İsviçre’de Saat 22:00’den Sonra Sifon Çekmenin Yasak Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Bazı sosyal medya kullanıcılarının iddiasının aksine İsviçre’de saat 22:00’den sonra sifon kullanılmasını yasaklayan açık bir kanuni düzenleme mevcut değil. Ancak, 22:00 sonrasında ses çıkarmama yönündeki teamülden hareketle konut kullanımında bu yönde yazılı olmayan bir kuralın bulunduğu söylenebilir.

 

isviçre sifon yasağı iddiası

 

İsviçre’de farklı bölgelerde belirli saat aralıklarında ikâmetgâhların komşuları rahatsız etmeyecek şekilde kullanımına özel önem atfedildiği biliniyor.

 

isviçre komşu ses

 

İsviçre Medeni Kanunu‘nun 684. maddesinde vatandaşların mülkiyet haklarını kullanırken komşularının konutlarına yönelik aşırı olumsuz etkiden kaçınmaları gerekliliğine yer verilmiş.

 

isviçre medeni kanunu kiracı

 

İsviçre Borçlar Kanunu‘nun 257f(2) maddesi, taşınmaz kiracılarının komşularına yönelik gerekli özeni göstermesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

 

isviçre borçlar kanunu kiracı

 

Bahse konu yasal düzenlemelerdeki spesifik olmayan genel ifadelerin, sifon yasağını da kapsayacağı şekilde yorumlanabildiği görülmekte.

22:00-07:00 arasında ikametgahların sessiz kullanıma özel verilen ülkede bazı hane sahiplerinin kira sözleşmelerinde bu yönde hükümlere yer verebildiği biliniyor. Ancak uzmanlar, ev kullanım kurallarına ilişkin hükümlerin yalnızca nesnel bir nedeni varsa ve orantılıysa bağlayıcı olduğu görüşünden hareketle sifon yasağının yasal karşılığının bulunmadığı kanaatinde.

 

* Kapak görseli: Freepik

Yorumunuzu yazınız...