İnme Sözcüğünün İngilizce “Ischemic Neurologic Manifestation of Encephalon” Sözcüklerinin Baş Harflerinin Kısaltması Olduğu İddiası Doğru Değil

Felç, nüzûl anlamlarına gelen inme sözcüğünün İngilizce “Ischemic Neurologic Manifestation of Encephalon” sözcüklerinin baş harflerinin kısaltması olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Türkçede kelimelerin yapım ekleri alması ile başka kelimeler oluşur. İnme kelimesi de “in-” fiil kökünün, fiilden isim yapan yapım eklerinden “-me ekini” alması ile türetilmiş bir kelimedir. İddiada yer alan “Ischemic Neurologic Manifestation of Encephalon” ifadesi, “iskeminin beyindeki nörolojik belirtileri” şeklinde çevrilebilir. Ancak bu tanım inme sözcüğünün anlamını tek başına karşılamamaktadır. Zira iskemik inmeler, inmelerin sadece bir çeşidi olup damar yırtılmaları sonucu oluşan inmeleri kapsamamaktadır.

Yanlış İddia

 

Felç, nüzûl anlamlarına gelen inme sözcüğünün İngilizce “Ischemic Neurologic Manifestation of Encephalon” sözcüklerinin baş harflerinin kısaltması olduğu iddiası internet ortamında karşımıza çıkmakta. Bugün, bu iddianın doğru olup olmadığını inceleyeceğiz.

İnternet forumlarında ve sosyal medyada yer alan bu yanlış iddiayı aktaran bir paylaşım şu şekilde idi:

“İnme kelimesinin anlamı yabancı kökenden gelir.

Yani: Ischemic Neurologic Manifestation of Encephalon”

 

 

Bu gibi paylaşımların kökenini oluşturan mizahî kasıtla yapıldığı düşünülen bir paylaşım ise şu şekilde:

“İnme.

Yani: Ischemic Neurologic Manifestation of Encephalon”

 

inme açılımı

 

Türkçede kelimelerin yapım ekleri alması ile başka kelimeler oluşur. İnme kelimesi de “in-” fiil kökünün, fiilden isim yapan yapım eklerinden “-me ekini” alması ile türetilmiş bir kelimedir.

 

 

Türkçe kelimelerin kökenlerine dair bilgiler sunan Nişanyan Sözlük isimli websitesi üzerinden inme kelimesini arattığımız zaman bu kelime karşımıza, inmek kelimesinden türeyen kelimeler arasında çıkmaktadır.

 

 

İddiada yer alan “Ischemic Neurologic Manifestation of Encephalon” ifadesi, “iskeminin beyindeki nörolojik belirtileri” şeklinde çevrilebilir. Bu tanım, zaten inme sözcüğünün anlamını tek başına karşılamamaktadır. Zira iskemik inmeler, inmelerin sadece bir çeşidi olup, damar yırtılmaları sonucu oluşan inmeleri kapsamamaktadır.

Ayrıca American Academy of Neurology’nin çıkardığı Neurology,  American Medical Association’in JAMA Neurology dergisi gibi inme konusuna dair yayınların bulunduğu dergilerde ve Pubmed, Medscape gibi tıbbi veriler ve yayınlar sunan sitelerde incelemeler yaptığımız zaman “Ischemic Neurologic Manifestation of Encephalon” gibi bir kullanıma rastlamıyoruz.

 

İnme Nedir?

Paralizi olarak da bilinen inme, beyindeki belirli bir bölgeye giden damarlarda kan akışının kesilmesi/azalması durumlarında ya da damarların yırtılması sonucu meydana gelir. İnmenin meydana geldiği beyin bölgesine göre çeşitli fonksiyonel bozukluklar ya da işlev kayıpları oluşabilir. İnmeler vücutta kalıcı ya da geçici hasarlar bırakabilirler.

İnme belirtileri aniden oluşur. Uzmanlar, şu belirtileri gösterdiğimiz takdirde acilen 112 Acil Yardım’ı aramamız gerektiğini ifade etmektedir: Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı veya konuşma ve/veya anlamada güçlük, yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı, tek veya iki taraflı görme kaybı, şiddetli baş ağrısı.

 

inmenin açılımı

 

Yorumunuzu yazınız...