1910’lu Yıllarda ABD’de Madende Çalışan 8 Yaşındaki Çocuk İşçiye Ait Sanılan Görsel Aslında Bir Mizansen Hatıra Fotoğrafı 

 

Sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde 6 ya da 8 yaşındaki bir çocuğun kömür madeninde işçi olarak çalıştığını yansıttığı iddiasıyla siyah beyaz bir fotoğrafın kullanıldığı görülüyor.

 

Madenci gibi giyinmiş bir çocuğun, ağzından pipo, elinde neredeyse boyu uzunluğunda bir kazma, başında işçi kasketi, üzerinde işçi elbisesi ve matara ile görüntülendiği fotoğraf şu şekilde:

 

cocuk-madenci

 

Söz konusu fotoğrafın madenlerde çalışan bir çocuk işçiye ait olduğu şu ifadelerle ileri sürülmüş:

“Bu, Utah ve Colorado madencilik görüntülerinden oluşan tarihi arşivimin bir parçası olan kopya negatifinden yapılmış bir film taramasıdır.

Çocuk madenlerde çalışıyordu. Çocuklar madenlerde ucuz iş gücüydü. O kazma matkabında hiç çalışmadı ve boru da büyük olasılıkla ona ait değildi ama geri kalan eşyaları gerçekti. Günde on saatini yalnızca o donyağı fitili lambasının ışığıyla kalkarak geçiriyordu. Temizlik yaptı ve kanarya rolünü oynadı (çocukların yerini doldurmak, iyi madencilerden daha kolaydı). Muhtemelen Finli ya da İsveçliydi ve babasının şirket mağazasına olan borçlarını ödemek amacıyla şirkete sözleşmeli olarak çalışıyordu. UMWA için Tanrıya şükürler olsun. Sendikalar bu çocukları kömür madenlerinden çıkarmak için çetin ve kanlı mücadeleler verdi. Bu küçük adam Utah veya Colorado madenlerinde çalıştı (ve muhtemelen öldü).”

 

Türkiye’den bazı haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından 8 yaşında bir maden işçisine ait olduğu sanılarak kullanılmış.

 

Nostalji:

“Amerika’da 1900lerin başına ait, 8 yaşında bir kömür madeni çalışanı.

#usa #america #amerika #1900s #1900ler #coalminer #kömürmadencisi #kömür #coal #mine #maden #miner #madenci #childworker #çocukişiçi #nostalgia #nostalji #tarih #history #bw #blackandwhite #siyahbeyaz #pipe #pipo”

 


 

20. yüzyılın başlarında çocukların ABD’de ve Avrupa’daki farklı ülkelerde madenlerde çalıştırılıp yaşamını yitirdiği biliniyor. Ancak, paylaşılan fotoğraf 1910’lu yıllarda madende çalışan 8 yaşındaki çocuk işçiye ait değil. Bir madenci ailesinin çocuklarıyla anı maksadıyla çektirdiği mizansen fotoğrafın gerçek bir çocuk işçiye ait sanıldığı anlaşılıyor. 

 

ABD’de çocuk işçiliğinin tarihi, ülkenin kuruluşuna kadar uzanan bir geçmişe sahip.

1800’lü yıllarda, Sanayi Devrimi’nin başlamasıyla birlikte, çocuk işçiliği daha da yaygınlaştı.

Sanayi devrimi ile birlikte fabrikalarda işçi olarak çalışacak insan gücüne ihtiyaç duyulması, çocukların da iş gücüne dahil edilmesine neden oldu.

Fabrikalar, ucuz ve vasıfsız işgücü olarak çocukları işe almaya başladı. Çocuklar, tekstil, madencilik, tarım ve diğer ağır sanayilerde uzun saatler genellikle düşük ücretlerle ve ağır çalışma koşulları altında çalıştırıldı.

19. yüzyılın ortalarından itibaren bu durumla ilgili toplumsal farkındalık arttı ve çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla reform hareketleri ortaya çıktı.

İlk olarak, 1830’larda ve 1840’larda çocuk işçilerin çalışma koşullarına dikkat çekmek ve düzenlemeler getirmek amacıyla çeşitli eyaletlerde yasalar çıkarıldı. Çocuk işçiliğine karşı yükselen kamuoyu tepkisinin etkisiyle Massachusetts 1883 yılında 14 yaşın altındaki çocukların fabrikalarda çalışmasını yasaklayan ilk eyalet oldu.

ABD’de eyaletlerin çıkardığı yasaların etkisi sınırlıydı ve uygulanmaları konusunda zorluklar yaşandı.

20. yüzyılın başlarına kadar, çocuk işçiliği ABD’de yaygın bir sorun olarak kaldı. Ancak, eyaletler arası çocuk işçiliği yasaklayan yasaların kabul edilmesiyle birlikte, ulusal düzeyde çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli adımlar atıldı.

1904 yılında, National Child Labor Committee (Ulusal Çocuk İşçiliği Komitesi) kuruldu. Bu komite, çocuk işçiliğine karşı mücadelede önemli bir rol oynadı.

1916 yılında ABD Kongresi’nde çocuk işçilerinin haklarını korumayı öngören ilk ulusal yasa olarak bilinen Keating Owen Yasası kabul edildi, ancak iki yıl sonra bu yasa, ABD Federal Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

1938 yılında ise çocuk işçiliğini önlemek ve çocukların eğitimine odaklanmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

ABD Kongresi tarafından 1938 yılında Adil Çalışma Standartlar Yasası (Fair Labor Standards Act) çıkarıldı. 1938 yılında yürürlüğe konan Federal Çocuk İşçiliği Yasası sadece işverenlerin çocukları istihdam etmesine bazı kısıtlamalar getirirken, çocuk işçiliği kullanımını tümüyle yasaklamadı. 16 yaşın altındaki çocukların fabrikalarda ve madenlerde çalışmasını yasaklasa da 14-16 yaş arasındaki çocukların okulu bırakmadan çalışmasına izin verdi.

Sonraki yıllarda da çocuk işçiliği ile mücadele eden ve belirli yaş altındaki çocukların çalışma koşulları düzenleyen yasalar çıkarıldı.

Adil Çalışma Standartları Yasası’nın kabulünden bu yana, ABD’de çocuk işçiliği önemli ölçüde azaldı.

Ancak, “çocuk işçilik” ülkede hâlâ bir sorun olmaya devam ediyor.

2020 yılında ABD’de 16 yaşın altındaki yaklaşık 5,7 milyon çocuğun tarım, satış ve yemek servisi gibi sektörlerde çalıştığı biliniyor.

 

 

Sanayi Devrimi ile birlikte 1938 yılına kadar ABD’de fabrikalarda ucuz işgücü olarak çalıştırılan çocukların uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerle sömürüldüğü doğru; ancak, paylaşılan görsel 6 ya da 8 yaşındaki çocuk madenciye ait değil.

 

Fransa’da istenmeyen bebeklerin satışa çıkarıldığı iddiasını ve 2 yaşında bir bebeğin tutuklandığı iddiasını incelediğimiz yazılarımızda benzer anı fotoğraflarına değinmiştik.

 

Aileleri Tarafından İstenmedikleri İçin Satışa Çıkarıldığı Sanılan Bebeklerin Yer Aldığı Fotoğraf

 

cocuk sabıka fotoğrafı

 

Bu fotoğraflara benzer şekilde 8 yaşındaki maden işçisi çocuğa ait olduğu sanılan fotoğraf da ailesinin çektirdiği bir anı fotoğrafı.

 

Fotoğrafın çekildiği dönemde, anı maksadıyla çocukların babalarının işini temsil eden kıyafet, alet ve aksesuarlarla birlikte fotoğraflanması yaygın bir uygulamaydı (Arşivlerde itfaiyecilere, polise, odunculara benzetilmiş küçük çocukların benzer fotoğraflarına rastlanabiliyor).

 

6 yaşındaki çocuğun elindeki kendi boyundan uzun ve ağır kazmayı kaldırıp kazı yapması hayatın olağan akışına uygunluk arz etmiyor.

 

Helper’s Madencilik ve Demiryolu Müzesi müdürü Roman Vega, AP‘ye yaptığı açıklamada 8 yaşındaki madenci çocuğa ait sanılan fotoğrafın Utah’da 1900 yılında bir madende yaklaşık 200 işçinin ölümüne yol açan 1 Mayıs patlamasından önce çekildiği, fotoğrafta muhtemelen Finlandiyalı bir göçmen ailenin 5 veya 6 yaşlarındaki çocuğunun görüldüğü kanaatini aktarmış. Vega ayrıca, fotoğraftaki çocuk aslında bir madenci olmasa da bu gibi görüntülerin çocuk işçiliğine karşı yasaların hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirtmiş.

 

Ezcümle, fotoğrafçının kendisine verdiği aksesuarlarla bir arka planın önünde poz veren çocuk gerçek bir kömür madencisi değildi.

 

Yorumunuzu yazınız...