İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi’nde 31 Ekim 2016 günü yayınlanan “Hangi Banka” başlıklı yazısında kamu bankalarının kredi/mevduat oranlarına değinirken kamu kuruluşlarının kamu bankalarındaki tasarruflarının neredeyse tamamının sıfır ya da düşük faizle değerlendirildiğini iddia etme hatasına düşmüş:

"Neden kamu bankalarını detaylı işledim. Kaynak maliyeti açısından kamu bankalarının özellikleri var. Mesela kamu tasarrufu büyük oranda (nerede ise tamamı) Ziraat Bankasında sıfır veya çok düşük faizle tutuluyor. Bu nedenle bankanın kaynak maliyeti düşük."

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, (genel bütçe kapsamındaki Hazine Müsteşarlığı dışındaki) kamu kuruluşlarının kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlü kılar. Yani, genel / özel bütçeli kuruluşlar ile düzenleyici deneleyici kuruluşlar tasarruflarını vadesiz hesapta bulundurmakla mükelleftir.

Ancak, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda açtıracakları hesaplarda (i) TL cinsi vadesiz veya vadeli mevduat ya da (ii) (gerekli görülmesi halinde ve ihtiyaçları ölçüsünde döviz cinsi ödemeleri için) vadeli veya vadesiz mevduat araçları kullanarak değerlendirmekle yükümlüdür.

Yani, kamu tasarruflarının tamamı kamu bankalarında vadesiz hesaplarda yatmamaktadır.

Örneğin, 2014 yılı verilerine göre 12 üniversitenin mali kaynaklarının yatırım dağılımı incelendiğinde, toplam kaynakların % 76’sının vadeli TL mevduatında değerlendirildiği görülmektedir.

Kamu bankalarındaki vadeli hesaplara uygulanan mevduat faiz oranı ise oldukça düşük değildir. Çünkü, yine Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, nemalandırılacak hesaplara uygulanacak faiz oranlarına alt sınır çeker. Tebliğe göre;

  • Kurumlar kısa vadeli kaynaklarını, vadesiz veya vadeli mevduat ile repo/ters repo araçlarını kullanarak değerlendirir. Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı TCMB’nin politika faiz oranı olarak ilan ettiği 1 hafta vadeli repo/ters repo ihale faiz oranından düşük olamaz.
  • Kurumlar uzun vadeli kaynaklarını, vadeli mevduat ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki araçları kullanarak değerlendirir. Vadeli mevduat faiz oranı piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük olamaz.

para basarak borç ödeme

 

Yorumunuzu yazınız...