Liselere getirilen yeni eğitim sisteminde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu, matematik, felsefe ve tarih derslerinin ise seçmeli hâle getirildiği iddiası yeniden dolaşıma sokulmuş.

 

Uzaktan Gelen (@Uzaktan_Gelen_): “Türkiye’de Din dersi zorunlu; Matematik, Felsefe, Tarih seçmeli oldu. Bu kadarını dış güçler bile yapamazdı…”

 

 

Dinde zorlama yoktur, zorunlu din dersi vardır” gibi cümlelerle paylaşılan matematik dersinin seçmeli olacağı iddiası aslında “yeni” değil.

 

Yeşil Gazete: “Liselere getirilen yeni eğitim sisteminde zorunlu derslerin sayısı azaltıldı, seçmeli dersler artırıldı. Matematik, felsefe ve tarih seçmeli oldu, Din kültürü ve Ahlak bilgisi yine zorunlu.”

 

Birgün: “Bakan Selçuk’un açıkladığı yeni ortaöğretim sistemiyle, lise eğitiminde bireyselleştirilmiş programların önü açıldı. Öğrencinin okulda bulunma süresi ve şeklinde değişiklik yapmayan MEB, ders sayısını azalttı. Ders içeriklerinde büyük değişiklik yapılmazken Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Bilgi Kuramı ve Uygulamaları dersleri zorunlu hale getirildi. Ders sayısı azaltılırken seçmeli derslerin sayısı artırıldı.”

 

Cem Seymen (@cemseymen): “Matematik seçmeli ders olamaz. Bu çok büyük bir hata. Türkiye katma değerli yüksek teknoloji üretimiyle kalkınabilir ancak. Bunu anlamak çok mu zor? Bakın Çin bugün dünyanın 2. büyük ekonomisiyse bunu son 15 yılda açtığı matematik liseleri sayesinde başardı. Matematik zekadır”

 


 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Bu dersin yanı sıra ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri Kur’an-ı Kerîm, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler derslerini de seçmeli olarak alabilmektedir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından din dersi zorunlu hâle getirilip matematik, tarih ve felsefe dersleri kaldırılmış değil. Matematik her lise öğrencisinin almak zorunda olduğu bir ders. Ortaöğretim tasarımında matematik dersi 9. 10. ve 11. sınıflarda ortak ders grubunda yer alıyor. 12. sınıfta ise öğrenciler için matematik dersi seçmeli.

 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın din dersini zorunlu hâle getirip, matematik, tarih ve tarih derslerini seçmeli yaptığı iddiası 2019 yılında dolaşıma girdi.

 

İddianın kökeni Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan, “2019-2023 Stratejik Planı” çerçevesinde hazırlanan ortaöğretimdeki yeni eğitim metodunu ortaya koyan modele dayanıyor.

 

 


 

Yeni modelin tanıtıldığı süreçte din dersinin zorunlu olduğu, buna karşın matematiğin seçmeli ders haline geldiği öne sürüldü. Lisedeki sınıflarda ortak ders sayısının sadece 2 olduğu, Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında ortak dersin olmadığı belirtilerek matematik dahil, birçok temel dersin seçmeli olduğu sanıldı.

 

Halbuki Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim müfredatında ve eğitim programında matematik lise öğrencileri için tamamen seçmeli değil.

Öğrenciyi üniversite tercihine göre ders seçmeye teşvik etmeyi hedefleyen yeni model ile 9. sınıfta zorunlu olan matematik dersi 10. sınıftan itibaren ise talebe göre ileri düzey ya da uygulamalı matematik şeklinde alınabiliyor. 12. sınıfta ise Orta Öğretim 9, 10 ve 11. sınıfların ders programlarının hepsinde Matematik Uygulamaları dersi zorunlu ders iken 12. sınıfta Finansal Matematik, Veri Analizi ve Optimizasyon ve Matematik Uygulamaları IV derslerinden biri seçilebiliyor.

 

Matematiğe benzer şekilde kimya, fizik, biyoloji, çevre bilimleri ve psikoloji gibi derslerde de aynı durum geçerli.

 

İddia ilk dolaşıma sokulduğu 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerince tekzip edildi.

 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ortaöğretim tasarımında matematik dersinin 9. 10. ve 11. sınıflarda ortak ders grubunda olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasından ilgili kısım şöyle:

“Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır.”

“Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. 12. sınıfta ise matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matematikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır. 12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkanı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz.”

 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok.”

 

 

 

Ortaöğretimde kariyer planına göre ders seçim sistemini içeren (12. sınıflarda sistemin 2023-2024 eğitim öğretim yılında devreye sokulması planlanan) yeni modeli tanıttığı 20 Mayıs 2019 tarihli toplantıda eski MEB Selçuk, seçmeli ders gruplarına dair şu ifadeleri kullanıldı:

“Ortak dersler grubu, seçmeli ders grubu, ikinci seçmeli ders grubu. Bütün bunların hepsi, kendi içerisinde bir bütünlük taşıyor. Peki, seçimini neye göre yapıyor çocuk? Bu seçimi ilerideki yol haritasına göre yapıyor. Neyi planladığına göre yapıyor. 11. sınıfta yine benzer durum var. Burada matematik grubu için ve Fen Bilimleri grubu için bir örnek var. ‘Küresel Politikalar’ gibi, ’20. yüzyılda Türkiye’ gibi birtakım dersler de söz konusu.”

 

MEB’in “Lise’de Ne Yaptık? Ortaöğretim Tasarımı Tanıtım Toplantısı” başlıklı sunumunda da bu detay aktarılmış.

 

Bahse konu sunumda yer verilen 12. sınıflar için örnek ders seçimi görseli hatalı şekilde yorumlanmış.

 

12-sinif-ornek-ders-secimleri

 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada lisede öğrencilerin alacağı ders grupları hakkında detaylar sunuldu.

Lisedeki tüm sınıf düzeylerindeki derslerle ilgili paylaşılan metin şu şekilde:

“Açıkladığımız Ortaöğretim Tasarımımızda Matematik dersi 9. 10. ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir.

12. sınıfta ise Matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve Matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır.Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matemetikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır.12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkânı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz.

 

9. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 8
9. Sınıfta tüm öğrencilerimiz, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik Uygulamaları, Doğa Bilimleri Deneyimi, Sosyal Bilimler Deneyimi olmak üzere 6 dersi zorunlu olarak alacak.
Seçmeli Ders Grubu 1 ve 2’den birer ders seçecek.

 

10. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 10
Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır.
Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamını zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alabilir.

 

11. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR
DERS SAYISI: 10
Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır.
Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamını zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alabilir.

 

12. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR
DERS SAYISI: 7
Son Sınıf Öğrencilerimiz; Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini zorunlu olarak alacak; ayrıca Disiplinler üstü Kariyer Dersleri olan Yabancı Dil Grubu, Matematik Ağırlıklı Dersler Grubu, Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Derslik Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı Dersler Grubu, Sanat ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubundan 4 ders seçecektir.”

 

Eğitim uzmanları da 2019 yılında getirileceği duyurulan yeni sistemde matematik dersinin tüm sınıflarda zorunlu olduğunu; ancak öğrencilerin alacakları matematiğin seviyesini kendi tercihine göre seçeceğini, isteyenin ileri düzey matematik ya da uygulamalı matematik alabileceğini belirtti.

 

Yorumunuzu yazınız...