“Akılsız Kadınlar Eşlerini Kendilerine Köle Yapar ve Köle Karısı Olurlar. Akıllı Kadınlar ise Kocalarını Kral Yaparlar ve Kraliçe Olurlar” Vecizesi Hz. Ali’ye Ait Değil

Yanlış İddia

 

Kadınların eşlerine olan yaklaşımına ilişkin öneriler sunan birçok özlü sözün varlığı herkesin malûmu. Son dönemde sosyal medyaya yansıyan “Akılsız kadınlar kocalarını köle yaparlar ve köle karısı olurlar. Akıllı kadınlar ise kocalarını kral yaparlar ve kraliçe olurlar” vecizesi de bunlardan biri.

 

“Akılsız kadınlar kocalarını köle yaparlar ve köle karısı olurlar. Akıllı kadınlar ise kocalarını kral yaparlar ve kraliçe olurlar” sözünün Hz. Ali’ye ait olduğunu iddia eden görsel

 

Her ne kadar bu sözün Hz. Ali’ye atfedildiği görülse de, aşağıda sıralı sebeplerden ötürü bu atfın gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır:

  • Bu sözün Hz. Ali’ye ait olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Hz. Ali’ye ait sözleri bir araya getirmiş olan “Hz. Ali – Nehcül Belaga: Hz. Alinin Konusmalari, Mektuplari Ve Hikmetli Sözleri” adlı Es-serif Er-radi’ye ait kitapta da bu söz yer almamaktadır.
  • Yaşamış olduğu 7. yüzyıl aile normları düşünüldüğünde Hz. Ali’nin bu sözü söyleme ihtimalinin oldukça düşük olduğu değerlendirilmektedir.
  • Hz. Ali’den aktarılan herhangi bir sözde şu ana kadar kral ve kraliçe kelimelerinin geçtiği görülmemiştir.
  • Daha önemlisi, bu sözün 2014 yılı öncesinde yazılı ve sanal kaynaklarda izine dahi rastlanılamamaktadır. Tarama yapıldığında 2014 yılı öncesinde internet sitelerinde, sosyal medya sitelerinde ve e-kitap arşivlerinde yer almadığı görülmektedir. Evlilik, aile ve ilişkiler konulu özlü sözlere yer veren internet sitelerinde dahi 2016 yılında girişinin yapıldığı görülmektedir. Twitter’da ilk varlığına 26 Ağustos 2014 tarihinde rastlanmaktadır.
  • Bu sözün Hz. Ali’ye ilk atfının ise sanal dünyada doğumunun 3 ay sonrasına tekabul ettiği görülmektedir. Osmanlıevladı06 uzantılı bir Twitter profilinin ilk defa bu sözü 4 Eylül 2014 tarihinde Hz. Ali’ye atfettiği görülmektedir.

 

Özetle, bu sözün Hz. Ali’ye ait olduğuna dair herhangi bir vesika bulunmamakta olup, 2014 yılında uydurulduğu anlaşılan bu özdeyişin sonradan Hz. Ali’ye aitmiş gibi paylaşılmaya başlandığı görülmektedir.  Bu gerçek karşısında bahse konu özlü sözün anonim olduğunu belirtmek en doğru eylem olacaktır.

 

“Akıllı Kadınlar” Temalı Sözü Hz. Ali’ye Atfetme Hatasına Düşen Yazarlar

Hakimiyet Gazetesi’ndeki “Bedava Şeyler !..” başlıklı 8 Ekim 2016 tarihli yazısıyla Dursun Seyis’in ve Terme Bilgi Gazetesi’ndeki “Fatma Çavuş” başlıklı 25 Aralık 2018 tarihli yazısıyla Seyfi Günaçtı’nın anılı sözü Hz. Ali’ye atfetme hatasına düştüğünü görüyoruz.

 

Yorumunuzu yazınız...