Yılmaz Özdil Köşe Yazısında Mustafa Necati Uğural’ın 1919 Yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde Öğretmenlik Yaptığını İddia Ederek Hatalı Bilgi Paylaşmış

 

Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesindeki “Kuvayı Milliye’den Kozmik Oda’ya…” başlıklı 18 Haziran 2020 tarihli yazısında Mustafa Necati Bey’in 1919 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde öğretmen olduğunu öne sürmüş:

"1919. 
Takvimler 13 Mayıs'ı gösteriyordu. 
İzmir için için kaynıyordu. 
Yunan postalı vatanımıza basmak üzereydi. 
İşgale saatler kalmıştı. 
Mustafa Necati bey, İzmir Atatürk Lisesi'nin öğretmeniydi."

 

mustafa necati bey kuvayı milliye
Yılmaz Özdil’in Sözcü’deki “Kuvayı Milliye’den Kozmik Oda’ya…” başlıklı 18 Haziran 2020 tarihli yazısı

 

Özdil, “Okulumu yıktılar” başlıklı 26 Eylül 2021 tarihli yazısında da bu iddiasını tekrarlamıştı.

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından Mübadele ve İmar-İskân, Adalet, Millî Eğitim Bakanlığı görevlerini üstlenen Mustafa Necati Uğural‘ın (1894-1929) 1919 yılında İzmir’de Atatürk Lisesi adlı bir okulda öğretmenlik yapmış olması mümkün değil. Çünkü, 1919 yılında İzmir’de Atatürk Lisesi adlı bir okul bulunmuyordu.

Mustafa Kemal, 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu ile Atatürk soyadını almıştı. Haliyle 1919 yılında bir okula Atatürk Lisesi adını verilmesi de mümkün değildi.

Mustafa Necati Bey, Soyadı Kanunu’nun kabul edilişinin yaklaşık 5 yıl öncesinde 1 Ocak 1929 tarihinde vefat etmişti (Zafer Arıkan (1990). “Milli Mücadele’nin Bir Öncüsü: Mustafa Necati“).

Mustafa Necati Bey de 1915-1919 yılları arasında (İzmir Atatürk Lisesi’nde değil) İzmir Kız Öğretmen Okulu ile Özel Şark Mektebi İdadisi’nde öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştı (Fuat Özer (2009). “Mustafa Necati Bey (1894-1 Ocak 1929)“).

İzmir Atatürk Lisesi’nin tarihçesinde anılan kurumda Mustafa Necati Bey’in öğretmenlik yaptığı ya da eski adının Mustafa Necati Bey’in öğretmenlik yaptığı kurumlardan biri olduğu yönünde bir bilgi bulunmamaktadır.

İzmir Atatürk Lisesi internet sitesinde okulun tarihçesi şöyle özetlenmiş:

Okulumuz, 1888 yılında yanan eski adliye binasında (bugünkü valilik binasının bulunduğu bölgede 120 öğrenci ile birlikte 5 yıllık mekteb-i idadi (ilkokul) olarak eğitim-öğretime başlamıştır. İlk müdür Tarih Coğrafya öğretmeni Abdurrahman Bey’dir. Okulumuz, 1890 yılında 7 yıllık idadi olmuştur.İkinci meşrutiyetten sonra 1910 tarihinde dönemin Milli Eğitim bakanı Emrullah Efendi zamanında sultani (lise) olmuştur.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında eğitim-öğretime ara verilmiş ise de Cumhuriyet dönemine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine eğitim – öğretim hizmeti sunmuştur. Bu süre içinde Halit Ziya UŞAKLIGİL, Ahmet HAŞİM, Mahmut ESAT, Selim SIRRI, Mustafa RAHMİ, eski başbakanlardan Şükrü SARAÇOĞLU ve daha bir çok değerli şahsiyetler okulumuzda öğretmen olarak görev yapmıştır.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1922-1923 eğitim-öğretim yılında okulumuz lise olmuştur. İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi adlarını alan okulumuz 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi adını almıştır. Atatürk’ün lisemizi ziyareti Adını aldığımız büyük Atatürk 1932 yılında bizzat okulumuzu ziyaret etmiştir.

Lise olduktan sonra ilk müdür mezunlarımızdan Rıdvan Nafiz Bey’dir. Daha sonra 2007 yılına kadar bu görevi İrfan URHAN yürütmüş ve şu anda görevde bulunan müdürümüz Hasan Basri KARAOĞLU’dur.1993-94 Eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise olan okulumuz, l997-98 eğitim-öğretim yılında da Anadolu Lisesi olmuştur.

İzmir doğumlu olan Mustafa Necati Bey, İzmir İdadisi’ni (Lisesi) bitirmiş, akabinde 20 yaşında İstanbul’da hukuk öğrenimini tamamlamış ve İzmir’e dönmüştü (2009. Ölümünün 80. yılında Mustafa Necati ve cumhuriyet eğitim devrimi: sempozyum bildirileri. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları. Sf: 77).

Yani, Mustafa Necati Bey 1888 yılında eğitim ve öğretime başlayan, 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi adını alan İzmir İdadisi’nde öğretmen olarak görev yapmamış olup, okulun mezunları arasında yer almaktadır.

Yorumunuzu yazınız...