Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın Filistin Caddesinin İsmini Macaristan Caddesi Olarak Değiştirdiği İddiası Asılsız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’daki Filistin Caddesi’nin ismini Macaristan Caddesi olarak değiştirdiği iddiası doğru değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu iddianın doğru olmadığını resmen ve şifahen teyit etmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu’na göre Büyükşehir Belediye Başkanının cadde ve sokak isimlendirmelerine karar verme noktasında açık bir yetkisi bulunmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de bu yönde aldığı bir karar bulunmamaktadır.

Filistin’in Barış Pınarı Harekâtını kınadığına ve Macaristan’ın AB’nin kınama kararını bloke ettiğine yönelik asılsız iddiaların yürürlüğe girmesinin hemen akabinde bu asılsız iddianın da dolaşıma sokulduğu anlaşılıyor.

Macaristan’ın AB’nin Türkiye’ye yönelik hazırladığı bildiriyi veto ettiği iddiası doğru değil. Macaristan bildiriyi resmi olarak veto etmedi, yalnızca AB’nin uyarı hamlesini geciktirdi.

Filistin’in de Barış Pınarı Harekâtını kınadığı iddiası doğrulanamıyor. Çünkü, Barış Pınarı Harekâtını kınadığına dair resmî bir açıklaması bulunmayan Filistin resmî yönetimi, Suriye’de yürütülen operasyon lehinde ya da aleyhinde herhangi bir demeçte bulunmama yönünde strateji izliyor.

Yanlış İddia

Filistin’in Barış Pınarı Harekâtını kınadığı iddiasının doğrulanamadığını, Filistin’in Barış Pınarı Harekâtını kınadığına dair resmî bir açıklamasının bulunmadığını daha önce aktarmıştık. Filistin resmî yönetimi, Suriye’de yürütülen operasyon lehinde ya da aleyhinde herhangi bir demeçte bulunmama yönünde strateji izliyor. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, “Filistin, Suriye’nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak” ifadelerini kullanmıştı. Filistin’in Arap Birliği’nin kınama mesajını onayladığı iddiası da doğrulanamıyor. Ayrıca, Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının 12 Ekim 2019 tarihinde yayınladığı Türkiye’yi operasyon nedeniyle kınayan bildiri oy birliğiyle çıkmadı. Filistin, bu bildiriye ilişkin de görüş bildirmemiş durumda.

Sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılan Macaristan’ın AB’nin Türkiye’ye yönelik hazırladığı bildiriyi veto ettiği iddiasının da doğru olmadığı, Macaristan’ın bildiriyi resmi olarak veto etmediği yalnızca AB’nin uyarı hamlesini geciktirdiği ortaya çıkmıştı.

Hâl ve şerait böyle iken, Barış Pınarı Operasyonu’na Macaristan’ın destek verdiği ve Filistin’in karşı çıktığı algısı gelişmiş olup, anlık reaksiyonlarıyla meşhur halkımız Filistin düşmanlığı ve Macaristan sevgisi yönünde tepkisel tutum sergilemeye başlamış.

Bu durumun bir örneğini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’daki Filistin Caddesi’nin ismini Macaristan Caddesi olarak değiştirdiğine dair iddiada görüyoruz.

 

Serkan İnci'nin Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Filistin Caddesi'nin ismini Macaristan Caddesi olarak değiştirdiğine dair iddiayı içeren paylaşımı
Serkan İnci’nin Mansur Yavaş’ın Ankara’daki Filistin Caddesi’nin ismini Macaristan Caddesi olarak değiştirdiğine dair iddiayı içeren paylaşımı

 

Mansur Yavaş’ın Ankara’daki Filistin Caddesi’nin ismini Macaristan Caddesi olarak değiştirdiğine dair ilk iddianın Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasından 2 gün sonra 11 Ekim 2019 tarihinde sosyal medyada yer aldığını görüyoruz. Bu tarih öncesinde internet arama motorlarında ve Twitter’da bu yönde bir iddianın varlığına rastlayamıyoruz. Filistin’in Barış Pınarı Harekâtını kınadığına ve Macaristan’ın AB’nin kınama kararını bloke ettiğine yönelik asılsız iddiaların yürürlüğe girmesinin hemen akabinde bu asılsız iddianın da dolaşıma sokulduğu anlaşılıyor.

Ankara şehrinde yer alan bir caddenin isminin değiştirilmesi sadece büyükşehir belediye başkanının kararıyla değil, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayıyla mümkündür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu’na göre Büyükşehir Belediye Başkanının cadde ve sokak isimlendirmelerine karar verme noktasında açık bir yetkisi bulunmamaktadır. Ankara özelinde, bir caddenin isim değişikliğine dair sunulan teklif, İsimlendirme Komisyonu’nun incelemesi sonucunda sunacağı raporun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ele alınarak onaylanması halinde yürürlüğe girebilir.

Yabancı ülke ya da mensuplarının isimlerinin verilmesi hususunda ise Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün alınması, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu yönde bir karar alması ve Ankara Valiliğinin bu kararı onaylaması gerekmektedir. 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 69. maddesine dayanılarak hazırlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” bu hususu düzenlemektedir. Bahsi geçen yönetmeliğin “ad veya numara verilmesinde uyulması gereken esaslar” hakkındaki 24. maddesi şu şekildedir:

“Belediyeler, sınırları içinde kalan sahayı, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata,  genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.”

Meclis Toplantıları 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunun dayanağına göre her ayın ikinci haftası başlayıp toplam 5 gün süresince belirlenen yerde gerçekleştirilir. Ancak, 2019 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen toplantılarda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de bu yönde aldığı bir karar bulunmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın değişen cadde ve sokak isimlerine ait internet sayfası ise çalışmamaktadır.

 

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Filistin Caddesi'nin ismini Macaristan Caddesi olarak değiştirdiğini öne süren ilk tweet
Mansur Yavaş’ın Ankara’daki Filistin Caddesi’nin ismini Macaristan Caddesi olarak değiştirdiğini öne süren ilk tweet

 

Mansur Yavaş’ın yahut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın resmî internet sitesi ya da sosyal medya hesaplarından da bu yönde bir açıklama yapılmış değil.

Ulaştığımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından kaynaklar, bu iddianın doğruluk payının bulunmadığını resmî ve şifahî olarak belirtmektedir. Konuya dair yaptığımız resmî bilgi talebine Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından verilen yanıt şu şekildedir:

“Kayıtlarımızda ve adres kayıt sisteminde ”Filistin Caddesi” isminin değiştirildiğine dair bir veri bulunmamakta olup; 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 69’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 24. Maddesinde aynen ”… yabancı ülke, mensuplarının isimleri verilmeden önce dışişleri bakanlığı’nın uygun görüşü alınır.” denildiğinden, dışişleri bakanlığınca ilgili yabancı ülke temsilcilikleri ile diplomatik teammüller çerçevesinde gerekli görüşmeler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra cadde/sokak/bulvar isim değişiklikleri yapılabilmekte, dışişleri bakanlığı’nın görüş ve önerileri doğrultusunda büyükşehir belediye meclisinde görüşülerek isim değişikliği ile ilgili kararın alınması ve ayrıca bu kararın valilik makamınca da onaylanmasına müteakip kayıtlarımızdaki güncellemeleri ve arazideki tabela uygulamaları yapılabilmektedir.”

 

Yorumunuzu yazınız...