SGK Tarafından İlaçların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Ücretsiz Verildiği İddiası Asılsız

Yanlış İddia

Ersoy Dede, Star Gazetesi’nde “Sinir uçlarımıza dokunacaklar, sabır!..” başlıklı 27 Mart 2019 tarihli yazısında SGK tarafından sunulan ilaçların bedava olduğunu iddia etmiş; ancak, durum pek iddia ettiği gibi değil:

"Zira artık SGK’nın başında Kemal Kılıçdaroğlu yok. ‘Tarihi geçmemiş’ ilaçlar zaten bedava, haberiniz olsun."

Muayene olduktan sonra reçete edilen ilaçları eczanelerden tedarik edenler bilir: İlaç katılım bedeli, çalışanlar tarafından eczaneye ödenirken, emeklilerin aylıklarından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilir.

Ülkemizde geçerli olan Genel Sağlık Sigortası Sistemi çerçevesinde hastalardan “ilaç katılım payı” adı altında ilaç gideri tahsili yapılır.

SGK tarafından da belirtildiği üzere ilaç katılım payı kapsamında ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin SGK’dan gelir ve aylık alan emekli dul ve yetimler ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u, diğer çalışan kişiler için ise %20’si oranında katılım payı alınır. Ayrıca, bir reçetede yazan ilaçlardan; (i) 3 kutuya kadar (üç kutu dahil) alınan ilaçlar için aylıklardan 3 TL, 3 kutuya ilave olarak alınan her bir kutu ilaç için aylıklardan 1 TL kesilmektedir.

Bu durumun istisnasını, “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde yer alan ilaçlar oluşturur. Bahse konu listedeki hastalıklardan birine sahip ve bu hastalığı raporla belgelemiş kişilerin ilaçları için katılım payı alınmaz. Bu istisna dışındaki tüm durumlarda temin edilen ilaçlar için “ilaç katılım payı” tahsil edilir.

Ayaktan tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç katılım payının tahsili ise 2 farklı yolla yapılır.

  • SGK’dan gelir ve aylık alanlar (emekli, dul ve yetimler) ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilaç katılım payları, aylıklarından kesilir.
  • Diğer kişiler (çalışanlar) ise SGK ile sözleşmeli eczanelerde ilaç katılım payını direkt olarak öder.

İlaç katılım payı ve muayene katılım payı gibi masraflar SGK’dan maaş alan emekli gibi kimselerden doğrudan tahsil edilmez, maaşlarından ilgili tutarlar için kesinti yapılır. Eczaneden ücret ödemeden almış gibi görünseler de, ilaç katılım payı sonradan maaşlarından kesilir.

Yani, yukarıda bahsedilen istisna dışında ülkemizde tamamen ücretsiz ilaç uygulaması bulunmamaktadır.

Ersoy Dede ve SGK Tarafından İlaçların Bedava Verildiği İddiasına Yer Verdiği Köşe Yazısı

 

* Hata bildirimi için Twitter’dan ulukes‘e teşekkürler.

 

Yorumunuzu yazınız...