Kaddafi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 2009 Yılında Yaptığı Konuşmada Koronavirüs Salgınını Öngördüğü ve “Virüsleri Kendileri Yaratacak” Dediği İddiası  

 

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin (1942-2011) 2009 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 24 Eylül 2009 tarihinde yaptığı konuşma birçok yönden akıllarda yer etmiş vaziyette. 40 yıllık iktidarında ilk defa BM Genel Kurulu’nda (kendisine ayrılan sürenin 8 katı sürede) tam 96 dakika konuşan Kaddafi, BM’yi yerden yere vurup, BM’nin kuruluş bildirgesini yırtıp, hazırladığı Filistin barış planı önerisini de “Okuyun!” diyerek oturum başkanına fırlatmıştı.

Kaddafi’nin 2009 yılındaki bu konuşması esnasında koronavirüs salgınını işaret ettiği iddia edilmeye başlanmış.

Bu iddia şöyle dile getiriliyor:

“Kendileri virüs yaratacak, tüm dünyaya yayıp size aşısını satacaklar. Kapitalist şirketler ve para baronları kazanacak. Önce çözüm bulmak zaman alıyor gibi davranılacak ve herkese çözüm bulma çabasındaymış gibi davranılacak. Oysa çözümü kendi ellerinde

24 Eylül 2009 BM – Kaddafi”

 

kaddafi virüsleri kendileri yaratacak

 

Bu iddiayı aktaran bazı paylaşımlar şu şekilde:

 

kaddafi bm virüs konuşması

kaddafi virüsleri yaratacaklar

 

Kaddafi’nin 2009 BM Genel Kurulu konuşmasının yazılı transkriptlerinde sosyal medyada paylaşılan bölüm yer almıyor. Kaddafi konuşmasında virüslerin oluşumu ve aşılara değinmişti. Ancak, Kaddafi’nin sözleri değiştirilerek üzerine yorum eklenerek paylaşılmış.

Kaddafi’nin konuşmasında virüs atfı 2 yerde geçmiş.

İlk atfında, domuz gribinin belki de laboratuvarda oluşturulup kontrolden çıkan bir askerî silâh olduğunu söylemişti. Konuşmasından ilgili bölüm şöyleydi:

“Perhaps influenza H1N1 was a virus created in a laboratory that got out of control, originally being meant as a military weapon. Such challenges also include hypocrisy, poverty, fear, materialism and immorality.”

“Belki de influenza H1N1, kontrolden çıkan bir laboratuvarda yaratılan ve başlangıçta askeri bir silah anlamına gelen bir virüstür. Bu tür zorluklar arasında ikiyüzlülük, yoksulluk, korku, materyalizm ve ahlaksızlık da vardır.”

Kaddafi, konuşmasında virüs atfı yaptığı ikinci bölümde ise kapitalist şirketlerin kâr amacıyla virüs ve aşı ürettiğini ancak aşıya erişimin ücretsiz olması gerektiğini belirtmişti. İlgili bölüm şu şekilde:

“Perhaps tomorrow there will be fish flu, because sometimes we produce viruses by controlling them. It is a commercial business. Capitalist companies produce viruses so that they can generate and sell vaccinations. That is very shameful and poor ethics. Vaccinations and medicine should not be sold. In The Green Book, I maintain that medicines should not be sold or subject to commercialization. Medicines should be free of charge and vaccinations given free to children, but capitalist companies produce the viruses and vaccinations and want to make a profit. Why are they not free of charge? We should give them free of charge, and not sell them.”

“Belki yarın balık gribi olacak, çünkü bazen virüsleri onları kontrol ederek üretiyoruz. Bu ticarî bir iştir. Kapitalist şirketler, aşı üretip satabilmek için virüs üretirler. Bu çok utanç verici ve kötü bir etik. Aşılar ve ilaçlar satılmamalıdır. Yeşil Kitap’ta, ilaçların satılmaması veya ticarileştirilmemesi gerektiğini savunuyorum. İlaçlar ücretsiz ve çocuklara aşılar ücretsiz yapılmalı, ancak kapitalist şirketler virüsleri ve aşıları üretiyor ve kâr etmek istiyor. Neden ücretsiz değiller? Onları bedelsiz vermeliyiz, satmamalıyız.”

Kaddafi’nin konuşmasının tamamı incelendiğinde koronavirüs salgınına ilişkin bir atfın geçmediği görülebiliyor. Kaddafi’nin konuşmasında “virüsü kendileri yaratacaklar ve panzehirleri daha sonra satacaklar, zaten varsa çözümü bulmak için zaman ayırıyormuş gibi yapacaklar” şeklinde bir ifade geçmiyor. Kaddafi, yaptığı konuşmada virüslerin yapay şekilde oluşturulup satıldığını öne sürüp aşıların ücretsiz dağıtılması gerektiğini belirtmişti. Konuşmadaki bu ifadelerin üzerine yorum eklenerek paylaşıldığı anlaşılıyor.

 

Kaddafi’nin BM’deki 2009 yılındaki konuşmasının tamamı aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla izlenebilir.

 

* Tespiti için Kotku Coşan‘a teşekkürlerimizle…

Yorumunuzu yazınız...