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %80,5’ini satın alarak Migros hisselerinin %40,25’ine dolaylı olarak sahip olmuştu (Anadolu Endüstri Holding MH Perakendecilik, Migros’un % 50’sine sahip olan MH Perakendecilik’in % 80.5’ini satın alarak Migros’un % 40.25 hissesini almıştı).

Rekabet Kurulu, 9 Temmuz 2015 tarihli kararı ile Anadolu Endüstri Holding A.Ş. tarafından Moonlight Capital S.A. kontrolündeki MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin devralınması suretiyle Migros Ticaret A.Ş. üzerinde kontrolün sağlanması işlemine izin vermişti.

2017 Mayıs ayında Anadolu Endüstri Holding’in Moonlight Capital’in sahip olduğu % 19,5 oranındaki MH Perakendecilik hissesini satın almasıyla MH Perakendecilik’teki hisse oranı % 100’e, Migros’taki dolaylı payı da % 50’ye yükselmişti.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Anadolu Grubu’nun Migros’taki dolaylı payı %50 iken BC Partners’ın (bağlı ortaklığı Kenan Investment S.A. vasıtasıyla) Migros’un sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam payları %12 idi. Kenan Investments S.A.’nın sahip olduğu toplam 21.308.336 TL nominal değerli Migros Ticaret A.Ş. paylarının satışının 26 Ocak 2021 tarihinde borsa dışında gerçekleşmesiyle birlikte Kenan Investments S.A.’nın Migros’ta herhangi bir payı kalmamıştı.

İşbu yazı tarihi itibarıyla Anadolu Grubu‘nun Migros’taki nihai (dolaylı) pay ve oy hakkı % 50’dir.

Günümüzde hisselerinin halka açıklık oranı % 51 civarında olan Migros’un 31 Eylül 2021 itibarıyla pay sahipliği dağılımı şu şekilde (Migros Ticaret A.Ş. 01.01.2021 – 30.09.2021 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu & KAP sayfası):

  • MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. – % 49,18
  • Diğer – % 49,18
  • Migros Ticaret A.Ş. – % 1,64

 

migros sermaye dagilimi

 

Migros, Anadolu Grubu’nun internet sitesinde “grup şirketleri” başlığı altında yer alıyor.

Hâlihazırda Migros Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan üstleniyor (Anadolu Grubu, 1950’li yıllarda kurulan ve bugün itibarıyla 6 şirketi ile Borsa İstanbul’da işlem gören bir gruptur) (Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan’ın Migros’un satın alınması ile ilgili “muradımıza erdik” açıklamasında bulunduğu 2015 yılı başında basına yansımıştı).

Migros Ticaret A.Ş.’nin güncel kurumsal künyesi şu şekilde:

Ticari Unvanı : Migros Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi* : 19.03.2008
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası : 659896
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası : 6220529513
Adres : Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7
34758 Ataşehir – İstanbul
Telefon : 0216 579 30 00
Fax : 0216 579 35 00
Kurumsal İnternet Sitesi : www.migroskurumsal.com
E-mail : [email protected]
Sermaye : 181.054.233 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul
Borsaya Kote Olma Tarihi** : 2009
İşlem Sembolü : MGROS.IS

 

Rekabet Kurulu’nun Migros’un faaliyetleri hakkındaki kararlarında şirketin hisse transfer geçmişi hakkında şu özet sunulmuştu:

“MİGROS, 1954 yılında İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi işbirliği ile kurulmuş olup 1975 yılında çoğunluk hisselerinin devri ile Koç Holding’in kontrolüne geçmiştir. 2005 yılında Rekabet Kurulu (Kurul) kararı ile MİGROS, Tansaş Perakende Mağazacılık Tic. A.Ş.’nin %(…..)’sine tekabül eden hissesini devralmıştır. Ardından, 2008 yılında MİGROS’un %(…..) oranındaki hisseleri Moonlight Capital S.A.’nın (MOONLIGHT) Türkiye’deki iştiraki olan Moonlight Perakendecilik ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış; 2009 yılında ise MOONLIGHT’ın ek hisseler iktisap etmesi yoluyla MİGROS (o dönemdeki unvanı Moonlight Perakendecilik ve Tic. A.Ş.) ve Migros Türk Tic. A.Ş. birleşmiş ve o tarihten itibaren teşebbüsün faaliyetleri MİGROS’un bugünkü ticaret unvanı olan Migros Ticaret A.Ş. altında yürütülmeye başlanmıştır.

2011 yılında MİGROS ve diğer hissedarlar tarafından ŞOK mağazaları, Yıldız Holding A.Ş. iştirakleri Gözde Finansal Hizmetler A.Ş. ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’ye devredilmiştir . 2014 yılında MİGROS, OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin maliki, intifa hakkı sahibi ya da kiracısı olduğu akaryakıt istasyonlarında kurulu ve bayisi ya da üçüncü kişiler tarafından işletilen akaryakıt istasyonu marketlerinin işletme hakkını devralmıştır . 2015 yılında o dönemki adıyla Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH), MH Perakendecilik ve T.A.Ş.’nin (MH PERAKENDECİLİK) sermayesinin %(…..)’ini satın almak suretiyle MİGROS hisselerinin %(…..)’ine dolaylı olarak sahip olmuştur . MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş’ye (Anadolu Grubu) aittir. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ile bağlı şirketleri ile iştirakleri, “Anadolu Grubu”nu oluşturmaktadır.

 

Kurumsal yatırımcı dosyasında Migros’un tarihçesi hakkında şu özet sunulmuş:

1954

Migros, İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi’nin ortak girişimi ile İstanbul’da kuruldu.

 

1957

İstanbul Beyoğlu Balık Pazarı’nda ilk mağaza.

 

1975

Migros’un çoğunluk hisseleri Koç Topluluğu tarafından satın alındı.

 

1988

İlk defa İstanbul dışında İzmir’de 4 Migros açıldı.

 

1990

Büyük mağazacılık uygulaması ile MM ve MMM Migros’lar açılmaya başlandı. Sektöre ilk kez part time çalışma sistemi kazandırıldı. Migroskop uygulaması başlatıldı. Türkiye’de ilk kez bilgisayarlı otomatik terazili kasalar devreye girdi.

 

1991

Migros halka açıldı

 

1995

“Migros” markalı ilk “private label” ürünler tüketiciyle buluştu. Perakende kredi kartlı alışveriş imkanı sunuldu.

 

1996

İlk yurt dışı mağazası açıldı. İlk elektronik raf etiketi uygulaması başladı.

 

1997

Migros, internetle alışverişin öncülüğünü yaparak Migros Sanal Market’i hayata geçirdi.

İlk Migros alışveriş merkezi Beylikdüzü açıldı.

 

1998

Migros müşterileri sektörde ilk sadakat kart uygulaması olan Migros Club Kart’ın avantajları ile tanıştı.

 

1999

Türkiye’de ve Avrupa’da ilk kez “Kasiyersiz kasa” uygulaması başlatıldı.

 

2005

Ulusal perakende zinciri Tansaş satın alındı. Macrocenter formatlara eklendi.

 

2007

Hiper ucuzluğu barındıran yeni formatı 5M hipermarketler açılmaya başlandı.

 

2009

Koç Topluluğu hisselerinin devriyle (2008) ana hissedar MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. oldu.

“Jet kasalar” ilk kez Migros tarafından Türk tüketicisiyle buluşturuldu.

 

2011

Migros Jet’ler devreye girdi.

 

2014

Migros 60. kuruluş yılını kutladı.

 

2015

Anadolu Grubu, Migros hisselerinin %40,25’ine sahip oldu.

 

2016

Migros, doğal gıda online alışveriş markası Tazedirekt’i bünyesine kattı.

 

2017

Anadolu Grubu’nun Migros’taki payı %50’ye ulaştı.

 

2018

Migros, 2017 yılında %95,50 hissesini devraldığı Kipa ile 2018 yılında Migros bünyesinde birleşti.

 

2019

Migros Hemen uygulaması müşterilerle buluştu.

 

2020

Türkiye’nin 81 ilinin tamamında online hizmet verilmeye başlandı. Temassız alışveriş deneyimi sunan Mkolay uygulaması yaygınlaştırılarak Jet Kasa’lar ile entegre edildi

 

migros tarihce

 

Özetle, bazılarınca sanılanın aksine Migros, Koç Holding kontrolünde değil.

 

Yorumunuzu yazınız...