1571 İnebahtı Deniz Savaşı’nda Zafer Elde Edilmedi, Tam Aksine Mağlubiyet Alındı

Dün 7 Ekim’di. Her 7 Ekim’de dikkatimizi çekiyor. Bu yıl sitede yazalım istedik. “Tarihte bugün” içerikli paylaşımlarda 7 Ekim 1571 tarihinde “İnebahtı Deniz Zaferi”nin elde edildiği belirtildiğini müşahede ediyoruz. Ancak, 1571 İnebahtı Deniz Savaşı’nda zafer değil mağlubiyet edildi. Tarihte 7 Ekim günü ancak İnebahtı Deniz Savaşı’nın yıldönümü olarak hatırlanabilir.

Diyanet takviminde dahi İnebahtı’da zafer elde edildiği belirtilse de aslında Osmanlı donanması İnebahtı’da mağlup olmuştu.

 

Diyanet takviminde 7 Ekim tarihinin "İnebahtı Deniz Zaferi" olarak aktarıldığı görülüyor.
Diyanet takviminde 7 Ekim tarihinin “İnebahtı Deniz Zaferi” olarak aktarıldığı görülüyor.

 

Padişah II. Selim döneminde 1570 yılında Venedik idaresindeki Kıbrıs’ın fethinin ardından İspanya ve Venedik’in katıldığı haçlı ittifakı donanması, Osmanlı donanması ile 7 Ekim 1571 tarihinde İnebahtı Körfezi yakınlarında Korint Kıstağı’nda yaptığı deniz muharebesinde büyük bir zafer elde etti. İnebahtı Deniz Muharebesi‘nde Osmanlı donanmasının büyük bir kısmı yok edilmiş olup, Kaptan-ı Deryâ Müezzinzâde Ali Paşa ve yüzlerce reisin yanı sıra 20.000 asker şehit olmuş, yaklaşık 3000 asker Haçlılara esir düşmüştür. Osmanlı donanmasında yer alan 25.000 savaşçının bulunduğu 230 gemiden 190’ı batmıştır.

Sokullu Mehmet Paşa “Sizden bir krallık yer almakla, bir kolunuzu kesmiş olduk. Siz ise donanmamızı mağlup etmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilmiş bir kol yerine gelmez, ama tıraş edilmiş sakal evvelkinden daha gür çıkar” sözünü, İnebahtı Deniz Savaşı’nın ardından Venedik elçisi Barbaro ile yaptığı görüşmede söylediği bilinmektedir.

1499-1503 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Venedik Savaşı kapsamında 30 Ağustos 1499 tarihinde Osmanlı ordusu İnebahtı’da zafer elde etmiş ve İnebahtı kalesini fethetmiş olup, bazı tarihî kaynaklarda bu galibiyetin de “İnebahtı Zaferi” olarak belirtilmesinin kafaları karıştırmış olabileceği düşünülmektedir.

Özetle, “1571 İnebahtı Deniz Zaferi” şeklinde bir tarihi vakıa bulunmamaktadır.

 

İnebahtı Mağlubiyetini Zafer Sanan Yazarlar

İnebahtı’da alınan mağlubiyeti “deniz zaferi” olarak zikredenler mevcut…

Yazarport.com’daki “Gayrıresmi Padişah: Emir Süleyman!” başlıklı 7 Haziran 2012 tarihli yazısında Süheyla Gılbaz, İnebahtı’daki savaşın neticesini “zafer” olarak belirtme hatasına düşmüş:

"Okuduğumuzda Emir Süleyman'ın tahta kaldığı dönem parlak başarılara imza atmadığını görüyoruz ama Sarı Selim de başarısızdı (Kıbrıs'ın Fethi, İnebahtı Deniz Zaferi falan var tabii ki ama o kadar da olsun, Selim Kanuni'den imparatorluk devraldı, Süleyman ise Beyazıd'tan savaştan yenilerek çıkmış küçük bir devlet.)"

Yenisehiryorem.com’daki “Cumhuriyet 95 Yaşında Gardaş” başlıklı 30 Ekim 2018 tarihli yazısında Zekeriya Kılıç da bu hataya düşenlerden olmuş:

 "7 Ekim 1920 Resmi Gazete’nin yayın hayatına girmesi ve 1571 İnebahtı Deniz Zaferi’nin tarihidir."

 

* Görsel ve tespit için Hüseyin Serdar Tabakoğlu‘na teşekkürler…

 

Yorumunuzu yazınız...