Anasayfa » Tüm Yazılar » Vahdettin’in “Türkler Dini, Soyu, Sopu, Yurdu Belirsiz Karmakarışık Bir Cahiller Sürüsüdür” Dediği İddiası

Vahdettin’in “Türkler Dini, Soyu, Sopu, Yurdu Belirsiz Karmakarışık Bir Cahiller Sürüsüdür” Dediği İddiası

malumatfurusorg
vahdettin

Vahdettin’in Türklere Hakaret Ettiği İddia Edilen Sözün Sahibi Olduğu İddiası Asılsız

Sultan Vahdettin’in “Türkler dini, soyu, sopu, yurdu belirsiz karmakarışık bir cahiller sürüsüdür” dediği iddiası doğru değil. Sözü aktaran kaynak olarak belirtilen Murat Bardakçı, bu iddiayı bizzat yalanlamıştır. Bu sözün Padişah Vahdettin’e ait olduğuna ilişkin herhangi bir belge bulunamamıştır.

Yanlış İddia

 

Osmanlı Padişahı Vahdettin’e izafe edilen “Türkler Dini, Soyu, Sopu, Yurdu Belirsiz Karmakarışık Bir Cahiller Sürüsüdür” sözü sosyal medyada son dönemde dikkat çekici sayıda paylaşılmaktadır:

 

Padişah Vahdettin’e Ait Olduğu İddia Edilen Türklere Hakaret İçeren Söz

 

Sosyal medyadaki paylaşımlarda Sultan Vahdettin’in bu sözü El Ahram Gazetesi’ne değil 16 Nisan 1923’te verdiği demeçte söylediği belirtilerek Murat Bardakçı’nın bu demeci yayınladığı iddia edilmekte.

Ancak, Sultan Vahdettin’e isnad edilen bu sözün gerçeklik payı bulunmamaktadır. Sözün Padişah Vahdettin’e ait olduğuna dair kaynak taramasında herhangi bir ize rastlanamamıştır.

Sözü aktardığı iddia edilen Murat Bardakçı, bu yönde bir yayım yapmadığını belirterek, sözün gerçek olmadığını iddia etmektedir.

Murat Bardakçı’nın 16 Mayıs 2016 günü Habertürk Gazetesinde yayınlanan “Reddimiras” başlıklı köşe yazısında aktardığı hususlardan faydalanalım:

  • Metnin içeriği ve kaynağı asılsızdır.
  • “Sultan Vahdettin’in El Ahram Gazetesi’ne değil 16 Nisan 1923’te, bir başka gün bile verdiği bir demeç yoktur.”
  • “El Ahram’ın Mısır’da o senelerde tahtta bulunan ve Vahdettin’in sürgün günlerinde umreye gidişi sırasında İskenderiye’de birkaç gün dinlenmesine bile izin vermemek için elinden geleni yapmış olan Kral Fuad’ın politikasına ters düşecek böyle bir harekette bulunmasının, yani sabık padişah ile mülâkat yapmasının imkânı ve ihtimali de mevcut değildir.”
  • “El Ahram’ın 16 Nisan 1923’teki nüshasında Sultan Vahdettin ile alâkalı bir yazı çıkmıştır, gazete tahtsız hükümdarın Mekke’de yayınlamış olduğu bildirinin bir kısmını, yani tamamını değil bazı bölümlerini sayfalarına almıştır ama “mülâkat” değil, “bir başka metnin nakli” olan bu yazıda da Türklere lâf eden ibareler geçmez. Zaten bildirinin konusu da bambaşkadır.”

 

murat bardakçı vahdettin

 

Klasik olacak belki ama, “aksini iddia eden kanıtıyla beri gelsin” diyelim yine biz.

 

Vahdettin’in Türklere Hakaret Ettiği İddia Edilen Sözünü Gerçek Addeden Yazarlar

Soner Yalçın, Sözcü Gazetesindeki 1 Haziran 2014 tarihli “Erdoğan’ın Alevi Düşmanlığının Kökeni” başlıklı yazısında son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in Türkler hakkında söylediği iddia edilen söze yer vermiş:

"Şey­hü­lis­lam Mus­ta­fa Sab­ri Efen­di'ye gö­re Türk; soy­suz­du. Vah­det­ti­n'­e gö­re Türk; di­ni, so­yu so­pu, yur­du be­lir­siz kar­ma­ka­rı­şık bir ca­hil­ler sü­rü­süy­dü. 

Bu söz­ler hiç şa­şır­tı­cı de­ğil…"

Yine Murat Bardakçı’nın ilgili köşe yazısını kapattığı cümleyle sonlandıralım. Ama siz bu cümledeki sosyal medya atfını köşe yazıları ile değiştirin:

“Bilgi kaynağı olduğunu zannettikleri sosyal medyayı daha da bir çöplüğe çevirebilmek için ellerinden geleni yapanlara bunları anlatabilmenin bilmem mümkinatı var mı?”

 

vahdettin türklere hakaret

 

Bu yazılara da göz atabilirsiniz

Yorum bırak