Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, TBMM’nin Misak-ı Milli’ye Atıf Yapmadığını İddia Etmiş

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Türkiye Gazetesi’nde 31 Ekim 2016 günü yayınlanan “Hazırlayanların eliyle ihlâl edilen sulh programı MİSÂK-I MİLLÎ EFSÂNESİ” başlıklı yazısında TBMM’nin Misak-ı Milli’yi sahiplenmediğini; hatta hiç atıf yapmadığını iddia etme hatasına düşmüş:

"Misâk-ı Millî, zamanın icaplarına göre hazırlanmış pragmatik bir metindir. Ankara, bunu sahiplenmemiş; mecliste kendisine atıf bile yapılmamıştır. Üstelik hemen her maddesini bizzat ihlâl etmiştir."

Misak-ı Milli, I. Meclis’in gündeminden ve kalbinden tamamen çıkmamıştır. Ankara’nın Misak-ı Milli’yi sahiplenmediği ve Meclis’te bu anda ilişkin hiçbir atıf yapılmadığı iddiası ise yersizdir.

TBMM 1. Döneminde İcra Heyetinin Programının ele alındığı 9 Mayıs 1920 tarihli oturumun zabıtları incelendiğinde Prof. Ekinci’nin yetersiz araştırmanın kurbanı olduğu görülür.

9 Mayıs 1920 tarihli oturumun zabıtlarındaki Misak-ı Milli atfı şu şekilde:

“Bu cidalde en büyük silâhımız milletin istiklâline matuf olan hakkı meşruu tabiîsini müdafaa emrindeki azim ve sebatıdır ve bu azmü sebatın tecelligâhı da Meclisi Âlinizdir. Siyaseti hariciyemizde istihdaf ettiğimiz maksat, bugün payitahtımızı esaret ve tahakküm altında bulunduran Devletleri evvelce İstanbul’da inikadetmiş olan son Meclisi Mebusanın müttefikan tanzim ve tesbit ettiği ahd ve misakı millî dairesinde istiklâlimize hürmetkar kılmaktır.”  

Daha kapsamlı bir araştırma ile birçok örnek bulunabilir. Bu araştırma faslını, yukarıdaki örnekten sonra Sayın Profesöre bırakmak gerek.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*