Bekir Hazar’dan Vehhabilik Üzerine Yanlış Bilgiler

Muhammed b. Abdülvehhâb tarafından kurulan ve kökleri 18. yüzyıla dayanan bir dinî-siyasî akım olan Vehhabilik, ortaya çıkışından bu yana Suudi Arabistan başta olmak üzere İslâmiyetin etkin olduğu bazı bölgelerde büyük çapta nüfuza sahip olmuştur. Karşıtlarınca bâtıl bir mezhep ve kötü bir bid’at olarak görülen bu dinî ve siyasî akım, İslâm dinini özüne, ehl-i sünnet dairesine geri döndürmeyi amaçlayan bir anlayışa sahiptir. Soğuk savaş sonrası dönemde desteklediği bazı radikal dinî oluşumların şiddet yanlısı faaliyetleriyle birlikte vehhabilik terörle ilişkilendirilir hâle gelmiştir.

Kısaca bu şekilde aktarılabilecek vehhabilik hakkında sistematik şekilde yanlış bilgi paylaşan bir yazar mevcut: Bekir Hazar.

Bekir Hazar, 29 Mart 2016 tarihinde Takvim Gazetesi’nde yayınlanan “Çok Yakında” başlıklı yazısında Vehhabilik tarihi hakkında bir yanlışa düşmüş:

"El Kaide lideri de Suudi Arabistan'daki en en zengin İnşaat şirketi Ladin ailesi mensubuydu. Yani Vehabi idi ve o mezhep 100 yıl önce yoktu. Onu da İngilizler, Osmanlı'yı bölmek için kurmuşlardı. Vehabiliği nasıl kurduğunu İngiliz Ajan Hempher, kendisinin kaleme aldığı kitabında böbürlenerek anlatıyordu."

Öncelikle, bahse konu mezhebin isminin doğru yazılışı “Vehhabilik”tir.

Kökeni ve ismi, kurucusu Muhammed bin Abdülvahhab’a, yani 18. yüzyılın başlarına dayanır.

Vehhabilik Mezhebi, Bekir Hazar’ın iddia ettiğinin tersine, 100 yıl önce de vardı, 300 yıl önce de.

Bekir Hazar, Takvim Gazetesi’nde 9 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan “İşbirlikçi” başlıklı yazısında, Vehhabilik hakkında daha önce dile getirdiğimiz bir hatasını tekrarlamış:

"Halbuki 150 yıl önce Vehabilik diye bir şey yoktu. Osmanlı'yı parçalamak için İngilizler kurmuştu..."

Bekir HazarTakvim Gazetesindeki 5 Ocak 2017 tarihli “Sevgi ve Hürmetle” başlıklı yazısında Vehhabiliğin İngilizler tarafından kurulduğuna dair hatalı bilgiyi paylaşmayı sürdürmüş:

"Vehhabiliği İngilizler Osmanlıyı yıkmak için kurdu. DEAŞ vehabilerden kurulu bir örgüt.."

İngilizler tarafından Osmanlıyı yıkmak için kurulduğuna dair herhangi bir tarihi kaynak bulunmamaktadır. Tabiki, Bekir Hazar kadar tarihi iyi biliyor (!) olamayabiliriz.

DEAŞ/IŞİD/DAİŞ/DAEŞ/ISIS/IS selefilikten esinlenir ve (salt) vehhabilerden oluşmaz.

 

2 Yorumlar

  1. Doç. dr. Mümtaz Reply

    öyle ya da böyle bu vahhabilik dinde olmayan herşey var. sapık düşünceleri bile var. buna rağmen bu yoldan gidenler de müslüman değiller. sadece acınası insanlar olurlar.

    • CÜNEYT SÖNMEZ Reply

      DOÇ. DR. MÜMTAZ siz herhalde nakşibendilik dinine aitsiniz kendimi müslüman olarak niteleyen birisiyim vehabiliğin islam dininden olmayan şeyleri nelerdir mesela? Şeyhe yapılan rabıtayı ret etmesi müslümanlık dışımıdır ve şefaat konusunda sizinle aynı şeyleri düşünmemesi? şuan derinlemesine bu konuları araştırıyorum vehabiliğin savunucu değlim onlar gibi katı ve sertte değilim ama siz nakşibendiliğe mensup iseniz DOÇ. DR. MÜMTAZ olarak tövbe etmelisiniz.

Yorumunuzu yazınız...