Güngör Uras Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi Hakkındaki Yazısında Hatalı Bir Yorumda Bulunmuştu

Rahmetli Güngör Uras, Milliyet Gazetesinde “Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı” başlıklı 21 Aralık 2011 tarihli yazısında gelir dağılımını hesaplamakta kullanılan Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısından bahsetmişti. Ancak Uras, tablolarla destekleyerek bu kavramları anlatırken Gini Katsayısı konusunda kendi yazısı ile de çelişen bir hata yapmıştı.

"Tam eşitlik olsa, Lorenz Eğrisi ile tam eşitlik eğrisi birbiri üzerine binecek. 1/1 Eşitlik ortaya çıkacak. Lorenz Eğrisi tam eşitlik çizgisinden uzaklaşıyor da ne kadar uzaklaşıyor? İşte bu da Gini Katsayısı ile ölçülüyor. Eşitsizlik alanı olan A alanı, alanın Lorenz Çizgisi altında kalan alana (B alanına) bölünüyor. Ortaya çıkan katsayıya Gini Katsayısı deniliyor.
Madem ki tam eşitlik 1:1=1 idi. O halde Gini Katsayısı 1’e ne kadar yakın ise gelir dağılımı o kadar iyidir, 1’den ne kadar uzak ise o kadar kötüdür."

 

Uras’ın burada Gini Katsayısının yorumlanması ile ilgili yazdığı son cümleler yanlış. Gini Katsayısı eğer tam olarak “1” ise bu toplumdaki bütün gelir bir kişi tarafından alınıyor demektir. Katsayı tam olarak “0” ise o halde toplumda tam bir gelir eşitliği söz konusu demektir. Uras’ın dediği gibi, katsayı “1”‘e ne kadar yakınsa gelir dağılımı o kadar iyi, “1”‘den ne kadar uzaksa o kadar kötü diye bir şey yoktur.

Doğrusu; Gini oranının artması, gelir dağılımında eşitsizliğin arttığını, azalması ise eşitsizliğin azaldığını gösterir.

 

Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi

İtalyan ekonomist ve istatistikçi Corrado Gini tarafından geliştirilen ve gelir eşitsizliğinin basit bir ölçüsü olan Gini katsayısı, Lorenz eğrisi üzerinden hesaplanır. Lorenz eğrisi gösteriminde tam eşitlik doğrusu ve Lorenz eğrisi arasında kalan alanın (A), tam eşitlik doğrusu altında kalan alana (A+B) oranı bize Gini Katsayısını verir. Tanım gereği üçgenin alanı 0,5’tir. Tam gelir eşitliği olarak tanımlanan bir toplumda herkesin aynı geliri elde ettiği durumda gini katsayısı 0’dır (0/0,5). Tam gelir eşitsizliği olarak tanımlanan bir toplumdaki tüm gelirin tek kişinin elinde toplanması durumunda ise 1’dir (0,5/0,5).

 

Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı
Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı

 

Güngör Uras, yazısını yazarken neden karıştırdı bilinmez ama yazının sonlarına doğru, Gini katsayısı ile ilgili olarak yukarıda yazdıklarını tekzip edecek şekilde doğruyu bulmuş:

“Gini Katsayısı’nın küçülmesi, gelirde eşitsizliğin düzeldiğini gösteriyor. Gini Katsayısı ne kadar küçük ise ülkede gelir dağılımı o kadar iyi demektir.”

 

Yorumunuzu yazınız...