“II. Abdülhamid Döneminde Tek Karış Toprak Kaybedilmedi” İddiası Doğru Değil

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in 33 yıl Osmanlı Devleti’ni savaşa sokmayıp, hiç toprak kaybı yaşatmadığı iddiası doğruyu yansıtmıyor. Osmanlı İmparatorluğu, 2. Abdülhamid’in 33 yıllık idaresi süresince Tunus, Girit, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Niş, Teselya, Kars, Batum, Ardahan’ı kaybetmiştir.

 

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 tarihinde çıktığı tahttan 32 yıl 7 ay 13 günlük saltanatının ardından 27 Nisan 1909 günü indirilmişti.

2. Abdülhamid’in saltanatı süresince Osmanlı İmparatorluğunun hiç toprak kaybı yaşamadığı iddiası bir hayli popüler.

2. Abdülhamid devrinde Osmanlıyı savaşa sokmayıp, hiç toprak kaybı yaşatmadığına inanılsa da, tarihi gerçekler aksi yönü işaret ediyor.

2. Abdulhamit’in hüküm sürdüğü 1876-1909 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybettiği topraklardan bazıları şu şekilde: Tunus, Girit, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Niş, Teselya, Kars, Batum, Ardahan.

 

2. Abdulhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğu Sınırlarında Değişimi Gösteren Karşılaştırmalı Harita (1876-1909) (Görselleştirmede Geacron.com‘dan istifade edilmiştir)

 

İlaveten, 2. Abdulhamid’in saltanatı döneminde yaşanan siyasi olaylara dair ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak kayıplar hakkındaki Vikipedi başlıklarını bile sıralamak bu iddianın yersizliğini sergilemek için yeterli olur.

Siyasi olaylar

 • Tahta çıkışı ve Birinci Meşrutiyet
 • Balkanlarda karışıklıklar ve uluslararası ortam
 • Sırbistan ve Karadağ ile savaş (1876-1878) ve Tersane Konferansı
 • 1877-78 Türk-Rus Savaşı (93 Harbi)
 • Bosna Hersek ve Yenipazar’ın Avusturya tarafından işgali (1878)
 • Kıbrıs’ın Birleşik Krallık tarafından işgali (1878)
 • Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komiserliği Bayrağı
 • 1878’de Kıbrıs’a İngiliz bayrağının çekilmesi
 • Tunus’un Fransa tarafından işgali (1881)
 • Borçların ödenemez hale gelmesi ve Borçlar İdaresi’nin (Düyun-u Umumiye) kurulması (1881)
 • Yunanistan’ın Teselya’yı ilhakı (1881)
 • Mısır’ın Birleşik Krallık tarafından işgali (1882)
 • Somali’nin Birleşik Krallık tarafından işgali (1884)
 • Habeş Eyaletinin İtalya tarafından işgali (1885)
 • Şarki Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı (1885)
 • Makedonya’da tedhiş hareketleri
 • Ermeni isyanları (1891-1895)
 • Yunanistan ile savaş (1897)
 • Girit’e özerklik verilmesi (1898)
 • Kuveyt’in özerklik kazanması (1899)
 • Yemen İsyanı (1905)
 • İkinci Meşrutiyet (1908)
 • Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi (1908)
 • Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhak etmesi (1908)
 • Girit’in Yunanistan’a katılma kararı (1908)
 • Tedbirler
 • İkinci Meşrutiyet
 • 31 Mart Ayaklanması ve Tahttan İndirilişi

 

Brittanica‘da 2. Abdulhamid’in 1878 yılından 1908 yılına değin İmparatorluğun topraklarını Rumeli’nin doğusu, Girit, Mısır ve Tunus dışında korumayı başardığı şöyle aktarılmıştı:

“Abdülhamid, 1878’den sonra imparatorluğu korumakta makul bir başarı elde etti. Doğu Rumeli hariç, 1908’e kadar başka toprak kaybetmedi (1881’de Fransa tarafından işgal edilen Tunus’ta ve 1882’de İngiltere tarafından işgal edilen Mısır’da Osmanlı otoritesi zaten önemsizdi). Girit’te Yunanistan 1897’de Giritlileri desteklemek için müdahale ettiğinde Osmanlılar isyanları bastırdı ve Yunanistan’ı mağlup etti. Ancak Avrupalı ​​güçler, Abdülhamid’i Girit’e özerklik vermeye zorladı. Avrupa’nın Makedonya’da önemli reformları uygulamaya zorlama çabalarını engellemede daha başarılı oldu. Arabistan’da Osmanlılar , 1870’lerin başında başlamış olan güçlerini genişletmeye devam ettiler.”

 

Ayastefanos ya da Berlin Antlaşmalarını okumak da bu iddianın gerçek dışılığının anlaşılması adına kâfi gelebilir…

 

ikinci abdulhamid
II. Abdulhamit

2. Abdülhamit döneminde tek karış toprak kaybedilmediğine dair asılsız iddiaya ilişkin bazı tarihçi ve araştırmacıların yorumları ise şu şekildeydi:

 

 

İLAVE: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 21 Mayıs 2022 günü Adana’da Gençlik Şöleni’nde yaptığı konuşmada 2. Abdulhamid döneminde toprak kaybının yaşanmadığı yönündeki yanlış iddiayı şöyle dile getirmişti:

“Abdülhamid Sultan’a dil uzatan, laf atan hanımefendiye şunu sormak lazım; 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı’yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid’e hakaret haddini aşmazlıktır. Ve bu haddini aşanlara bu millet 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral hanım, sen kim Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 Mart ayında İstanbul’da Yıldız Sarayı Silahhane Binası’nda gençlerle bir araya geldiği programda ikametine tesis edilen Beylerbeyi Sarayı’nda 10 Şubat 1918 günü eceliyle vefat eden 2. Abdulhamid’in idam edildiğini ileri sürmüştü:

“Aslında tabi bu tarihi mekânın tarihi çok çok enteresan, çok çok ilginç. Tabi Sultan Abdülhamit cennet mekânın bizlere bir mirası. Bütün buralar, Yıldız Sarayı yapılıp kendisinin hal fermanı da ne yazık ki burada imzalanmış ve buradan hal edilmek üzere ne yazık ki yola çıkmış, böyle bir mekânın içerisindeyiz. Ve 33 yıllık o iktidarı döneminde Osmanlı’nın en zayıf olduğu dönemde hiçbir şey kaybetmeden bu toprakları koruyan bir Sultana, bir Lidere bu reva görülmüş ve ondan da hal fermanını imzalayarak kendisini ne yazık ki idam etmişler.”

 

II. Abdulhamit Dönemi Toprak Kayıpları Hakkında Yanlış Bilgi Paylaşan Yazarlar

Markar Esayan, Akşam Gazetesi’nde 5 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan ”Bu kervan doğru yolda” başlıklı köşe yazısında 33 yıllık 2. Abdülhamit devrinde hiç toprak kaybı yaşanmadığını iddia etme gafletinde bulunmuş:

''Osmanlı pek çok faktörün yanında diplomasi maharetine sahip olmadığı için yıkılmıştı. Bir istisna olarak 2. Abdülhamid 33 sene bir metre toprak kaybetmeden ülkeyi dış müdahalelerden korudu.''

ikinci abdulhamit dönemi toprak kaybı

 

Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi’nde 6 Temmuz 2016 günü yayınlanan “Eyvah bu biz miyiz?” başlıklı yazısında kendisinden bir gün önce aynı gazetedeki köşedaşı Markar Esayan’ın yaptığı hatayı benzer ifadelerle tekrarlamış.

"Kimilerinin “kızıl sultan” diye saldırdığı, aslında ulu bir hakan olan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit. Osmanlı’nın en sıkıntılı döneminde 33 yıl tahtta kalan, buna karşılık bir karış bile toprak kaybetmeyen Sultan Abdülhamit, Hicaz Demiryolu’nu yaptıran kişi. Bu projeyi gerçekleştirirken de iki hedef güdüyor."

ikinci abdulhamit dönemi toprak kaybı

Hatalar da sanki bulaşıcı, önce aynı gazete içinde yayılıyor gibi…

Ergün Kaftancı, Yeniçağ Gazetesi‘nde 5 Şubat 2018 günü yayınlanan “CHP, aynı CHP” başlıklı yazısında II. Abdulhamid’in 1913 yılında toprak kaybettiğini iddia ederek tarih bilgisini konuşturmuş:

Abdülhamit döneminde yaşanan toprak kayıpları ise 1876, 1909 ve 1913 yıllarında... AKP'liler neredeyse bunları da CHP'nin sırtına vuracak...

1876 Abdülhamit'in tahta oturtulduğu yıl, 1908 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği yıl, 1913 ise Atina Antlaşması'nın imzalandığı yıl...

Bu antlaşmayla birçok toprak parçasıyla birlikte, karasularımız içinde kalan 18 adayla Gökçeada ve Bozcaada hariç diğer adalar Yunanistan'a verildi.

Lafın kısası, adaların elimizden çıkması Lozan ile bağlantılı değil, Osmanlı'nın yenilmesinden doğan anlaşmayla el değiştirme...

Bu gidişle Abdülhamit'in toprak vererek işlediği suçu da CHP'ye fatura ederlerse şaşırmam...

II. Abdulhamid, 27 Nisan 1909 günü tahttan indi. 1913 yılında II. Abdulhamid’in toprak kaybettiğini iddia etmek de abesle iştigaldir.

Burhan Ayeri, Yeniçağ Gazetesi’nde 16 Eylül 2016 günü yayınlanan “Emekliyle Bu Kadar Oynamayın” başlıklı yazısında 2. Abdulhamit’in 33 yıllık hükümranlığı boyunca tek karış toprak kaybedilmediği yönündeki yanlış iddiaya yer vermiş:

"Onların üstü kapalı geçtiklerini bir de ben yorumlamak istiyorum. Mesela 2. Abdülhamit'i yıllar yılı iki ayrı gözlükle okudum. Birinden bakınca "Kızıl Sultan"dı. Diğerinden ise "Ulu Hakan" oldu. Doğru olan hangisi? Bu, zamana ve iktidardakilerin görüşüne göre değişmekte. Yılların GATA'sına onun ismi verildiğine göre halen hangi görüşün baskın olduğunu anlayabilirsiniz. Bir yanda darbecileri hal'leden ve Mithat Paşa'yı öldürten biri var. Diğer tarafta 33 yıl bir karış toprak kaybetmediği iddia edilen bir imparator. Kimilerinin onunla aynı değeri verdiği Mehmet Akif Ersoy'un, Abdülhamit'ten "iblisle 33 yıl despotizm yaşadık" şeklindeki sözleri hatırlatıldı...."

 

300px-OttomanEmpireIn1683tr

 

Toprak kaybından bahis açılmışken…

Hüseyin Öztürk, Yeni Akit Gazetesi’nde 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan “Kosova’dan Bursa’ya” başlıklı köşe yazısında Kosova’yı odak noktasına almış:

"Evet, 520 yıl boyunca Müslümanıyla, Katoliğiyle, Ortodoksuyla, Sırp, Arnavut, Boşnak, Türk demeden “huzur, güven ve istikrar” içerisinde yönetilen Balkan topraklarında bugün 6 ayrı ülke vardır. Bu 6 ülke Türkiye sınırından fiziki olarak ayrılsa da Müslüman halkımız bir ve beraberdir."

Türkiye hariç toplam 9 Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan) Osmanlı yönetimi altındaydı. 6 değil.

 

ikinci abdulhamit dönemi toprak kaybı

 

21 Yorumlar

 1. Cengiz Demir Reply

  Abdülhamid Han Meşrutiyet dönemlerinde meclisiteki gayrimüslim ve kripto dönemler ve masonların ihanetleri nedeniyle kasten kötü yönetim nedeniyle toprak kaybettirilmiştir. Meselâ, Rus harbi savaş îlânı meclisten çıkmıştır

 2. Aslında biraz daha geriye gidilince Sultan abdülaziz e darbe yapanların yani jon türkler in darbe yapma amaçları ve katletme sebepleri meşrutiyet yani padişahın yetkilerini kısıtlama sistemini kabul ettiremedikleri içindir. Abdulhamit han meşrutiyet ilan ettikten sonra toprak kayıpları olmuştur. Buda ittihat ve terakki uzantılarının ihanetleri yüzünden olmuştur. Tüm yetki padişahta olmuş olsa zaten ne toprak kaybı olur ne de onu tahttan indirip sürgüne gönderemezlerdi.

 3. Bir kere zaten ULU HAKAN ın tahta geçmesi bile koşulludur.Koşullu tahta çıkarılan ilk padişahtır.Jön türkler adı altındaki topluluğun ULU HAKANA meşrutieti ilan etmesi koşuluyla tahta çıkabileceğini sunmuşlardır.ittahatçıların devleti 93 harbine sokmasıyla devletin gidişatı iyiye gitmedi.ULU HAKANA iftira edenler ve aşğılayanlar açsında düşmanlarımızın ağızından ULU HAKANIN ne kadar zeki ve büyük bir padişah olduğunu idrak etsinler.BÜYÜK ADAM tenkitle yıkılmaz

  • :)) ulan az sallayın az jön Türk kuruluş 1908 🙂 İttihatçılar 93 harbine sokması demiş bide yav 🙂 ula 93 harbi 1877 de oldu terakkinin kuruluşu 1889 kafasız seni 🙂 hangi kafayla nerenizden tarih yaratıyorsunuz siz yav :)) 93 harbi zamanı terakki daha dünyada bile yok 🙂

   • Nalan Günbattı Reply

    İttihat ve Terakki henüz kurulmamisti, doğru ama kurulmadan önce islevlerine baslamislardi bile…. Bu cemiyetin resmi olarak kuruluş tarihinin okmasi, gayri resmi zamanlarında ülkelerinin aleyhinde hareket etmelerini engellemez.

 4. çomar eğitici Reply

  Hmmm Abdülaziz i indiren ve yerine kardeşlerini getiren ve ülkenin idaresini her türlü ellerine geçiren güç ittihatçılar olsa da toprak kayıplarının sorumlusu Abdülhamid han elbette.

 5. Abdülhamid han döneminde demişsin keşke birde bu toprak kayıplarına sebep olanları, Osmanlı Rusya savaşına sebep olanları belirtseydin. Ama galiba siz yandaşsınız ya da Osmanlı düşmanı. Sultan Abdülaziz i deviren ve yerine Abdülhamid hanı getiren darbeci güç yani söz sahibi olan asıl arka plandaki güç .. Amaçları zaten sorumluluğu ve doğacak zararları onların üzerine yıkmaktı

  • Ülkenin neyini yıkacak ? Abdülhamit duyuni umumiye ile yapacağını yaptı zaten ? Senin vergilerinin borçlarının kontrolü bile ingilizin fransızın elindeydi ülkenin varlıklarını demiryollarına limanlara kadar tütün vergilerine kadar yabancılara verende abdülhamittir ? Neyi yıkıyorsun ?

  • Nalan Günbattı Reply

   İttihat ve Terakki henüz kurulmamisti, doğru ama kurulmadan önce islevlerine baslamislardi bile…. Bu cemiyetin resmi olarak kuruluş tarihinin okmasi, gayri resmi zamanlarında ülkelerinin aleyhinde hareket etmelerini engellemez.

   • yav az sallayın az kendi kendine olmayan aklınızdan senaryolar yaratmayın :)) arada 12 sene var 12 sene rus harbiyle terakkinin 🙂 kafaya bak Allahım yarabbim kurulmadan önce işlevlerine başlanmış diyor 😀 ula kurulmamış bişey nasıl başlasın işleve ? sırbıstan romanya tunus mısır kıbrıs gibi 1.5 milyon kilometre kare toprak baykuş abdülhamit zamanı gitmiştir nokta 🙂 kendi kendinize tarih uydurmayın kafanızdan… birinci meşrutiyeti ilan edende zaten abdülhamttir… ve meşrutiyette yürütme organı gene padişahtır yani abdülhamittir.. savaşa girme savaştan çekilme kararları ondadır üst seviye yöneticileri ayan meclisini hep kendisi atar kendisi karar verir 🙂 2 gram aklınız var kendiniz rezil etmeyin heryerde dizilerden tarih öğrenirseniz işte böyle olur… kimden okudunuz tarihi ? stalin hitleri ayetel kürsi okuyarak yendi diyen deli raporlu fesliden mi yoksa kozadan kelebeğe diye feto için kitaplar yazan şırnaklı bölücü kürt mustafa armağandan mı okudunuz 🙂 topraklar abdülhamit zamanı gitmiştir nokta… şimdi git muarrem kararnamesi nedir duyunu umumiye nedir ne için kurulmuştur bunları iyice oku bakim 🙂 gidiyorlar tarihte okadar adam varken en boş vasıfsız baykuş abdülhamitleri övüyorlar yav 🙂 millet 1700 lerin sonunda 1800 lerde sanayi devrimi yaparken sanayi devrimi ile uğraşırken sen hala saraylar yapıyordun 13. karıyı alıyordun 🙂 almanyada carl benz yani mercedes kurucusu 1885 de araba yaptı patent alıyordu rudolf diesel 1890 da dizel motor yaptı patent alıyordu baykuş abdülhamitte peçeyi çarşafı yasaklıyordu 13. karıyı alıyordu 🙂 yazık size harbi diyorum… bunlardan ne kalmıştı sana camii ve saraylar dışında ? sanayi kaldımı endüstri kaldımı üretim fabrikası kaldımı ? ülkenin varlıklarının kontolünü yabancılara veren abdülhamittir.

 6. Ömer Faruk Reply

  O kaybedilen topraklar meşrutiyet döneminde olup Abdülhamid Hanın elinde olmayan zamanlardı bu yüzden bunun mesulü Abdülhamid Han değil meşrutiyettir.

  • Meşruiyette yürütme organı padişahdır yani abdülhamittir 🙂 yürütmenin başı o padişah yani kendi kendinize Senaryo yaratmayın kafanızda… Duyuni umumiye ile ülkenin varlıklarını demiryollarına limanlara kadar tütün vergilerine kadar yabancılara verende abdülhamittir

 7. Çok yerinde bir doğruluk kontrolü yapmışsınız. RTE diyor ki “Aldulhamid han Toprak kaybetmedi” siz diyorsunuz ki tam tersi. Abdülhamid han “döneminde” Toprak kaybedilmediği iddiası doğru değil. Toprak kaybedenler meşruti dönemlerde meclisi yönetenler ve yanlış kararlar alanlardı diyen ahmaklar var. Sanki tek toprak 1877-78 savaşında kaybedilmiş gibi. işte bunlar hep fazla atv dizileri izlemekten. Biraz gerçeği anlamayı denesinler, zor değil.
  Amcasına darbe yapan ve indiren güç onun yerine kardeşini sonra da Abdülhamid han ı getiren güç Toprak kayıplarında başrol oynayan güçmüş. buna ancak Troller güler. harbi doğruluk kontrolü sayfası.
  Abdulmahid han zaten gelir gelmez kendini savaşın içinde bulmuşmuş. peki sonra kaybedilen topraklar? hep bahane hep bahane. bu salaklar bir de bu savaşı çıkaranlar da yine mithat paşa ve kitlesi diyip duruyor. ahmak işte.

  • Angut bunlar hakikaten dayanamadım, tekrar baktım bu yazıya içimi dökmek istedim. İşim gücüm bu yazı oldu. Millete nasıl koyduysa bu yazı hakikaten admin. Sabah akşam bu yazıda. Analarının dımına bakarak gülüyorum çünkü bu komik bir durum sağol insanlar en azından bu yazı ile gerçeği çözmeye çalışır. gözü kör ocu olanların gerçeği anlaması için yeterli olur

  • yav tayyip zır cahil adamın teki onun dediği lafla hareket edilirmi ? 1982 de yapılmış van yüzüncü yıl üniversitesini biz yaptık diyen 1992 de yapılmış karaelmas üniversitesini biz yaptık diyen 1987 de yapılmış adnan menderes havalimanını biz yaptık diyen adamın abdülhamit toprak kaybetmedi dediğine inanılırmı ? 🙂 meşrutiyette yürütme organı gene padişahtır yani abdülhamittir onun dediği olur 🙂 ve sıbristan romanya tunus mısır kıbrıs gibi 1.5 milyon kilometre kare topraklar baykuş abdülhamit zamanı gitti… onuda geçtim muarrem kararnamesi yayınladı abdülhamit yani ülkenin iflasının kararnamasidir bu.. ondan 1-2 hafta sonra duyuni umumiye kuruldu senin vergilerinin borçlarının kontrolü bile ingilizin fransızın elindeydi ottomanbank yani osmanlı bankasını bile ingilizler kurmuştu… ülkenin varlıklarını demiryollarına limanlara kadar tütün vergilerine kadar yabancılara verende abdülhamittir…. yahudi bankerlerden rotshchildlerden borç alan ülkeyi borca sokanda abdülhamittir…. hain değildir ama boş vasıfsız adamın tekidir… okadar mis gibi padişah varken gidipte en boş vasıfsızlardan birini yok ulu hakan yok bilmemne diye övmek akıl mantık dışı bir durumdur tamamen cahillik göstergesidir.

 8. Ben ce atatürkün bütün OSMANLÎ’ NIN ASIRLARDIR KAYITLARA aldigi topraklar HAZINE is saynayisi kazanan HARPLER ve devletin BÜTÜN zengiligini ARSIVINI neden iki kûrusa satti BULGARISTANA ve trenle gonderdi HALA OSMANIN LINI. ARSIVI ORDA esas en büyük DOGRU RI ORDAN OKUMAK lazim … derim ACI GERCEKLER ORDA YOKSA NEDEN YOK EDILSIN ONCA EVLAKLAR NEDEN VE NICIN ???

  • :)) sen nasıl bir salaksın yav 😀 osmanlı sanayisimi ? :)) neyin sanayisi la ? cami ve saraydan başka ne kalmıştı sanada osmanlı sanayisi diyorsun 2 gram zekanla ? 🙂 ula millet 1700 lerin sonunda 1800 lerde sanayi devrimi yaparken sanayi devrimi ile uğraşırken sen hala saraylar yapıyordun cariyelerle uğraşıyordun 13. karıyı alıyordun neyin sanayisi ? almanyada car benz yani mercedes kurucusu 1885 de araba yaptı patent alıyordu… rudolf diesel 1890 da dizel motor yaptı patent alıyordu baykuş abdülhamitte peçeyi çarşafı yasaklıyordu salak seni 🙂 birinci dünya savaşına bile almanların verdiği eski gemilerle girdin 🙂 bak adamlar sana gemi yapmış vermiş sen neden yapamadın yapamamışsın ?? 2 gram aklınız var kendinizi rezil etmeyin buralarda 🙂 sırbistan romanya tunus mısır kıbrıs gibi 1.5 milyon kilometre kare toprak gidecek altında osmanlının imzası olan serv imzalanacak öyle bir durumdan şimidiki duruma geleceksin bide 2 gram aklına Atatürk diyeceksin öylemi ? 🙂 neyin bütün zenginliği la 😀 ula duyuni umumiye kuruldu senin vergilerinin borçlarının kontrolü bile ingiliizn fransıızn elindeydi ottomanbank yani osmanlı bankasını bile ingilizler kurdu neyin zenginliği ? 🙂 ülkenin varlıklarını demiryollarına limanlara kadar tütün vergilerine kadar bunlara verende baykuş abdülhamittir 🙂 az tarih okuyun tarih …. gidip tarihi stalin hitleri ayetel kürsi okuyarak yendi diyen deli raporlu tımarhanelik fesli yunan evladından dinlerseniz böyle saşmalarsınız işte yazı size yazık.

   • BMC (Benim Milletim Cahil) Reply

    Osmanlıdan tophanei amireye kadar fabrikalar kalmıştır. Ulan senin atan sovyetlerden tank alırken abdülhamid han ilk torpido atan denizaltıyı yapıyordu. Biraz araştır allah aşkına cariye diyo hala. 21. yüzyıla geldik ve cariye hikayelerine hala inanan ahmaklar var. Ayrıca Stalin içinde bulunan çok fazla Müslüman için kurandan dualar okumuştur. Malumatfuruştan dinlersen böyle oluyor. zenginlik deken Osmnalı lirası çok daha değerliydi Tl’den ve sadece bir sevr anlaşması ile bir devleti kötülemek. Osmanlı kötüyse Türkiye cumhuriyetine iy ithamlarda bulunamayız. Tarihi sadece kan, diktatörlük olan bir tarih T.C tarihi. Darbe sonra darbe ve gene darbe. Osmanlıya garezin ne anladım. Atalarına iyi geçirmiş diyedir. Nede olsa İstanbul nasıl alındı atan bile bilmiyor. Ulan borç taa 1854 de Abdülmecid sayesinde oldu. onuda Ulu Hakana yık tam olsun. Mina Urga’ya 11 yaşında şampanya veren adam (kaynak:bir dinazorun anıları) ile kendine suikast düzenleyenleri öldürmeyen bir padişah var. Okul sayısı kaçtan kaça çıkmış bir bak Allah aşkına. Okuma yazma desen 1894 %54 iken Cumhuriyet zamanı %8’di ki o zaman ilk okul okuyan sayısı bile %10’du. Tarihi arka organ ile okursan böyle olur

    • ahahahaha 😀 yav ne zır cahil tiplersiniz siz yav 🙂 bide 2 gram aklınla cehaletten bahsetmiş allahım yarabbim yav 😀 kafasız seni o denizaltıyı abdülhamitmi yaptı ? 😀 ingiliz Vickers&Armstrong şirketinin yaptığı mala abdülhamit yaptı diyor hele kafaya bak hele şundaki 😀 bide bu akılla gelmiş burda 2 gram zekasıyla cehaletten tarihten konuşmazlarmı 😀 ula stalin ateist ateist 😀 ne işi olur duayla müslümanlıkla yav :)) stalin ayetel kürsi okuyarak yenmiş hitleri kafaya gel hele yav 😀 filmlerde bile böyle senaryo olmaz :))) işte tarihi deli raporlu yunan evlatlarından dinlerseniz olacağı bu…. noldu lozanın gizli maddeleri var diyen 2023 de bitecek diyende bu fesli deliydi ??? noldu varmıymış gizli madde ? bitiyormuymuş ? 🙂 salak herif osmanlıya neden garez olsun ? sizin gibi zır cahil tarihi dizilerden öğrenen tipler heralde osmanlı diyince her dönemini fatih zamanı gibi kanuni zamanı gibi sanıyor öylemi ? :)) ula oğlum hele bi önce git muarrem kararnamesi nedir duyuni umumiye nedir bunları oku öğren yav 🙂 la muarrem kararnamesi yayınladı baykuş adbülhamit yani ülkenin iflasının kararnamesi 🙂 bundan 1-2 hafta sonra duyuni umumiye kuruldu senin vergilerinin borçlarının kotrolünü ingilize fransıza verdin 🙂 ülkenin varlıklarını demiryollarına limanlara kadar tütün vergilerine kadar bunlara verende baykuş abdülhamittir 🙂 sarayından bile çıkamamış boş beleş adamın tekidir 🙂 la 33 sene baştaydı 33 sene 🙂 13 tane karısı vardı daha neyin kafasını yaşıyorsun sen ? bak gene yazalım millet 1700 lerin sonunda 1800 lerde sanayi devrimi yaparken sen hala saraylar yapıyordun 13. karıyı alıyordun… almanyada carl benz 1885 de araba yaptı patent alıyordu sen napıyordun ??? 2 gram aklın var rezil etme kendiniz burda daha o denizaltının ingiliz yapımı olduğunu bilmeyecek kadar zır cahil adamın tekisin 🙂 demek abdülhamit yapmış ha torpido atan denizaltı :DD hele iyice bak bakam kim yapmış onu 🙂 abdül ozamanlar duyuni umumiye ile ülkenin varlıklarını yabancılara veriyordu 13. karıyı alıyordu la ne denizaltısı :)) 1.5 milyon kilometre kare toprak gitmiş sanayi devrimi kaçmış bu daha burda dizilerden gördüğü tarihi anlatıyor 😀 la okuma yazma oranı %6-7 ydi osmanlı zamanı nerede hangi kafayla tarih yazıyorsunuz siz la 😀 kimden dinliyorsunuz tarihi feto için kozadan kelebeğe diye kitaplar yazan şırnaklı bölücü mustafa armağandan mı dinliyorsunuz 😀 sana şimdi burda 3 sayfa tarih dersi vermeyelim rezil etme kendini burda daha denizlatını kimin yaptığını bile bilmeyecek kadar zır cahilin tekisin bide burda okuma yazma oranından falan bahsediyorsun 😀 abdülhamit zamanı borçlarda devamlı artış olmuştur azalma olmamıştır sana şimdi onuda burda anlatmayalım 🙂 yahudi bankerlerden rotshchildlerden borç alan ülkeyi iyice borca sokanda abdülhamittir…. osmanlı ve rothschildler kitabını alın okuyun balcıoğlundan hepsi devlet arşivli belgeli kanıtlı görürsün orda abdülhamiti yahudiyi borcu :))

 9. bak hele yav allasen :)) bide 2 gram aklıyla yorum yazmış cehaletten bahsetmiş yav 😀 ula oğlum o denizaltıyı Vickers&Armstrong diye ingiliz şirketi yaptı sen neyin kafasını yaşıyorsun sen 🙂 ingilizlerin yaptığı denizlatıyı baykuş abdülhamit yaptı diyor hele kafaya gel hele şundaki yav 😀 bide biraz araştır demiş yav 🙂 ula abdülün 13 tane karısı vardı 13 tane 🙂 bide hala inanan ahmaklar var demiş 😀 bunu diyen zihniyette lozanda gizli madde var diyen zihniyet ha 😀 keko seni osmanlıya garezim niye olsun ? sizin gibi zır cahil tarihi dizilerden öğrenen tipler osmanlı diyince her dönemini fatih zamanı gibi kanuni zamanı gibi sanıyor heralde öylemi ? 🙂 senin gibi tiplere şimdi burda 3 sayfa tarih dersi vermeyelim 🙂 şimdi git muarrem kararnamesi nedir duyuni umumiye nedir bunları iyice bir oku hadi bakim 🙂 la senin vergilerinin borçlarının kotrolü bile ingilizin fransızın elindeydi ottomanbank yani osmanlı bankasını bile ingilizler kurmuştu… ülkenin varlıklarını demiryollarına limanlara kadar tütün vergilerine kadar bunlara verende baykuş abdülhamittir 🙂 sarayından bile çıkamamış boş beleş adamın tekidir…. yahudi bankerlerden rothschildlerden borç alan ülkeyi borca sokanda abdülhamittir…. osmanlı ve rothschildler kitabını alın okuyun balcıoğlundan hepsi devlet arşivli belgeli kanıtlı orda görürüsün sen yahudiyi abdülhamiti 🙂 osmanlının son zamanları okuma yazma oranı %7-8 dir nerede neyin kafasıyla yazıyorsunuz la siz 😀 işte dinlerseniz deli raporlu fesliden tarihi böyle olur 🙂 bak lozan 2023 de bitecek diyen gizli maddeleri var diye sizin gibi tiplerin beynini yıkayanda gene o fesli deliydi sonuç ? varmıymış gizli madde ? bitiyormuymuş 2023 de ? 🙂 la bak yazmışız gene yazıyoruz adamlar 1700 lerin sonunda 1800 lerde sanayi devrimi yaparken sen hala saraylar yapıyordun 13. karıyı alıyordun… git önec o denizaltı nerenin malıymış kim yapmış onu öğren kekko seni 🙂 ingilizlerin yaptığı malı gelmiş burda abdül yapmış gibi söylüyor kafaya bak hele şundaki 🙂 almanyada carl benz 1885 de araba yaptı patent alıyordu… rudolf diesel 1890 da dizel motor yaptı patent alıyordu sen napıyordun ozamanlar ???? 33 sene başta kaldın ?? duyuni umumiye ile ülkenin varlıklarını peşkeş çekiyordun ingilize fransıza veriyordun… sizin gibi tiplerin sağda solda kullandığı osmanlı arması bile ingilizlerin yaptığı ingiliz yapımı arma 🙂 baykuş abdülhamit zamanı kabul edildi o arma…. eee adamlar senin bankanı kurmuş borçlarını vergilerini kotrol ediyor yaptıkları armayıda işte öyle kullanırsın 🙂 2 gram aklın var sana 3 sayfa tarih dersi vermeyelim az izleyin şu dizileri az.

 10. Tarihten baya uzak olanlar var sanırım. Yorumlara bakınca şaşırmamak elde değil. Adamlar 1 Meşrutiyet döneminde savaş çığırtkanlığı yaparak Osmanlı Rusya savaşına sebep olan dedelerini suçluyor bir de. 2. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YANİ ABDÜLHAMİD HAN SONRASI KAYBEDİLEN TOPRAKLARIN 6 MİLYON KİLOMETREKARE OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR. ULAN EBLEHLER. BUNA DEĞİNSEN NE OLUR ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE TOPRAK KAYBEDİLMİŞ Mİ MEVZU BU YAZIDA BU. ABDÜLHAMİD HAN SONRASI TOPRAK KAYBEDİLMEDİ DİYEN VAR SANKİ BU GERİZEKALILAR BUNU KONUŞUP DURUYOR. HADİ BAKALIM ÇIKIN İŞİN İÇİNDEN..

Yorumunuzu yazınız...