Birbirimize Birkaç Adım Mesafelerdeyiz Aslında Ama Aramızda Kilometrelerce Gurur Var” Sözünün Cemal Süreya’ya Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Kendilerine ait olmadığı halde (ekseriyetle) popüler şairlere atfedilen sözleri/ şiirleri incelemeye devam ediyoruz. Bugün, İkinci Yeni’nin önde gelen şairlerinden Cemal Süreya’ya (1931 – 1990) ait olduğu iddiasıyla paylaşılan “Birbirimize birkaç adım mesafelerdeyiz aslında ama aramızda kilometrelerce gurur var.” sözünü konu edeceğiz.

Sözün muhtelif sosyal medya platformlarında Cemal Süreya’ya atfedildiğine şahit oluyoruz.

 

Birbirimize Birkaç Adım Mesafelerdeyiz Aslında Ama Aramızda Kilometrelerce Gurur Var

 

Birbirimize Birkaç Adım Mesafelerdeyiz Aslında Ama Aramızda Kilometrelerce Gurur Var

 

Zaman zaman nazım biçiminde karşımıza çıkan ifade, tespit edebildiğimiz kadarıyla 2015 yılından bu yana şairle anılıyor.

Cemal Süreya’nın adı ve fotoğrafıyla açılmış sosyal medya profillerinin de aynı hataya ortak olduğunu görmekteyiz.

 

Birbirimize Birkaç Adım Mesafelerdeyiz Aslında Ama Aramızda Kilometrelerce Gurur Var

 

Birbirimize Birkaç Adım Mesafelerdeyiz Aslında Ama Aramızda Kilometrelerce Gurur Var

 

Daha evvelki incelemelerimizde belirttiğimiz üzere, bu minvaldeki hesaplar mevzubahis yanlışlığın yaygınlaşmasında büyük ölçüde pay sahibi. Zira bahsi geçen hesabın takipçileri yahut tweete tesadüf eden kullanıcılar, Cemal Süreya adına açılmış bu hesabın, haliyle güvenilir bir kaynak teşkil ettiğini düşünecekler ve eğer şairin dizelerine aşina değillerse muhtemelen iddianın doğruluğu konusunda şüpheye düşmeyeceklerdir.

Kaynak konusunda daha dikkatli davranması beklenen bu ve benzeri profillerin ne yazık ki gereken özeni göstermediği açık. Öyle ki paylaşımların çoğu, bu hesabı yürüten kullanıcıların bugüne dek Cemal Süreya’yı “kendi” şiirlerinden okumadığını düşündürecek denli şairin üslubundan -en iyimser tabirle- uzak. Diğer bir deyişle, bu hesapların paylaşımları ile şairin gerçek şiirleri arasındaki fark o kadar fazla ki sözü, şairin imzasıyla paylaşan kullanıcılar “gerçek” Cemal Süreya’yı daha evvel hiç okumamış ya da okumuş olsalar bile şairin kendine özgü biçemini saptayacak ölçüde önem atfetmemişlerdir, diye tahmin ediyoruz.

İfadenin Cemal Süreya’ya izafe edilişi sosyal medyayla sınırlı değil; söz konusu iddiaya pek çok sitede, bilhassa temalarına göre kategorize edilmiş “söz”lerin yer aldığı sitelerde rastlamak mümkün.

 

cemal süreya resim
Cemal Süreya

 

Tüm bu paylaşımların aksine sözün Cemal Süreya’ya ait olduğu iddiası doğru değil. Şairin bütün şiirlerinden mürekkep Sevda Sözleri isimli derleme kitapta bahsi geçen söze dair hiçbir bilgi bulunmuyor.

Kaynak olarak kimi internet sitelerinde İngiliz yazar Jane Austen’ın (1775 – 1817) Gurur ve Önyargı isimli romanı gösterilse de kitabın iki farklı tercümesinde yaptığımız taramalar sonucunda ifadeye dair herhangi bir ize rastlayamadık.

 

aşk ve gurur birkaç adım mesafedeyiz

 

Alabildiğine sade ve sıradan bir anlatıma sahip ifadenin, Cemal Süreya’nın poetik anlayışıyla bağdaşmadığı görülüyor.

Şaşırtıcı imgeler, yoğun çağrışımlar ve ironi / humor Süreya’nın şiir anlayışında oldukça önemli bir yere sahip. İfadesini etkili kılmak adına bu tekniklere başvuran şairin, incelemeye konu olan mezkur sözdeki gibi yalın bir anlatım tercih etmediği biliniyor.

Sözün kime ait olduğu tespit edilebilmiş değil.

 

Ece Ayhan ve Cemal Süreya
Cemal Süreya ve Ece Ayhan

 

Birbirimize Birkaç Adım Mesafelerdeyiz Aslında Ama Aramızda Kilometrelerce Gurur Var” Sözünün Cemal Süreya’ya Ait Olduğunu Zanneden Yazarlar

 

Yorumunuzu yazınız...