İngiltere’de Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin %64’ünün Aşılı Olduğu ve Ölenlerden Aşılı Olanların Aşısızların 2 Katı Olduğu İddiası Doğru Değil

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tarafından Yayımlanan Raporun Verilerinin Yanlış Yorumlanması Sonucu Covid-19 Nedeniyle Ölümlerin Çoğunun Aşılı Olduğu Tespitini Aktardığı İddiası İleri Sürülmüş

Yanlış İddia

 

Bu yazımızda İngiltere’de COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden kişilerin çoğunun aşılı olduğu iddiasını ele alacağız.

İddianın örneklerine çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında rastlamak mümkün:

 

“İngiltere’den şoke eden ‘korona’ raporu: Ölenlerin yüzde 64’ü aşılı ve aşılı ölümlerin oranı aşısızların 2 katı!

Salgının ilk anından itibaren şeffaf olmayan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine gerçekten inanıyorsunuz?”

 

 

“Araştırıyorum. Örneğin ingiltere halk sağlığı merkezinin raporuna göre delta varyantına yakalananların %65’i aşılı olanlarmış. Ayrıca mustafa öztürk 2 doz biontech aşısı olduktan sonra kamyon çarpmış gibi acı çektiğini youtubede yayınladı.”

 

 

Abdullah Çiftçi bu iddiayı (sonradan sildiği) paylaşımında şöyle aktarmıştı:

 

“İngiltere’den şoke eden ‘korona’ raporu: Ölenlerin yüzde 64’ü aşılı ve aşılı ölümlerin oranı aşısızların 3 katı! Toplam vaka ayısının 300 bin 10 kişi olduğu gözlemlenirken bu vakalardan 117 bin 115’i 1. doz ve 2. dozu yapılan vakalar olduğu tespit edildi.

 

Rapora yansıyan verilere göre, koronavirüsün delta varyantına yakalanarak ölenlerin sayısı toplamda 742 olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 402 kişinin 2 doz aşılı olduğu, 79 kişinin ise 1 doz aşılı olduğu saptandı. Aşısız ölümün ise 253 kişi olduğu görüldü.”

 

ingiltereden korona raporu

 

İddialara kaynak olarak İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’na ait 6 Ağustos 2021 tarihli raporda yer alan bir tablo sunulmakta:

 

“İngiltere Halk Sağlığı kurumunun raporuna göre, 1 Şubat – 2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen COVID ölümlerinin %65’i aşılı, %35’i aşısız. Yani, aşılılardaki ölüm sayısı, aşısızların iki katı. Açık bilgi, linki aşağıda, yorum size ait. “

 

 

Aşı karşıtlığı ile tanınan Ümit Aktaş’ın aktarımlarının devamı şu şekilde idi:

“İngiltere’de 13 Ağustos itibarıyle çift doz aşı oranı %59. Tek dozları da ekleyince oran %70. Raporda incelenen vakaların 117.115’i aşılanmış, 151.054’ü aşılanmamış bireyler.

 

117.115 aşılanmış vakada, 481 ölüm meydana gelmiş. Oran binde 4,1. Aşılanmamış olan 151.054 vakada ise, 253 ölüm meydana gelmiş. Oran binde 1,6. İngiliz Halk sağlığı kurumunun raporuna göre, aşılanmış bireylerdeki ölüm oranı, aşılanmamış olanlara göre 2,5 kat fazla görünüyor.

 

Bunlar açık kaynaklardan yayınlanan veriler. Aşı karşıtı değiliz. Mevcut COVID aşılarıyla ilgili verileri objektif olarak inceliyoruz. Körü körüne inanmak ve dogmatik düşüncenin bilimde yeri yoktur. Bilim, özgür düşünce, fikir hürriyeti, sorgulama sebep sonuç ilişkisi gerektirir.

 

Tekrar hatırlatalım : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 17. Madde: Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

 

Bir hatırlatma daha: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 27. Madde: Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü açıklama yapma hakkına sahiptir.

 

Dezenformasyona cevap vermek lazım. Söz konusu raporda, çift doz aşı olan vaka sayısı 47.008 ve bunların arasında 50 yaş üstü ölüm sayısı 389. Oran binde 8,2. Aşı olmayan 151.054 kişide 50 yaş üstü ölüm sayısı 205. Oran binde 1,3.

 

Hani aşı 50 yaş üstünü ölümden koruyordu? Aşı olanların ölüm oranı, olmayanların 6 katından fazla. Enteresan bir şekilde, tek doz aşıda bu rakam yok. Görünen o ki, çift doz aşıda ölüm oranları yükselmiş. Açık bilgiye rağmen, hala birileri dezenformasyon yapmaya çalışıyor. Yazık.”

 

Öncelikle, bahse konu tablonun tüm COVID-19 vakalarını değil, yalnızca delta varyantı ile enfekte olanları gösterdiğini belirtelim. Her ne kadar aşı karşıtları, tablodaki verileri çarpıtıp tüm COVID-19 vakalarına ait olduğu şeklinde lanse etse de İngiltere’de tüm vakaların içerisindeki aşılı ve aşısız bireylerin oranına dair henüz bir veri paylaşılmamıştır.

Raporda yer alan tabloyu inceleyecek olursak, delta varyantı ile enfekte olup hayatını kaybeden 742 kişinin 402’sinin tam aşılı, 253’ünün ise aşısız olduğu görülmektedir. Sadece bu sayılara dayanarak gerçekler kolaylıkla çarpıtılabilir, nitekim aşı karşıtlarının da bu konuda yaptığı tam olarak budur. İşin rengini değiştirip konuya dair gerçekleri görmemizi sağlayan ise İngiltere’deki yetişkin nüfusun %90’ının tek doz, %77’sinin ise çift doz aşılandığı verisidir.

Birleşik Krallık tarafından yayımlanan koronavirüs kaynaklı vefat sayıları incelendiğinde, 1 Şubat 2021’e kadar toplam 111.009, 2 Ağustos 2021’e kadar toplam 130.125, haliyle 1 Şubat – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında 19.116 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde öldüğü anlaşılmaktadır. Görülebileceği üzere bu sayı, iddia olunan 742 kişilik veri sayısından kayda değer ölçüde yüksektir. Bu da, paylaşılan tablonun delta varyantı ile ilgili olduğunun bir diğer ispatıdır.

Nüfus içerisinde aşılananların sayısının artması ile ölüm sayılarında da aşılananların artması gayet olağandır ve bu, hiçbir şekilde aşıların işlevsizliğine delalet etmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, aşılananlar ve aşılanmayanlardan COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerin hayatlarını kaybetme oranlarının kıyasıdır. Dünya genelinde aşı olmayanların hastalığı ağır geçirme ve ölüm oranlarının aşı olanlara kıyasla daha yüksek olduğunu görmekteyiz.

Evrim Ağacı, “Temel Oran Yanılgısı” başlıklı bir yazısında konuyu daha iyi anlamak açısından “Eğer toplumun %100’ü aşılanmış olsaydı, vakaların %100’ünü aşılılar oluşturacaktı.” örneğini vermiştir. Hiçbir aşının koruyuculuğu %100 olmadığından ötürü, bir toplumda herkes aşılanmış olsaydı muhtemelen veriler bu örnekteki gibi olacaktı. Günümüzde İngiltere’de yaşanan durum da bunun ile benzerdir; aşılananlar, nüfusun önemli bir kısmını oluşturduğu için aşılanan kişilerdeki vakalar ve ölümler de çok gözükmektedir. Konuyu istatistiksel açıdan daha iyi idrak edebilmek için Evrim Ağacı’nın ilgili yazısını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Virolog Semih Tareen, kişisel sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaparak “Nüfusun çoğunluğu tam aşılanmış bir ülkede (aşılananlar aşılanmayanların 3 katı) ölüm rakamlarının aşılananlarda biraz fazla (1.6 katı) gözükmesi normal. Halbuki tam hesabı yapınca görüyoruz ki nüfus genelinde ölümler aşısızlarda 5.6 kat daha fazla.” ifadeleri ile raporun içeriğini izah etmiştir.

Tareen’in paylaşım silsilesi şu şekildeydi:

Rakamların nasıl yanlış anlaşılıp saptırıldığının güzel bir örneği.

Önce paylaşılan kaynağı vereyim. Bu kaynak İngiltere halk sağlığı kurumunun düzenli olarak her ay verdiği Covid19 raporu: assets.publishing.service.gov.uk/government/upl Flood:

 

Bahsi geçen tablo5: 18. ve 19. sayfada.

Rakamlara bakınca delta varyantı toplam 300bin vaka: 151bin’i aşısızlarda. Toplam delta varyantı ölümü 742: 402 tam aşılı, 253 aşısız.

Yukarıdaki beyefendi de hemen bu rakamlara bakıp “aşılı ölümlerin oranı aşısızların 2 katı” demiş.

 

ingiltere halk sağlığı kurumu korona raporu

 

“Rakamlara bakınca biraz ürkütücü geliyor tabii (bu arada 402/253=2 değil, 1.6 yani beyefendinin 1.6x katı demesi gerekirdi.

Ama matematik bize farklı bir gerçeği gösteriyor. Açıklıyorum:

 

İngiltere’de aşılama yüzdesi %75. 300bin vakanın 3’te biri (47bin) aşılı. Yani: nüfus genelinde Covid19 vakaları aşısızlarda tam 9 kat (3×3) fazla. Bu veriler zaten aşının %90 etkililiğini tekrar ispatlamış oluyor.

 

Ölümlere gelince: Nüfusun çoğunluğu tam aşılanmış bir ülkede (aşılananlar aşılanmayanların 3 katı) ölüm rakamlarının aşılananlarda biraz fazla (1.6 katı) gözükmesi normal.

 

Halbuki tam hesabı yapınca görüyoruz ki nüfus genelinde ölümler aşısızlarda 5.6 kat daha fazla.

 

Bu yüzden rakamlara düpedüz bakmak ve istatistik yapmadan yukarıdaki gibi paylaşımlar yapmak hem hatalı bilgi veriyor hem de gereksiz yere halkı korkutuyor.

 

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zübeyir Nişancı’nın paylaşılan verilere ilişkin saptamaları ise şu şekildeydi:

“Covid aşısı aleyhine konuşan @drumitaktas İngiltere ölüm verilerini nasıl çarpıtıyor ve aslında kullandığı verilere göre bile 50 yaş üstü aşısızlar tam aşılılardan nasıl 13 kat fazla ölüyor, gelin hesaplarına birlikte bakalım. Ben bir kaç saat uğraştım, lütfen siz de yayın.

 

Dr. Aktaş’ın paylaştığı tabloya göre 50 yaş üstü iki doz aşılılardan ölen sayısı 389 aynı yaş grubundan hiç aşı olmayanlardan ölen ise 205 kişi. Tek doz ölüm sayısı 71. İlk akla gelen soru şu.

 

Ham sayılar bir şey ifade etmez orana bakmak lazım. Aktaş bunun farkında.

 

Ama cambazlık yapıp bütün ingilteredeki 50 yaş üstü aşılı ve aşısız insanlarda ölüm oranını hesaplamak yerine tespit edilmiş Covid vakalarına oran yapıyor. Aşılılarda tespit edilen vaka az olduğu için haliyle ölüm oranı yüksek çıkıyor. Şaka değil okuyun aynen bunu yapıyor.

 

Sonra aşısızların vaka sayıları alıyor -ki sayı yüksek (bu da aslında aşının çalıştığına işaret)- ve aşısız ölenleri de bu yüksek sayıya oranlıyor ve oran düşük çıkıyor. sonra cambaz kalkıp işte gördünüz elli yaş üstünde aşılılar daha çok ölüyor diyor.

 

Peki doğrusu ne?

 

Üşenmedim bir vicdani kamu görevi olarak İngiltedeki bütün yaş gruplarının toplam nufüs sayılarını ve bu grupların aşılanma oranlarının verilerini topladım. Sonra 50 yaş üstü ve altı için ayrı ayrı aşılanma oranlarını ve onların ölüm oranlarını hesapladım.

 

İzah edeyim.

 

İngilterede 50 yaş üstü iki doz aşılı insan sayısı 20 milyon 13 bin 993. Ve 50 yaş üstü toplam nüfüsa (21 milyon 297 bin 965) bunu böldüğünüzde oran % 94. Yüzde 2.5 ise tek doz aşılı. Geriye kalıyor sadece %3.5 yani yaklaşık 748 bin 178 kişi. Onlarda aşısız.

 

İşte bu yaklaşık 750 bin kişi içinden 205 kişi ölmüş buna karşılık 2 doz aşılı 20 milyon kişide 305 kişi ölmüş. Bu da şu demek aşısızlarda ölüm oranı on binde 27 iki doz aşılılarda ise on binde 2. Yani aşısızlar 13.5 kat daha fazla ölüyor. Açık ve net.

 

Bu da şu demek ki iki doz aşı yaklaşık %85 koruma sağlıyor. Tek doz aşı bile ölümleri 2 kat azaltıyor.

 

Aynı şekilde yaptığım hesaplara göre 50 yaş altında da çift doz aşılarda 3 kat azalıyor. Burda da sadece 18 yaş ve üstüne yoğunlaşılsa oran belki en az 10 kat çıkar.

 

@drumitaktas vicdanı varsa yazdıklarını ya düzeltir ya siler. Vebali var. Okuyan hemen herkes de bakın gördünüz mü demiş.

 

Doğrusu burda. Tabloyu kaynakları ile paylaştım. isteyenle detaylarını da paylaşırım.

 

ingiltere aşılanma ölüm oranları
Kaynak: Zübeyir Nişancı

 

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden Prof. Fatih Tank’ın uyarısını hatırlatmakta fayda var:

“matematiksel olarak, toplumda aşı olma oranı arttıkça ölenlerin sayısının aşı olanlarda olmayanlara göre fazla olması normal. lütfen sayı ile değil ölüm oranları ile ilgilenin ve kafanızın karıştırılmasına izin vermeyin.”

 

aşılanmış aşılanmamış

 

Özetle, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun raporunda yer alan veriler, aşıların işe yaramadığına işaret etmemektedir. Delta varyantı ile enfekte kişilerin içerisinde aşı olanların da olması, İngiltere gibi aşılama oranının yüksek olduğu toplumlarda gayet normaldir; aşıların işe yaramadığını göstermeyen bu durum, istatistik bilimi ile basitçe açıklanabilmektedir. Aşıların koruyuculuğu ve işlevselliği güvenilir çalışmalar ile defalarca kez kanıtlanmıştır.

 

3 Yorumlar

  1. O kadar güzel yazmışsınız ki bu iddiayı gerçek sananları takan yoktur bence. insanları manüpüle ediyorlar.

  2. O kadar güzel anlatmışsınız ki sizi takmayan gerizekalıdır herhalde:)

  3. ibrahim Kural Reply

    RNA virüslerinde aşının çalışmadığını sanan virüsün sürekli aşılara karşı kendini değiştirdiğini düşünen ilkokul mezunu sazanlara laf anlatamazsınız

Yorumunuzu yazınız...