Karapınar GES ülkemizin elektrik üretimindeki solar enerjinin payını %20’ye çıkarmayacak, ülkemizin güneş enerjisinden elektrik üretimini %20 artıracak

 

Konya’da yapımı süren Karapınar Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) tamamlandığında Türkiye’de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının % 20’ye çıkacağı iddiasını ele alacağız…

Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES’in ülkemizin elektrik üretiminde Güneş enerjisi payının %20’ye ulaşacağı iddiasının sosyal medyada paylaşıldığına şahit oluyoruz.

 

#KARAPINAR GES

🔸Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü

🔸 Dünyanın 5’inci büyük GES santrali

🔸 Türkiye’nin güneş enerjisi payını yüzde 20’ye çıkaracak

🔸Toplam kurulu gücü 1300 Megavat’a ulaşacak

🔸2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

🔸3.5 milyon yerli panel

 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın AA’ya verdiği demeçteki hatalı aktarımının bu algının yaygınlaşmasına yol açmış görünüyor. Altunyaldız’ın ilgili söylemi içeren ifadeleri şu şekildeydi:

“Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın ise 5’inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamamıza katkı sağlayacak. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine kurulu Karapınar GES, tamamlandığında ülkemizin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20’ye çıkaracak.”

 

Konya’nın Karapınar ilçesinde Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından kurulan güneş santrali tamamlandığında ülkemizin elektrik üretimindeki solar enerjinin payını %20’ye çıkarmayacak, ülkemizin güneş enerjisinden elektrik üretimini %20 artıracak. Yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinin ise 2023 yılında 61.000 MW’lık seviyeye erişmesi hedeflenmişti. Güneş enerjisinde ise kurulu gücün 2021 sonu itibarıyla 7 bin 750 megavata, 2022’de sonunda ise 8 bin 750 megavata ulaşması planlanmıştı. Toplam kurulu gücü 1300 megavat olacak Karapınar GES’in 2023 yılında faaliyete girmesiyle güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı % 20’ye ulaşmayacak.

 

2019 yılı Aralık ayında başlayan ve 3 fazdan oluşan projenin hedeflenen bitiş tarihi olan 2023 yılı Ağustos ayında 1.300 MW’lık santralin tamamıyla devreye alınması ve yıllık 2.300 GWh elektrik üretilmesi planlanmaktadır. Kalyon PV güneş santralinin tamamlandığında, yıllık 1,5 milyon ton fosil atık ve karbon emisyonunu önleyeceği, yaklaşık 2 milyon kişinin yıllık elektrik enerji ihtiyacını tek başına karşılayacağı, 50 bin nüfuslu bir yerleşimin 1 haftalık enerji ihtiyacının sadece 1 saatte üretileceği belirtilmektedir. İşletmenin ilk yılında beklenen net 2,3 TWh elektrik üretimi göz önüne alındığında (tam kapasite kurulduktan sonra) ortalama CO2 emisyonu tasarrufu yılda (yaklaşık 250,000 binek aracının yıllık emisyonuna karşılık gelen) yaklaşık 1,14 milyon ton olacağı aktarılmaktadır.

 

Türkiye, enerjiye dış kaynaklardan bağımlılığını azaltmayı ve ulusal enerji kompozisyonunda yenilenebilir enerjinin payını artırmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin 2023 yılı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu gücündeki payını %30’un üzerinde artırmaktır. 2017-2023 yılları arasında uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle) kullanılmasının özendirilmesi temel amaçlar arasında sıralanmıştı. Ayrıca, İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023 kapsamında enerji verimliliğinin ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılmasına yönelik çeşitli hedefler tanımlanmıştı. Ülkemizin Güneş enerjisi potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi adına güneş santrali kurulumu da teşvik edilmişti.

 

gunes enerjisi potansiyel atlasi

 

25 Ekim 2021 tarihli ve 31639 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 2021 sonu itibarıyla 100 bin 607 megavata, 2022 sonunda ise 102 bin 423 megavata ulaşmasının, Güneş enerjisinde ise kurulu gücün 2021 sonu itibarıyla 7 bin 750 megavata, 2022’de sonunda ise 8 bin 750 megavata ulaşmasının planlandığı belirtilmişti.

 

elektrik-kurulu-gucu-uretimi-tuketimi-dis-ticareti

 

2020 yılı sonu itibariyle güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücümüz 6.667 MW iken, toplam elektrik üretimi içerisindeki payı %3,6’ydı. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında 2021 ve 2022 yılları için bu oran %4,1 ve % 4,7 olarak tahmin edilmişti. Programda ayrıca, elektrik tüketiminin karşılanmasında 2021 ve 2022 yıllarında yenilenebilir enerji kaynaklarının payının sırasıyla % 35  ve % 39,6 seviyesinde olması planlanmıştı.

 

enerji hedefleri

 

2019 yılında birincil enerji kaynakları arzında doğal gazın payı yüzde 25,7, petrolün payı yüzde 28,6, kömürün payı yüzde 29,1 ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 16,6 idi.

Yıllara göre kurulu güç değişimi ve toplam elektrik üretimi içerisindeki güneş enerjisine dayalı pay şu şekildeydi:

 

kurulu guc
Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

toplam elektrik uretimi icerisindeki yuzdelik pay
Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İspanya Krallığı Hükümeti ve Deloitte Touche & Tohmatsu işbirliğiyle 2015 yılında hazırlanan Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı, 2023 yılına kadar, yaklaşık 159 TWh elektrik üretebilecek (34.000 MW hidroelektrik, 20.000 MW rüzgar enerjisi, 1,000 MW jeotermal enerji, 5.000 MW güneş enerjisi ve 1.000 MW biyokütleden oluşan) 61.000 MW’lık yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi oluşturulması hedefini içermekteydi.

 

elektrik uretimi kurulu guc kapasitesi

 

yenilenebilir-kaynaklardan-elektrik-uretimi-kurulu-guc-kapasitesi

 

Hatalı söylemi tespit eden Eray Ekrem Bodur, Karapınar GES ile ilgili şu aktarımda bulunmuştu:

“☀️KalyonPV tarafından Ankara’da ingot, wafer ve hücre dahil olmak üzere üretimi yapılan güneş panellerinin kurulduğu ~1300 MWdc (~1000 MWac) kurulu güce sahip Konya’daki Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin güneş enerjisinden elektrik üretimini %20 artırmış olacak.

 

☀️İki adet trafo merkezi ile ürettiği elektriği Türkiye Elektrik Şebeke Sistemi’ne veren Karapınar GES, bu hafta tahmini-ortalama 357,4 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşıladı.

 

☀️600 MW kurulu gücü geçen Karapınar GES, Mart 2022’de 94 GWh elektrik üretti.

 

☀️Mart’ta üretilen 94 GWh elektrik, 314 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşıladı.”

 

Yorumunuzu yazınız...