Hz. Adem’in mezarına ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görsel, Umman’ın Salalah şehrindeki Hz. İsa’nın dedesi, Hz. Meryem’in babası İmrân aleyhisselama ait türbeden

Yanlış İddia

 

Daha önce Hz. Adem’in giydiği gömlek sanılan devasa elbiseye değinmiştik.

Bugünkü konumuz, Hz. Adem’in kabrine ait olduğu sanılarak paylaşılan fotoğraf.

 

hz-ademe-ait-sanilan-kabir

 

Yaklaşık 40 metre uzunluğundaki mezar uzun yıllardır sosyal medya platformlarında Hz. Adem’e ait olduğu iddiasıyla paylaşılıyor.

 

hz-adem-as-kabri-serifi

 

hz-ademin-mezari

 

 

 

Şahmaran’ın kabrini, CERN’deki parçacık hızlandırıcıyı ya da petrol boru hattını andıran görüntü, 2020 yılında “Hz. Adem’in kabri şerifiymiş, iyi de bu kadar boya bu en nasıl olur Hz. Anakonda mı bu?” ifadelerini içeren paylaşımla yeniden gündeme gelmişti.

 

hz-anakonda

 

 

Yaklaşık 40 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde mezarın bir insana ait olması fizyolojik açıdan mümkün değil. Geçmişte insanların 40 metre boyunda olduğunu teyit eden kalıntılar da mevcut değil.

 

İslâm dinine göre ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’in boyuna ilişkin farklı kaynaklardaki rivayetlerde farklı rakamlar zikredilmiştir. Kaynaklarda, ilk insan Hz. Âdem’in boyunun 17 ile 40 metre arasında değişen uzunlukta olduğu yönünde çeşitli rivayetler mevcut. Buharî’de (Enbiya, 1) “Allah, Adem peygamberi yarattı. Boyunun uzunluğu 60 ziraydı. Cennete gidenler de onun boyunda olacaklar.” şeklinde Ebû Hureyre’den rivayet edilen bir hadis yer almaktadır. “Zira”, bölgeden bölgeye küçük farklar göstermekle birlikte dirsekten parmak uçlarına kadar olan ölçüyü ifade eden bir birimdir. Ancak, rivayetlerde yer alan “60 zira” ifadesiyle tam olarak neyin kastedildiğinin net olmadığı ve zikredilen uzunluğun Hz. Âdem’in dünyadaki cismânî boyunu yansıtmıyor olabileceği aktarılmaktadır (Yunus Emre Gördük (2013). “Hz. Âdem’in boyu ile ilgili rivayetler üzerine”. EKEV Akademi Dergisi. Yıl: 17. Sayı: 56. Yaz 2013). İbn Haldun gibi bazı düşünürler bu ölçünün Hz. Âdem’in cennetteki boyu olduğunu söylemiştir.

 

Geçmişte görseldeki gibi bir hayli uzun mezarların hazırlandığı biliniyor. Örneğin, İstanbul’un Anadolu Kavağında Beykoz ilçesinde bulunan Yuşâ Tepesi’ndeki Hz. Yuşa Türbesindeki mezar da 17 metre uzunluğundadır. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Derebenek Mahallesi’ndeki Üçler Tepesi’nde bulunan Seyyid Battal Gazi Türbesi’ndeki mezar da 8,5 metre uzunluğundadır.

Bu tip mezarların normalden daha uzun olmaları için tahrif olmuş mezar yerinin net olarak tespit edilememesi nedeniyle muhtemelen alanın çevrelenmesi ve saygı duyulan kişiler için mezarın büyük tutulması gibi gerekçeler öne sürülmektedir.

 

hz-yusa-kabri
Hz. Yuşa Türbesi

 

seyit-battal-gazi-kabri
Seyyid Battal Gazi Türbesi

 

Hz. Adem’in mezarına ait olduğu iddiasıyla paylaşılan bahse konu görsele dönecek olursak…

 

Hz. Adem’e ait sanılan mezar Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Meryem’in babasının adı olarak geçtiği belirtilen İmrân‘a ait (İslâmi kaynaklarda peygamber olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmayan, Hristiyan kaynaklarda Hz. Meryem’in babasının adı olarak geçmeyen, Kur’an’da adı geçen İmrân’ın kimliği konusunda İslâm âlimleri farklı görüşler ileri sürmüştür).

Umman’ın Salalah şehrindeki Hz. İsa’nın dedesi, Hz. Meryem’in babası İmrân aleyhisselama ait türbeden görüntüler bu durumu doğrulamaktadır.

 

 umman-hz-imran-kabri

 

Youtube ve çeşitli sosyal medya platformlarında İmran aleyhisselamın türbesine yapılan ziyaretlerden görüntülere rastlamak mümkün.

 

 

 

 

Yorumunuzu yazınız...