Giza Piramidinin Koordinatlarının Işık Hızını Verdiği İddiası Asılsız

Mısır’daki Giza piramitinin koordinatlarının ışık hızı ile uyumlu olduğu iddiası doğru değildir. Işık hızı 299.792.458 metre/saniye olarak tanımlanmışken Giza piramitinin DD sisteminde koordinatları “29.9785279 ve 31.1332648″dir. Piramidin konumun ışık hızı ile birebir aynı olmadığı görülmektedir. Işık hızının piramidin konumunu verdiği iddiası sadece enlem üzerinden dile getirilmektedir. Halbuki, boylamın ışık hızının nümerik ifadesinden çıkarımına dair herhangi bir detay sunulmamaktadır.

Yanlış İddia

 

Işık hızı ile (299.792.458 metre/saniye), Büyük Giza Piramiti’nin koordinatları (29,9792458 – 31,134658) arasında ilginç bir ilişki olduğu iddiası piramitleri inşa eden Mısır medeniyetinin bilimsel ilerlemişlik seviyesi hakkında ufuk açıcı bilgi sunduğu vurgusuyla zaman zaman paylaşılmaktadır.

Piramitlerin konumunun ışık hızıyla ilişkisinin bulunduğuna dair sanal alemde bu yönde paylaşılan bir iddia metni şu şekilde:

“Eski Mısırlılar piramidi, “Ikhet” olarak adlandırmış; bu “Yüce Işık” demek. Ortaya çıkan bilgiler, internette büyük bir tartışma başlattı. Bazıları ışığın hızının 299,792,458 m/s. olduğunu ve piramidin 29.9792458, 31.134658 koordinatlarında bulunmasının tesadüf olamayacağını söyledi. “Piramit uzaylılarla iletişim kuran bir merkezdi, ışık hızıyla onlara mesaj gönderiyordu” diyenler dahi oldu.””

 

Bu yöndeki bir örnek paylaşım şu şekilde:

“Büyük Giza piramidinin koordinatı 29.9792458°N, ışık hızı ise 299,792,458 m/s dir. Sizce bu sadece bir rastlantı mı?”

giza piramidi koordinatları ışık hızı
Giza Piramidi’nin koordinatları ile ışık hızı arasında bağ olduğunu sanan paylaşım

 

İddiaya göre Giza Piramitlerinin coğrafi koordinatları ışık hızını vermektedir. Yani, Google Haritalar’da ışık hızı aratıldığında Giza Piramitleri karşımıza çıktığı da öne sürülmektedir.

Halbuki, bu iddianın doğruluk payı bulunmamaktadır.

 

Giza Piramitlerinin Koordinatları İle Işık Hızı Aynı Değil

Günümüzde bir yerin konumu enlem ve boylamların yardımıyla coğrafi koordinat sistemiyle belirlenmektedir. Koordinatları belirlemek için DMS (Derece:Dakika:Saniye), DM (Derece:Dakika-ondalık) ve DD (Derece:Dakika-ondalık) gibi farklı gösterim biçimleri bulunmaktadır. Örneğin, DMS’de “49°30’00” Kuzey ve 123°30’00” Batı” olarak gösterilen bir nokta DM’de “49°30.0′, ve 123°30.0′”, DD’de ise “49.5000° ve 123.5000°” olarak gösterilmektedir.

Büyük Giza Piramidinin “Derece, Dakika, Saniye” olarak adlandırılan DMS sisteminde koordinatları “29°58’45.03¨ kuzey ve 31°08’03.69¨ doğu”dur. Bu koordinatların DD sistemindeki koordinatları ise “29.9785279 ve 31.1332648,16” olarak belirtilmektedir.

Işık hızının boşlukta 1 saniyede kat ettiği mesafe 299.792.458 metredir. Yani, ışık hızı 299.792.458 metre/saniyedir.

Giza Piramidinin DD sistemindeki koordinatları “29.9785279 ve 31.1332648” olarak tanımlanmakta iken, bu konumun ışık hızı ile birebir aynı olmadığı görülmektedir.

Büyük Giza Piramidinin bulunduğu konum 30. kuzey enlemine yakın 29,9785279 noktasında ve 31. doğu boylamına yakın 31,1332648 noktasındadır. Işık hızının piramidin konumunu verdiği iddiası ise sadece enlem üzerinden dile getirilmektedir. Halbuki, boylamın ışık hızının nümerik ifadesinden çıkarımına dair herhangi bir detay sunulmamaktadır.

Ayrıca, ışık hızının bir konum ifade ettiği varsayılsa dahi, bu konuma dair adlandırmanın önce enlemi mi boylamı mı verdiği yahut doğu-batı boylamları ile kuzey-güney enlemleri arasında nasıl bir farklılaştırmaya gittiği ve neticede Büyük Giza Piramidinin lokasyonunu işaret ettiği hususları iddiayla ilgili açıkta kalan temel noktalardır. Işık hızı illâ bir noktaya işaret edecek olsa, ışık hızının enlem yerine boylam üzerinden başlayarak bir noktayı işaret etmiş olması yahut Büyük Giza Piramidinin yer aldığı yarım küre yerine diğer yarım küreyi gösteriyor olması da aynı olasılığa sahiptir.

Antik Mısır medeniyetinin koordinat sistemi ve metrik sistem kullanmadığını, günümüzde kullanılan koordinat sisteminin baz alındığı ölçü birimi olan metrenin 18. yüzyıldan sonra hayatımıza girdiğini de hatırlatmakta elbette fayda var (Mısırlılar metre değil, cubit adı verilen bir uzunluk ölçü birimi kullanmaktaydı). Bu iddiada ilginç olan nokta, Mısırlıların ışık hızını bulduğunu iddia edilmesi değil; zımnen, Mısırlıların yüzyıllar sonra kullanılacak coğrafî konum işaretleme sistemini, başlangıç boylamınının nerede baz alınacağını da tahmin etmiş olduklarının da iddia edilmesidir.

Konuyla ilgilenenler Metabunk.org’un ilgili incelemesine de göz atabilirler.

 

piramit ışık hızı

 

1 Yorum

Yorumunuzu yazınız...