Covid-19 PCR Testleri İçin Kullanılan Sürüntü Çubuklarının Epifiz Bezine ya da İnsan Beynindeki Yapılara Zarar Verdiği İddiası Doğru Değil 

Yanlış İddia

 

Bu yazımızda COVID-19 PCR testleri için kullanılan sürüntü çubuklarının insan beynindeki yapılara zarar verdiği iddialarını inceleyeceğiz.

Sosyal medyada fazlaca paylaşılan iddiaların, epifiz bezi, kan-beyin bariyeri ve beyin zarının zarar gördüğü şeklinde üç yaygın çeşidinin olduğunu görüyoruz:

 

Cemil Barlas:

“sağlıklı bir insana haftada iki kere sağlıklı olduğunu ispatlaması istenecek.. hem de bu mucidinin bile teşhiste kullanılmaz dediği pcr testiyle beyin zarı zorlanarak yapılacak..”

 

 

Leviyah Efnan Kübra:

“Ezan’ın sözlerinde: haydin namaza, haydin kurtuluşa cümleleri geçer. Çünkü başınızı secdeye koyduğunuzda, epifiz beziniz aktifleşir. Canlılar ile Allah arasında her saniye iletişimi sağlayan organdır. Fakat PCR test çubukları derine itilmesi sonucu epifiz bezinize zarar verir”

 

 

Mehmet Okan Özdemir:

“PCR genetik iz sürme testidir. Hayatımızı alt üst eden olağanüstü tedbirlere ihtiyaç gösterecek kadar çok bulaşıcı ! olan bu hastalık teşhisinde boğazdan, burundan 15 cm.lik çubuğu sokar, ağız boşluğunun en ücra yerindeki beyin tabanını, kan beyin bariyerini tahriş ederek mukozaya sürer virüs ararsınız. Sayısının hastalık yapmaya yetip yetmediğini, aktif bir virüs olup olmadığını bilemeden, eskiden kalma bir virüs parçasını, bir segmentini yani genetik izini bulursunuz, virüs geçip gitmiştir, aktif değildir ama artık şahıs artık çok tehlikeli bir hastalığın…”

 

 

Sürüntü çubukları ile nazofarinks (üst yutak) ve orofarinks (orta yutak) denen yutak kısımlarından örnek alınması, COVID-19 salgınından çok önce de yaygın olarak kullanılmakta olan bir yöntemdi. İnfluenza, parainfluenza, respiratuvar sinsityal virüs ve daha pek çok solunum yolu virüslerinin tespiti için nazofaringeal örnekler alınmaktadır.

Burnun içerisine yerleştirilen ve belirli prosedürlere uyularak kullanılan sürüntü çubukları, iddiaların aksine insan beynine ya da beyin ile ilişkili herhangi bir yapıya zarar vermemektedir.

 

Epifiz Bezi İddiaları

Epifiz bezi (glandula pinealis), nöroglialar ile pinealositleri ihtiva eden ve beyinde bulunan bir bezdir. Dış ortamdaki karanlık aydınlık ayrımını yaparak vücudun biyolojik ritmini düzenlemeye yaradığı bilinmektedir.

Sürüntü çubuğu yukarıda da bahsettiğimiz gibi nazofarinks ve orofarinksten örnek almaya yaramaktadır. Epifiz bezinden önce pons, talamus, hipotalamus gibi pek çok yapı var iken, sürüntü çubuğunun bunları normal bir şekilde aşarak epifize ulaşması mümkün değildir.

 

Kaynak: https://www.training.seer.cancer.gov/

 

Görselde epifiz bezi (pineal gland) ve diğer birkaç beyin yapısı görülmektedir. Görüldüğü gibi epifiz bezinin yerleşimi oldukça uzaktadır; burun girişleri ile arasında çok uzak bir mesafe ve arada atlatılamayacak kadar çok sayıda yapı vardır. Sürüntü çubuğu, yutağa daha yakın olan hipofiz bezi (pituitary gland) gibi diğer yapılara kadar bile gitmemektedir, çok daha yukarıda ve uzakta olan epifiz bezine yetişmesi imkânsızdır.

Epifiz bezi, beynin orta/yukarılarında bir konumda iken, yutağın beyin ile bu bağlamda herhangi bir alakası bulunmamaktadır ve hiza olarak da beynin en alt kısımlarına denk gelmektedir.

 

pcr çubuğu epifiz bezi
Görsel: Bilgehan Bilge

 

Kan-Beyin Bariyeri İddiaları

İsmi ile müsemma olan kan-beyin bariyeri, beyin kılcallarındaki kan ile beynin insterstisyel sıvısı arasındaki geçişleri kontrol eden bariyer olup perisitler, astrositler, mikroglialar ve endotel hücrelerinden meydana gelmektedir.  Kan-beyin bariyeri, nöronların hangi maddeler ile etkileşip etkileşmeyeceğini belirlemektedir. Böylece hem beyin aktivitelerine yön vermekte hem de kanda bulunan bazı maddelerin beyne zarar vermesini engellemektedir.

 

Kaynak: www.oncohemakey.com

 

Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi yutak, beynin bir bölümü ya da uzantısı değildir. Sürüntü çubuğunun beyin ile kılcal damarlar arasında bulunan kan-beyin bariyerine herhangi bir şekilde ulaşması mümkün değildir. Burun dahil solunum yollarının hiçbir kısmı, beyne açılmamaktadır.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu yetkilileri, Reuters’a yaptıkları açıklamada, sürüntü çubukları ile örnek almanın kan-beyin bariyerine zarar verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirmişlerdir.

 

Beyin Zarı İddiaları

Beyin zarı (serebral korteks), dura mater, pia mater ve arachnoid mater olmak üzere üç kısımdan oluşan ve beyni zararlı fiziksel ve kimyasal etkenlerden koruyan yapıya verilen isimdir. Yukarıda açıkladığımız üzere sürüntü çubukları beyne hiçbir şekilde temas etmemektedir. Dolayısıyla beynin etrafını saran zarlar ile teması da söz konusu değildir.

PCR testleri, COVID-19 için en ideal yöntem olup bunun için de nazofaringeal ya da orofaringeal örnek alınması gerekmektedir. Bu yöntem, pandemi boyunca onlarca farklı ülkede milyonlarca kez uygulanmıştır. Sürüntü çubuğu ile örnek alımı oldukça basit ve güvenilir bir uygulama olduğu, yapılan çalışmalar ile de ortaya konmuştur.

 

Özetle, PCR testleri için örnek almakta kullanılan sürüntü çubuklarının beyindeki çeşitli yapılara zarar verdiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz etkileşimler anatomik olarak mümkün değildir.

Daha önce koronavirüs testi İçin burun deliğinden sokulan sürüntü çubuklarıyla genizden örnek alınması esnasında kişilere çip yerleştirildiği iddiasının asılsızlığına da değinmiştik

 

Koronavirüs Testi Bahanesiyle İnsanlara Çip Takıldığı İddiası

 

Yorumunuzu yazınız...