Bekir Hazar, Takvim Gazetesinde 14 Mart 2017 günü yayınlanan “Ihr Seit Verrückt” başlıklı yazısında Bursa’nın Tophane semtindeki Osman Gazi türbesinin yanındaki anıtın kitabesinde “Bursa’yı Osmanlı’dan geri aldık” yazdığını iddia etmiş:

"Çünkü bu ülkede Cihan İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin türbesinin yanına anıt dikiyorlar, "Bizim çocuklar" dedikleri Türk görünümlüler vasıtasıyla "Bursa'yı Osmanlı'dan geri aldık" diye üzerine yazdırıyorlardı. Bursa şehitler vererek Yunan'ı kovuyordu ama Osmangazi türbesinin yanına birileri "Bursa'yı Osmangazi'nin kurduğu imparatorluktan geri aldık" imasını taşıyan yazılı anıt dikiyordu. Bu kadar içimizdeydiler, yazıyorlardı ve yönetiyorlardı.."

Bahse konu anıt, Bursa’nın 11 Eylül 1922 tarihinde kurtuluşunda Hacivat Köprüsü üzerinde Yunan kuvvetleri ile çarpışırken şehit olan 14 Mehmetçiğin anısına Bursa’nın Tophane semtindeki Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin türbesinin hemen yanına dikilmişti.

Dört köşeli kaide üzerine bir mermi konulmasıyla oluşturulan bu anıtın üzerindeki kitabede Osmanlıca şu ifadeler yer almaktaydı:

‘Burada yatan askerlerin şehit düştükleri muharebe öyle muazzam bir zaferle nihayet bulmuştur ki, neticesinde Bursa ikinci defa fethedilmiş ve kadim Osmanlı hükümeti nihayet bularak yerine Hükümet-i Cumhuriyetimiz teessüs etmiştir. Bu şehitler bu eserlerin abide-i mefharetidir. Mukaddes ruhlarına fatiha. 19 Muharrem 1341-11 Eylül 1338’

Bu kitabedeki “Osmanlı Hükümetinin nihayet bulması” atfı Mustafa Armağan gibi bazı kesimleri rahatsız etmişti. Hatta bazıları, kitabedeki lafzın Bursa’nın Osmanlı’dan kurtarıldığı, Osmanlıyla Türklerin savaştığı imasını taşıdığını iddia etmişti. Bekir Hazar da bu isimlerden biri oldu bu yazısıyla.

Kitabe dikkatle okunduğunda görülecektir ki, Bursa’yı Osmanlılardan kurtardık tarzında bir ifade yer almamaktadır. Muharebeden kasıt, Türk ordusu ile Yunan kuvvetleri arasındakidir. İkinci defa fetih de Bursa’nın Yunanlılardan kurtarılmasını kastetmektedir.

Yorumunuzu yazınız...