Dünya Üzerindeki İlk Binanın Kâbe Olduğu İddiası İhtilâflı

Yeryüzündeki ilk binanın İslam dininin kutsal mabedi olan Kâbe’nin mevcut hâli olduğu iddia edilse de, bu iddianın doğruluk payı bulunmamaktadır. İslâm inanışına göre yeryüzünde yapılan ilk mâbed olan Kâbe’nin mevcut hâli dünyanın en eski yapısı değildir. İslâmi kaynaklar, Kâbe’nin Hz. İbrâhim’den önce de var olduğunu, ancak yıkılıp uzun zaman içinde yerinin kaybolduğunu ve Hz. İbrâhim tarafından bulunarak yeniden yapıldığını belirtmektedir. Günümüze kadar ulaşan, yıkılıp yeniden inşa edilmemiş dünyanın en eski yapıları ise M.Ö. 12.000-8.400 yıl önce inşa edildiği düşünülen Şanlıurfa Göbeklitepe’deki kalıntılardır.

 

Yeryüzündeki İlk Yapının Kâbe Olduğu İddiasını İçeren Bir Sosyal Medya Paylaşımı

 

Kâ‘be-i Muazzama, Beyt, Beytullah, el-Beytü’l-atîk, el-Beytü’l-muharrem, el-Mescidü’l-harâm, el-Beytü’l-ma‘mûr, el-Meş‘arü’l-harâm, Beniyye, Devvâre, Kādis, Kıble, Hamsâ, Müzheb gibi farklı adlarla da çağrılan müslümanların kıblesi Kâbe’nin mevcut yapısı dünyanın en eski binası değildir.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Harâm’ın ortasında yer alan Kâbe’nin ilk kez kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği konusunda ihtilaf bulunmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’in Âl-i İmrân suresinin 96. ayetinde “şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev -mâbed- Mekke’deki -Kâbe-’dir” buyrulmaktadır. Bakara (2/125-127) ve Hac (22/26-29) surelerinde de Hz. İbrâhim’e Kâbe’nin (beytin) yerinin gösterildiği belirtilerek Kâbe’ye yönelik görevler aktarılmaktadır. İslâmi kaynaklar, Kâbe’nin Hz. İbrâhim’den önce de var olduğu, ancak yıkılıp uzun zaman içinde yerinin kaybolduğu ve İbrâhim tarafından bulunarak yeniden yapıldığını belirtmektedir

Yeryüzünde yapılan ilk mabed olduğu da iddia edilen Kâbe’nin ilk defa kim tarafından ve ne zaman inşa edildiğine yönelik Kur’an’da herhangi bir bilgi bulunmasa da bazı kaynaklar Kâbe’nin ilk ibadetgâh olarak Hz. Âdem ya da Hz. Âdem’in oğlu Hz. Şît tarafından inşa edildiğini rivayet etmektedir. Bazı kaynakların ise Kâbe’nin dünya yaratılmadan önce yaratıldığını iddia ettiği görülmektedir.

Bugünkü Kâbe yapısı, Hazreti İbrahim zamanından gelen eski orijinal bina değildir. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in inşasından bu yana Kâbe üzerinde temelinden çatısına kadar tâdilâtlarda bulunmuş olsa da, Kâbe tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmemiştir. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail ise kendilerinden önce inşa edilen Kâbe yapısı tamamen yıkılarak yok olduğu hâlde, sıfırdan yeniden bu ibadetgâhı inşa etmişlerdir.

Kâbe’nin inşa edildiği yıl Hz. İbrâhim’in ve Hz. İsmail’in yaşadığı dönemin tam olarak bilinmemesi nedeniyle net şekilde belirlenememektedir. İslâm ve İsrailiyat kaynakları Hz. İbrahim‘in Milâttan Önce (M.Ö.) XXII-XX. yüzyıllarda yaşadığını kestirmekle birlikte, Kâbe’nin de M.Ö. 20-22. yüzyıl arasındaki dönemde inşa edildiği anlaşılmaktadır.

 

Kâbe'nin Üzerinden Kuş ya da Uçakların Uçamadığı İddiası Asılsızdır
Kabe’nin Üzerinde Uçan Bir Dronedan Görüntü

 

Günümüze değin gerçekleştirilen arkeolojik kazıların gösterdiği üzere dünyanın eski yapıları M.Ö. 12.000-8.400 yıl önce inşa edildiği düşünülen Şanlıurfa’daki Göbekli Tepe‘de yer almaktadır. Tadilat görmemiş, yıkılıp yenisi yapılmamış, asıl hâli ile günümüze ulaşan ilk insan yapısı olarak Göbeklitepe’deki kalıntılar görülebilir. Dünyanın bilinen ilk tapınak alanı Göbeklitepe‘dedir.

yeryüzündeki ilk yapı

2 Yorumlar

  1. Arkeoloji ve Tarih Reply

    Peki Kabe’nin temellerinden numune aldınız mı bu yargıda bulunmak için? Defalarca yeniden inşa edildiği söylenen Kabe’nin temellerinden bir numune alıp karbon testini yapmadan, sadece Hz. İbrahim’in muhtemel yaşına bakarak Göbeklitepe ile kıyaslama yapmak ne kadar doğru?

  2. Suudi Arabistan hükümeti kabe için bir arkeoloji çalışmaya izin vermiyor sanırım

Yorumunuzu yazınız...