İngilizce “Fuck” Fiilinin “Kralın İzniyle / Kontrolü Altında Cinsel İlişkiye Girmek” Anlamındaki “Fornication Under Consent / Control Of The King” Deyiminin Baş Harflerinin Kısaltılmasıyla Oluştuğu İddiası” Doğru Değil

Yanlış İddia

 

İngilizce argo “fuck” sözcüğünün Türkçe “kralın izniyle / kontrolü altında cinsel ilişki / seks / zina” anlamına gelen ”fornication under control of the king” ya da “‘fornication under consent of the king” deyiminin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulduğu sanılır.

Bu iddia Netflix’te yayınlanan Nicholas Cage’in sunduğu Küfürler Tarihi adlı belgeselde yer verilmesiyle tekrar gündeme geldi.

 

Fornication Under Consent Of The King

 

“Fuck” kelimesinin ortaya çıkış hikâyesi şöyle aktarılmaktadır:

İngiltere tarihinin en kanlı ve dramatik zamanlarından biri. Kral VIII. Henry zamanıdır. Veba, katliam, savaşlar, uzak diyarlarda sömürgelere gidenler, orada kaybedilenler ve buna benzer sebeplerle ülkenin nüfusu neredeyse yarı yarıya düşmüş, kral ülkesinin geleceğinden ciddi bir bicimde endişelenmeye başlamıştır.
Ama yaptırdığı araştırmalar sonucunda ülke hapishanelerinde çok sayıda serseri, hırsız katil vs. ve çok sayıda fahişse olduğunu tespit etmiş ve nüfus artışını sağlayabilmek amacıyla kral kontrolünde hapishanelerde çiftleşmeler organize etmiştir.
Dünyaya getirilen çocukları da İngiliz Kraliyeti, yetiştirme ve topluma katma isini üstlenmiştir. Bu nüfus arttırma işlemine “Fornication Under Control of the King” yani “Kral kontrolünde zina” denmiş ve FUCK olarak kısaltılmıştır.
Bu Fuck işlemleriyle İngiltere nüfusu 10 yıl içeresinde 2 ye katlanmıştır.”Fuck” kelimesi de İngilizceye buradan girdiği söyleniyor.

 

Bu iddiayı aktaran örnek sosyal medya paylaşımları şöyle sunulabilir:

 

“FUCK kelimesinin açılımı “Fornication Under Control of the King”tir. Anlamı “Kral kontrolünde zina”dır. Fuck; İngiltere’de savaşlardan ve hastalıklardan dolayı düşen nüfus sayısını arttırmak için Kral 8. Henry döneminde izlenen bir nüfus politikasıdır.”

 

fornication under control of the king

 

““Fuck” kelimesinin açılımının, fornication under control of the king(kral kontrolünde zina) olduğunu ve ingiltere kralı 8. henry tarafından savaşlar ve hastalıklardan sonra düşen ülkenin nüfusunu çoğaltmak için insanların birlikte olmasına dendiğini biliyor muydunuz?”

 

fornication under control of the king

 

Bu iddianın aksine “fuck” sözcüğünün “fornication under consent of the king” tanımının baş harflerinin kısaltması olduğu iddiası bir şehir efsanesi. Günlük dilde ve edebî eserlerde kullanımı, “fuck” küfrünün İngiltere Kralı VIII. Henry (1491-1547) döneminden öncesine dayandığı ve “fornication under consent of the king” gibi bir ifadenin kısaltması olmadığını ortaya koymaktadır. Fuck küfrü bir kısaltma değil, başlı başına bir kelimedir.

Fuck sözcüğünün kökenine dair etimolojik aktarımlar iddia edildiği gibi bir kısaltmadan türediğine dair bir bulguya yer vermemektedir. Fuck’ın kökenine dair net bir tespit henüz sunulamasa da farklı iddiaların öne sürüldüğü görülmektedir.

Fuck sözcüğü VII. Henry dönemi öncesinde kullanımdaydı. (Mevcut bulgular ışığında) Fuck küfrünün geçtiği tespit edilen ilk metin 1310 yılından bir mahkemeye celp belgesinden.

 

fuck 1310

 

Oxford Sözlüğü’nde (The Oxford English Dictionary) fuck sözcüğünün ilk defa 1503 yılında geçtiği tespit edilmiş. John Ayto, Oxford School Dictionary of Word Origins adlı kitabında fuck sözcüğünün geçtiği ilk kaynak olarak 1250 yılında parodi ya da şaka maksatlı kullanıldığı düşünülen “John le Fucker” ismini alıntılamış.

İngilizce fuck kelimesinin benzer yapıda yer aldığı Almanca (fikken), Flemenkçe (fokken), Norveççe (fukka), İsveççe (focka) gibi farklı dillerde cinsel bağlam taşıdığı görülmektedir.

Jesse Sheidlower “The F-Word” adlı kitabında “fuck” kelimesinin kısaltması olduğu öne sürülen ifadelerin 1960 yılı öncesinde bir izine rastlanamadığı belirtilmektedir.

Bahse konu kitabında Sheidlower, “fuck” küfrünün Almanca kökenli olduğunu aktarmaktadır (Jesse Sheidlower (1995). The F-word. Random House. Sf: xxiv).  Sheidlower, kelimenin ilk izine 1475 yılında rastlandığını söylemektedir.

 

Fuck kelimesinin kökenine dair şehir efsanesine İnfinitivi de şöyle değinmişti:

 

 

 

Yorumunuzu yazınız...