Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çocukların Aşılanmaması Gerektiğini Belirttiği Doğru Değil

DSÖ’nün Uzman Stratejik Danışma Grubu, Pfizer/BionTech Aşısının 12 Yaş ve Üzerindeki Çocuklarda Kullanımının Uygun Olduğu, 12-15 Yaş Arasında Yüksek Risk Grubundaki Çocukların Diğer Öncelikli Gruplarla Birlikte Bu Aşıyı Olabileceğini Aktarmıştır

 

Pandemiye dair ortaya atılan iddiaların önemli bir kısmının dünyada sağlık alanındaki en büyük otoritelerden olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) ile ilgili olduğunu görmekteyiz. Bu yazımızda, Dünya Sağlık Örgütü’nün çocukların aşılanmaması gerektiği yönünde bir açıklama yaptığı iddiasını inceleyeceğiz.

İlk örneklerini yabancı kaynaklarda gördüğümüz bu iddianın, ülkemizdeki bilim inkârcıları tarafından keşfedilip paylaşılmasının uzun sürmediğini görüyoruz.

İddianın sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı örneklerini şu şekilde sunabiliriz:

 

“Dünya Sağlık Örgütü Diyor ki; DSÖ: “Çocuklar şimdilik a$ılanmamalı. Çocuklarda COVID-19’a karşı aşıların çocuklara COVID-19’a karşı aşılanması konusunda önerilerde bulunmak için henüz yeterli kanıt yok””

 

 

“Dünya Sağlık Örgütü’nün çocuklara aşı OLMAMALARINI tavsiye ettiğini duyurduğu aynı gün, aşısız çocukların iki hafta karantinaya alınması gerektiğini yalnızca Kanada duyurur. Greg Tolan”

 

 

Öncelikle, paylaşımların çoğunun haziran ayı tarihli olduğunu görüyoruz; ancak iddialarını dayandırdıkları Dünya Sağlık Örgütü açıklaması nisan ayında yapılmıştır. Daha sonra yeni veriler ışığında güncellenecek olan bu açıklama da “çocuklar asla aşılanmamalı” ya da “aşılar güvenilir olmadığı için çocuklar aşılanmamalılar” minvallerinde değil; yalnızca “çocuklar, şimdilik aşı olmamalı” şeklinde bir açıklamadır.

Bu durum, her fırsatta pandeminin Dünya Sağlık Örgütü gibi oluşumların uydurması olduğunu öne süren bilim inkârcılarının, aslında olayları işlerine yarayacak şekilde değerlendirdiklerini gösteren güzel bir örnektir diyebiliriz. Öyle ki, daha önce çok defa Dünya Sağlık Örgütü’nü itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar yapan, hatta insanlara zarar vermek ile itham eden bazı sosyal medya hesaplarının, bu sefer ne hikmetse Dünya Sağlık Örgütü’nün bu çarpıttıkları açıklamasına canı gönülden inanıp var güçleriyle bunu yaymaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Bu kimselerin kendi içlerindeki çelişkilerine değindiğimize göre iddiayı incelemeye geçebiliriz.

İddianın kökeni, Dünya Sağlık Örgütü’nün resmî internet sitesinde yer alan ve ilgili kısmının Türkçe çevirisini aşağıya eklediğimiz bir açıklamaya dayanmaktadır:

Çocuklar şimdilik aşı olmamalı.

 

Henüz çocukların aşı olmasını tavsiye edebileceğimiz kadar kanıt yok. Çocuklar ve ergenlerin, hastalığı yetişkinlere kıyasla daha hafif atlattıkları biliniyor. Yine de çocuklar, tavsiye edilen çocukluk çağı aşılarını olmaya devam etmeliler.

Açıklamanın bu hâlinin, DSÖ’nün internet sitesine 8 Nisan tarihinde yüklendiği bilinmektedir. Bu tarihten 21 Haziran’a kadar güncellenmeden sitede duran bu yazıyı gören bazı sosyal medya kullanıcılarının, internet sitelerinin ve siyasi figürlerin, yazıyı güncel zannederek 22 Haziran’da “DSÖ, çocukların aşılanmaması gerektiğini söylüyor” tarzında paylaşımlar yaparak iddiayı yaydıkları da biliniyor. Ancak bu açıklamadaki bahsi geçen ifadeler, bu paylaşımlardan yedi gün önce (15 Haziran) Uzman Stratejik Danışma Grubu’nun önerilerini paylaşması sonrasında güncellenecek ve 22 Haziran’da da internet sitesine eklenecekti.

DSÖ, internet sitesindeki söz konusu açıklamayı, Uzman Stratejik Danışma Grubu’nun 15 Haziran’da aldığı tavsiye kararları doğrultusunda yedi gün sonra 22 Haziran tarihinde güncellemiştir. Güncel açıklamanın ilgili kısmını Türkçemize şu şekilde çevirebiliriz:

Çocuklar ve ergenler, hastalığı yetişkinlere kıyasla daha hafif atlattıklarından ötürü, eğer başka bir yüksek risk grubuna dahil değiller ise, aşılanmaları yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları kadar acil değildir.

 

Çocukların COVID-19’a karşı aşılanması hususunda genel tavsiyelerde bulunabilmek için farklı COVID-19 aşılarının çocuklarda kullanımı hakkında daha fazla kanıt gerekmektedir.

 

DSÖ’nün Uzman Stratejik Danışma Grubu, Pfizer/BionTech aşısının 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanımının uygun olduğu sonucuna varmıştır. 12-15 yaş arasında yüksek risk grubundaki çocuklar, diğer öncelikli gruplar ile birlikte bu aşıyı olabilir. Çocuklar için aşı çalışmaları henüz devam etmekte olup DSÖ, kanıtlar ya da epidemiyolojik durum, izlenecek yollarda bir değişikliğe yol açtığı takdirde tavsiyelerini güncelleyecektir.

DSÖ’nün güncel açıklamasının paylaştığımız bu kısmını inceleyecek olursak; ilk paragrafta, hemen her ülkede yapıldığı gibi yüksek risk gruplarının öncelikli olarak aşılanması gerektiğinden bahsedilmektedir. Yüksek risk gruplarına öncelik tanımak, hem ölümleri önlemeye yardımcı olmakta hem de yüksek miktarda aşı stoku olmayan ülkelerde aşıların iktisatlı kullanımını sağlamaktadır.

Açıklamanın aktardığımız ikinci paragrafında ise bazı COVID-19 aşılarının çocuklardaki çalışmalarının bitmiş olmaması ve bazı ülkelerde yeteri aşı stoku bulunmaması gibi sebeplerden ötürü, tüm dünya için “çocuklar, bulduğu COVID-19 aşısını olsun” gibi genel bir aşılama tavsiyesi verilemeyeceğinden söz edilmektedir. Ancak genel bir tavsiye verilmeyeceği, çocuklarda kullanımının artık güvenli olduğu bilinen aşılar özelinde tavsiyeler verilmeyeceği anlamına gelmez. Nitekim bir sonraki paragrafta da 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanımının güvenirliği kanıtlanmış olan Pfizer/BionTech aşısının, bu yaş grubundaki bireyler için tavsiye edildiğini görmekteyiz. Son cümlede de henüz çocuklar için çalışmaları devam eden aşılara değinilerek ileride yeni bilgiler ışığında güncel açıklamalar yapılacağı belirtilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Tarik Jasarevic, USA TODAY’e yaptığı açıklamada, gençler ve ergenlerin hastalığı daha hafif geçirdiğini, bu yüzden aşılanmalarının, bazı yüksek risk gruplarına göre daha az acil olduğunu ifade etmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü başuzmanı Soumya Swaminathan, 11 Haziran günü bir açıklama yapmış ve aşıların sınırlı olmasından dolayı (yüksek riskte olan bazıları hariç) çocukların şimdilik öncelikli sayılmadığını söylemiştir.

Icahn Tıp Fakültesi Arnhold Global Sağlık Enstitüsü yöneticisi Dr. Rachel Vreeman, DSÖ’nün “çocuklar aşılanmamalı” demediğini, hastalığın yetişkinler için daha büyük risk teşkil etmesinden dolayı, aşı önceliğinin yetişkinlere verilmesi gerektiğinden bahsettiklerini söyleyerek konuya açıklık getirmiştir.

10 Mayıs tarihinde Pfizer/BionTech aşısının ABD’de 12 yaş ve üzeri için acil kullanım izni aldığı biliniyor. Amerikan Pediyatri Akademisi de 23 Haziran’da resmî sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile aşının faydalarının herhangi bir zarardan çok daha ağır bastığını, dolayısıyla 12 yaş ve üzeri herkesin aşı olmasını şiddetle tavsiye ettiklerini açıklamıştır.

Özetle, DSÖ çocukların aşı olmaması gerektiğini söylememiştir; aksine Pfizer/BionTech aşısını 12 yaş ve üzeri bireyler için önermektedir.

İddia, DSÖ’nün önceden kalan eski bir açıklamasının güncel zannedilerek yayılması sonucu ortaya çıkmıştır, açıklamanın güncel versiyonunda yeni gelişmeler sonucu Pfizer/BionTech aşısının 12 yaş ve üzeri çocuklarda kullanımının uygun olduğu açıklanmıştır.

 

Yorumunuzu yazınız...