16. Yüzyılda Avrupa’da Reform Hareketini Başlatan “Martin Luther” (1483-1546), 20. Yüzyıldan Ünlü Aktivist ve İnsan Hakları Savunucusu “Martin Luther KING” (1929-1968) Şeklinde (Sehven) Aktarılabiliyor

 

16. yüzyılda Reform’un temellerini atan Alman teolog ve keşiş Martin Luther yerine bazen sehven 19. yüzyılda ABD’de ırkların eşitliği için barışçıl mücadele için çabalayan papaz ve Amerikan yurttaş hakları hareketi önderi Martin Luther King’in isminin zikredildiğine şahit oluyoruz.

Bazı örnekler sunacak olursak:

Hürriyet’te 8 Kasım 2017 tarihinde yayımlanan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış röportajından…

"Suudi Arabistan öyle bir ülke ki fiziki altyapısına ABD ancak gelecek yüzyılda ulaşabilir. Zihni altyapı ise 1440 yıl öncesi. Ancak 1300 sene öncesine gelebilir. 1440’da Martin Luther King’in reformu oldu. Bir din 1440 yaşına gelince reforma ihtiyacı var. İslamiyet şimdi 1443 yaşında. Çağdaşlaşması lazım."

 

yaşar yakış hürriyet

 

yaşar yakış röportaj

 

Serkan Özburun’un Aşkoğrafya adlı kitabının tanıtım metninden:

"Örneğin 16. yüzyıl Avrupa’sında Reform hareketinin öncüsü olan Martin Luther King’in manastırdan gelen bir keşiş olarak, yine manastırdan kaçmış bir rahibeyi eş olarak alıp mutlu bir beraberlik yaşaması ve bu beraberliğin sonucu dünyaya birçok çocuğun gelmesi o dönemin skandal yaratan olayları arasındadır."

 

aşkoğrafya kitap

 

Halil Altıparmak’ın 5 Ocak Gazetesi’ndeki “Aydınlanma” başlıklı 30 Ağustos 2018 tarihli yazısından:

"Bu süreci Reform dönemi izlemiş ve bu dönemde doğrudan doğruya Katolik Kilisesine başkaldırı olmuştur. Martin Luther King ve daha sonra Calvenistler, yeni anlayışların ortaya çıkmasını sağlamışlardır."

 

Aslıhan Kuşçuoğlu’nun “Finlandiya’da Din Eğitimi” başlıklı yüksek lisans tezinden (2016. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sf: 6):

"Protestanlık; öncülüğünü Martin Luther King (1483–1546), Ulrich Zwingli (1484-1531) ve John Calvin (1509-1564)’in yaptığı, Katolik Kilisesi’nin endülijans ile para kazanmasını, ayin dilinin Latince olarak kabul edilmesini ve Papa’nın iktidarını ve sarsılmazlığını eleştiren reformist mezhebin adıdır."

 

Yasin Yaylar’ın “Evanjelizm ve Türkiye Planı” başlıklı yüksek lisans tezinden (2011. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sf: 7)

Protestan Mezhebi 
Öncülüğünü Martin Luther King (1483–1546) ve Johannes Calvin’in (1509–1564) yaptığı Katolik mezhebinin endülijans ile para kazanmasını, ayin dilinin Latince olarak kabul edilmesini ve Papa’nın yanılmaz olmasını eleştiren reformist mezheptir.

 

Ebru Emine Oğuz’un (Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III’e sunduğu) “19. ve 20. Yüzyıllarda Kocaeli’ndeki Protestan Kadın Misyonerler ve Faaliyetleri” başlıklı bildirisinden:

"Protestanlık: Öncülüğünü Martin Luther King (1483–1546), Ulrich Zwingli (1484-1531) ve John Calvin (1509-1564)’in yaptığı, Katolik Kilisesi’nin endülijans ile para kazanmasını, ayin dilinin Latince olarak kabul edilmesini ve Papa’nın iktidarını ve sarsılmazlığını eleştiren reformist mezhep."

 

Bu alıntının Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük’ün Dinler Tarihi adlı kitabından (2002. Ocak Yayınları, IV. Baskı. Ankara) yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

* Kapak görseli: Biography.com/

Yorumunuzu yazınız...