Görseldeki Deveyi Bulan Kişinin Alzheimer Olmayacağı İddiası Asılsız

Çeşitli hayvanlardan oluşan insan sureti görselinde yer alan deveyi tespit edebilen kişinin Alzheimer olmayacağı iddiası temelsizdir. Alzheimer gibi karmaşık bir bilişsel bozukluk hayvanlarla dolu bir görüntüde küçük bir pikselli deve bularak belirlenemez. Bir kişinin alzheimer ya da demans geçirme olasılığının belirlenebilmesi için sabit bir görüntüdeki devenin tespiti gibi basit bir eylem yeterli değildir. Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik net olarak bilgi verebilen bir ayırıcı tanı testi yoktur. Kişinin bilişsel fonksiyonlarının değerlendirilmesine yönelik Alzheimer testi olarak da bilinen çeşitli testler teşhis sürecinde uygulanabilmektedir. Ancak “develi Alzheimer testi” hastalığın teşhisinde kullanılmamaktadır. Alzheimer hastalığının tanısı internette görülen bir resim üzerinden değil de, ancak bu konu ile ilgili bir merkez ya da hekim tarafından yapılabilir.

Yanlış İddia

 

Sosyal medya gariplikte birbiriyle yarışan iddialarla sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir mecra. Bu yarışın ilginç bir adayı da 2012 yılından bu yana farklı zamanlarda sosyal medyada ve iletişim ağlarında uzun zamandır karşılaştığımız, çeşitli hayvanlardan oluşan insan sureti görselinde yer alan deveyi tespit edebilen kişinin Alzheimer (Alzaymır) olmayacağı iddiası.

Deveyi bulan Alzheimer olmazmış…Hadi bakalım kolay gelsin” çağrısıyla sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi:

 

deveyi bulan Alzheimer olmazmış
“Görselde deveyi bulan Alzheimer olmazmış” iddiasını içeren paylaşım

 

deveyi bulan Alzheimer olmazmış
“Görselde deveyi bulan Alzheimer olmazmış” iddiasını içeren paylaşım

 

Halbuki bir kişinin alzheimer ya da demans geçirme olasılığının belirlenebilmesi için sabit bir görüntüdeki devenin tespiti gibi basit bir eylem yeterli değildir.

 

Görseldeki Deveyi Bulan Kişinin Alzheimer Olmayacağına Dair Bir Bulgu Yok

Yaşlılık döneminde gözlemlenen bir nörolojik hastalık olan Alzheimer, kişide beyninin bazı bölümlerinin hasarlanması sonucu başta bellek olmak üzere düşünsel ve davranışsal eylemlerde kötüleşme gözlemlenmesi durumunu içeren bir hastalıktır.

Montajlanmış görüntü sanılanın aksine Alzheimer ya da demans riskini belirleyebilecek vasfa sahip değil. Hayvanlarla dolu bir görüntüde küçük bir pikselli devenin tespit edilememesiyle Alzheimer gibi karmaşık bir bilişsel bozukluğun tanısının konulması mümkün değildir.

Ayrıca, yaygın görülen bir demans türü olan Alzheimer hastalığının teşhis etmek için paylaşılan görsel herhangi bir testte kullanılmamaktadır.

 

alzheimer testi deveyi bulmak
Alzheimer testi sanılan görsel

 

Demans tanısı ile ilgili olduğu sanılan resmin kökenine dair de elimizde hiçbir bulgu yok. Tek bilinen 2009 yılından bu yana sanal alemde paylaşılan bir optik ilüzyon çalışması olduğu.

 

Alzheimer Testi Nasıl Yapılır? Alzheimer Tanısı Nasıl Konur?

Alzheimer’ın emareleri arasında unutkanlık başta olmak üzere, konuşma güçlükleri, zaman ve mekan karıştırma, değerlendirme ve karar vermede güçlük çekme, soyut düşünme becerisinde güçlük çekme ve eşyaları yanlış yerlere koyma sayılabilir. Bu belirtilerden bir veya birden fazlasına sahip olanların uzman doktor muayenesinin ardından gerçekleştirilebilecek nöropskiyatrik testler ile Alzheimer’ın varlığının (ve seviyesinin) tespiti yapılabilmektedir.

Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik net olarak bilgi verebilen bir ayırıcı tanı testi yoktur. Kişinin bilişsel fonksiyonlarının değerlendirilmesine yönelik Alzheimer testi olarak da bilinen çeşitli testler inceleme sürecinde uygulanabilmektedir. Ancak bu testler doğrudan tanı için yeterli olmayıp ancak kişide kognitif (bilişsel) azalma olup olmadığını bilgisini sunmaktadır.

Demans teşhisi için kullanılan hastaya zaman, mekan, öğrenme, sayısal işlem, öğrendiğini hatırlama, isimlendirme, cümle yazma ve görsel bellek muayenesi içeren Mini Mental Durum Testi en bilinen testtir.

 

alzheimer mini mental durum testi
Alzheimer tanı sürecinde kullanılan Mini Mental Durum Testi örneği

 

Alzheimer tanısı için bu gibi testlerin ardından nöropsikologlar tarafından belleğe, günlük yaşama ve davranışa ait somut verileri veren çok sayıda testten oluşabilen ayrıntılı nöropsikolojik testler uygulanır.

Tıbbi öykü incelemesi, depresyon araştırması, refleks testleri, gen taraması, kan testleri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntülemesi (MR) gibi uygulamalara da Alzheimer teşhisinde başvurulabilmektedir. Yapılan tüm bu tanı testlerinin sonucunda Alzheimer hastalığına yönelik şüpheleri artırıcı bulguların elde edilmesi durumunda hekim tarafından hastalığa dair kesin teşhis konulabilmektedir.

Bu konuda görüşü talep edilen Alzheimer’s Research UK adlı oluşum Alzheimer / Demans testi sanılan görsele ilişkin yaptığı açıklamada böylesi basit bir resim ile tanı koymanın mümkün olamayacağını şöyle belirtmişti:

“Böyle bir görüntü, birisinin bunama olup olmadığını belirleyebilecek doğru, geçerli veya güvenilir bir test olup olmadığını görmek için araştırma çalışmalarında test edilmemiştir. Birisi hafıza problemleri yaşadığında, eğitimli uzmanlar (örneğin demans hemşireleri, nörologlar, psikiyatristler) tarafından değerlendirilir, hafıza, bilgi işleme ve beyin fonksiyonlarını test eden çoklu değerlendirmelere katılırlar. Bu testler tek başına birisini teşhis etmek için genellikle yeterli değildir ve birisine demans tanısı vermek için test skorlarının yanında tıbbi geçmiş, beyin taraması ve bazen lomber ponksiyon da kullanılır.”

Anlaşılabileceği üzere, Alzheimer hastalığının tanısı internette görülen bir resim üzerinden değil de, ancak bu konu ile ilgili bir merkez ya da hekim tarafından yapılabilir. Paylaşılan görselde gizli deveyi bulamayan kişinin gelecekte Alzheimer’dan muzdarip olma riskinin bulunduğu iddiası temelsizdir. 

 

Peki Resimdeki Deve Nerede?

Hayvanlardan oluşan insan yüzünü içeren resimde deveyi arayıp bulamadıysanız endişeye gerek yok. Çünkü 2 farklı görselin paylaşılageldiği, resimlerin birinde deve yer alırken diğerinin deve içermediği anlaşılıyor.

 

hayvanlı alzheimer testi

 

Paylaşılan resimlere göz atıldığında birinin üzerine devenin sonradan yerleştirilmiş olduğunu tespit edilebiliyor.

 

alzaymır testi

 

Yorumunuzu yazınız...