Kan Grupları ve COVID-19 Enfeksiyonu İlişkisi, Bilim İnsanlarının Üzerinde Çalışmalarını Halen Sürdürdüğü Bir Konu

Yürütülen Çalışmalarda Erişilen Son Bulgular Kan Gruplarıyla Enfeksiyonun Geçirilme Şiddeti ya da Enfeksiyona Yakalanma Sıklığı Arasında Herhangi Bir İlişki Olmadığına İşaret Etmekte

 

Bu yazıda, pandeminin ilk aylarından itibaren gündeme gelen bir konu olan COVID-19 enfeksiyonunun farklı kan grupları ile ilişkilerini inceleyeceğiz.

Konunun sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça kafa karışıklıklarına yol açtığını görüyoruz:

 

 

 

COVID-19 ile kan grupları arasındaki ilişkiye dair ilk verilerden bir tanesi, pandeminin ilan edildiği mart ayında 2173 kişi ile yapılan bir araştırmadan gelmektedir. Araştırmada, A kan grubuna sahip bireylerin COVID-19 enfeksiyonu açısından diğer kan gruplarına göre daha yüksek riskte olduğu aktarılsa da sonuçların henüz ön gözlemlere dayanan sınırlı ön veriler olduğu belirtilmekte ve konunun daha ileri tetkiklere muhtaç olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca bu araştırma, herhangi bir akademik dergide yayımlanmamış ve içeriği itibarıyla bilim çevrelerinden birtakım tepkiler almıştır.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde testleri pozitif olan 1289 kişi ile yapılan ve 12 Temmuz tarihinde yayımlanan bir çalışmada, entübasyon ve ölüm oranlarının, yani hastalık şiddetinin, kan grupları arasında farklılık göstermediği gözlenmiştir. Aynı çalışmada, semptomatik kişiler arasında B ve AB kan grubuna sahip ve Rh faktörü (+) olanların testlerinin, kan grubu O olanlara göre daha fazla pozitif çıktığına ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile bu çalışmaya göre semptomatik kişilerde test sonuçlarının pozitif çıkma oranı, kan gruplarına göre değişebilmekte iken; hastalığın şiddeti değişmemektedir.

Danimarka’da yapılan bir araştırmada, COVID-19 testi uygulanan ve 7422’si pozitif çıkan 473000 kişinin kayıtları karşılaştırılmış ve kan gruplarının hastalığın şiddeti ile ilişkili olmadığı gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca, kan grubu O olan kimselerin COVID-19 testlerinin, A, B ve AB kan gruplarına sahip olanlardan daha az pozitif çıktığı görülmüştür. Wisconsin Tıp Fakültesinden Dr. Roy Silverstein, bu çalışmayı yorumlayarak “O kan grubuna sahip olanların diğer kan gruplarına oranla biraz daha az riskte olduklarını; ancak bu farkın çok küçük olduğunu” söylemiştir.

13 Kasım’da Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmada, New York Presbyterian Hastanesi’nde SARS-CoV-2 için test yapılan ve 682’si pozitif çıkan toplam 1559 kişinin verileri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak A kan grubuna sahip kimselerin entübasyon ve ölüm oranlarının O kan grubundakilere kıyasla daha düşük, AB kan grubundakilerin daha yüksek olduğu, B kan grubunda ise O kan grubuna kıyasla entübasyon riskinin daha yüksek; ancak ölüm oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Testlerin pozitifliklerinde ise A kan grubunun O kan grubuna göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Tüm bu çalışmalarda, A kan grubunun COVID-19 enfeksiyonu için bir risk faktörü olabileceği ya da O kan grubunun testlerde diğerlerine kıyasla daha az bir pozitiflik oranı olduğu ihtimalleri üzerinde durulsa da ilerleyen zamanlarda kan gruplarının, COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma riski ya da hastalığı ağır geçirme açısından herhangi bir fark yaratmadığını ortaya koyan geniş çaplı çalışmalar da yapılmıştır.

Konu ile ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı ve güncel araştırmalardan biri, Amerika Birleşik Devletleri’nde 107796 hasta ile yapılmış ve 5 Nisan 2021 tarihinde JAMA dergisinde yayımlanmıştır. İlgili araştırmada, kişilerin kan grupları ile hastaneye yatma oranları, hastalık şiddeti, testlerde pozitif çıkma oranı, hastalığa duyarlılık gibi istatistikler arasında bir ilişki bulunamamıştır. Daha önceki bazı araştırmalarda öne sürülenin aksine, O kan grubuna sahip kişilerin, pozitiflik ve hastaneye yatış oranlarının A, B ve AB kan grubundakilerden farklı olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla kan grupları ile enfeksiyon şiddeti ya da enfeksiyonun görülme sıklığı arasında bir ilişki bulunmadığı ortaya konmuştur.

Mount Sinai South Nassau Hastanesi’nden epidemiyolog Dr. Aaron Glatt, “bir şey yeterince incelendiğinde bazı tesadüfi ve önemsiz bulgular bulunabileceğini” söyleyerek kan grubu ile COVID-19 enfeksiyonları arasındaki iddia edilen ilişkilerin rastlantısal olduğunu savunmuştur.

Özetle, kan grupları ve COVID-19 enfeksiyonu arasındaki ilişki, henüz yeni çalışılmakta olan bir konu olup, erişilen son bulgular, kan grupları ile enfeksiyonu şiddetli/hafif geçirme ya da enfeksiyona yakalanma sıklığı arasında herhangi bir ilişki olmadığına işaret etmektedir. Uzmanların tavsiyesi, kan grubu fark etmeksizin herkesin tedbirlere aynı şekilde uyması gerektiği yönündedir.

 

Yorumunuzu yazınız...