TÜİK’in Kadın Cinayetlerine İlişkin Olay ve Suç İstatistikleri Yayınladığı İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

Osman Atalay, Yeni Akit Gazetesinde 11 Temmuz 2017 tariihnde yayımlanan “Kadına şiddet, muhacire tecavüz, suçlu kim?” başlıklı yazısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandığını iddia ettiği, kadın cinayetine ilişkin birtakım verileri paylaşmış:

"Kadın cinayetlerinin 96'sı tüfeklerle, 90'ı tabancalarla, 8'i beylik silahlarla, 123'ü de bıçak, satır, balta, keser gibi kesici aletlerle olmak üzere 317'si yani yüzde 80'i silahlarla işlendi. Yüzde 20'sinde ise yani 80 kadın dövülerek, boğularak, yüksekten atılarak katledildi."

Atalay, her ne kadar paylaştığı istatistiğe ilişkin kaynağını TÜİK olarak gösterse de, bu iddiasının doğruluk payı bulunmamaktadır.

TÜİK’in internet sitesinde yapılacak bir incelemede ve yine aynı kurum tarafından yayınlanan tekzip metninde görülebileceği üzere TÜİK, kadın cinayetlerine ilişkin olay ve suç konulu istatistikler üretmemekte ve yayınlamamaktadır.

Benzer şekilde Ümit Zileli de 1 Ekim 2019 tarihinde Sözcü Gazetesinde yayınlanan “Kendisini Yok Eden Toplum” başlıklı yazısında kadın mağdurlara yönelik istatistikî veri açıklarken bir hataya düşmüş:

"TÜİK İstatistiklerine göre 2005-2010 arasında 100 binin üzerinde kadın cinsel saldırı mağduru oldu. Mağdur kadınların yüzde 40'ının hiç şikayet etmediği tahmin ediliyor.?İşte TÜİK verilerinden içler acısı halimiz: Tecavüze uğrayanların yüzde 50'si 18 yaş altında ve bunların yüzde 10'u erkek, geriye kalanı kız çocuklar. Her 4 kız çocuktan biri cinsel şiddete uğruyor. Daha çok 7-9 yaş arası çocuklar cinsel şiddete maruz kalıyor... Aile içi şiddet ve ensest hep yüksek oranlarda seyrediyor. Yüzde 40 gibi büyük oranda kadının şikayet dahi etmediği tahmin ediliyor demiştim; bu TÜİK verilerinin ancak yüzde 50-60 oranın da sağlıklı olduğunu gösteriyor doğal olarak!.."

Ancak, Ümit Zileli’nin atladığı husus Türkiye’de “mağduriyet anketi” gibi bir çalışmanın yürütülmediği ve TÜİK tarafından tüm nüfusu kapsayan “mağdur istatistikleri”nin üretilmediği.

Zileli’nin yazısında TÜİK tarafından üretilmiş gibi paylaşılan genel nüfus içerisinde yaş ve cinsiyete göre cinsel şiddete maruz kalma oranı, aile içi şiddet oranı, ensest oranı, şikayet etmeyen kadın oranı gibi göstergeler TÜİK tarafından üretilememektedir. Toplam mağdur kadın sayısı, tüm mağdurların suç türüne göre cinsiyet ve yaş dağılımı hakkında TÜİK tarafından üretilmiş istatistiki gösterge bulunmamaktadır. TÜİK sadece 18 yaşının altında olup güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin mağduriyet göstergelerini üretmektedir.

Yani, her gördüğün istatistiği TÜİK’e ait sanmamak gerekiyor…

Yorumunuzu yazınız...