Koronavirüs Salgını (Covid-19) Nedeniyle Vefat Edenlere Otopsi Yapılmadığı İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Bu yazımızda COVID-19 enfeksiyonu sonucu hayatını kaybeden hastalara otopsi (ölü açımı) yapılmadığı iddiasını inceleyeceğiz.

Dünya genelinde komplo teorisyenleri ve bilim inkârcılarının paylaşıp yaydığı iddianın ülkemizde de özellikle sosyal medya platformlarında örneklerini sıkça görmek mümkün.

Bunlardan bazılarına göz atacak olursak:

“Neden hiç sözde korona dan ölenlere otopsi yapılmıyor Bu da mı düşündürmez sizi #bilimkurululağvedilsin”

 

korona otopsi yapılmıyor

 

“Bir hafta sürmez öldü haberini duyarız. Şimdi suikast işini Korona yapıyor, hemde bütün ülkelerde ne de olsa otopsi yapılmıyor!

 

koronavirüs otopsi yapılmıyor

 

İddiaların aksine COVID-19 ilişkili ölümlerde otopsi uygulanmadığı iddialarının doğruluk payı yoktur. Pandeminin başlangıcından bu yana dünya genelinde COVID-19 enfeksiyonu sonucu hayatını kaybeden yüzlerce kişiye otopsi uygulanmıştır. Hatta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), pandeminin henüz ilk günlerinde COVID-19 enfeksiyonundan şüphelenilen ölümlerde otopsinin nasıl icra edilmesi gerektiğini ve otopsi esnasında alınması gereken güvenlik önlemlerini anlatan bir bildiri paylaşmıştı.

Birleşik Krallık Kraliyet Patologlar Birliği de yine pandeminin başlarında olası COVID-19 sebepli ölümlerde otopsi işlemlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine dair bir bilgilendirme yapmıştı.

Ülkemizde de Adli Tıp Kurumuna bağlı olan Morg İhtisas Dairesi, COVID-19 Otopsi Talimatı başlığı ile COVID-19 enfeksiyonu sonucu hayatını kaybeden hastalarda gerçekleştirilecek olan otopsilerde alınacak önlemleri ve işlemin adımlarını izah eden bir yönerge yayımlamıştı.

Otoritelerin tüm bu tavsiyeleri doğrultusunda bugüne kadar farklı ülkelerde çok sayıda otopsi yapılmıştır ve bunlar sayesinde virüsün vücuttaki etkileri, akciğer, kalp, beyin, böbrek gibi organlara verdiği zararlar etraflıca saptanabilmiştir. Ayrıca otopsiler sonucu, virüsün yapısını da anlamamızı sağlayan, cansız vücutta ne kadar süre aktif formda kaldığı gibi diğer önemli verilere de ulaşılmıştır.

Bir COVID-19 hastasında ilk otopsi Mart 2020 tarihinde Çin’de uygulanmış ve sonuçları şubat ayında makale olarak yayımlanmıştır.

COVID-19 enfeksiyonu sonucu yaşamını yitiren hastalarda çok sayıda otopsi yapılmış ve virüsün yol açtığı zararlar gözler önüne serilmiştir. Bunlardan bazılarını aktaracak olursak:

  • Almanya’da yer alan Augsburg Üniversite Hastanesi’nden araştırmacılar, gerçekleştirdikleri otopsiler sonucu hastaların akciğerlerinde diffüz alveol hasarı tespit etmişlerdir.
  • New York-Presbyterian Hastanesi ve Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar, 32 naaş üzerinde otopsiler gerçekleştirip sonuçları yayımlamışlardı. Bu otopsiler sonucunda, COVID-19 sebebi ile hastalarda akciğer patolojileri geliştiği gözlenmiştir.
  • Almanya’da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 43 hasta üzerinde yapılan bir otopsi çalışmasında, hastalarda gelişen astrogliyoz ve meningeal sitotoksik T hücresi infiltrasyonu gibi bulgular ortaya konmuştur.
  • İspanya’da gerçekleştirilen bir otopsi çalışmasında da yine diffüz alveol hasarı gibi akciğer patolojileri gözlenmiştir.

Aktardığımız örneklerden de anlaşılacağı üzere, hayatını kaybeden pek çok COVID-19 hastasında otopsi gerçekleştirildiği bilinmektedir. Ayrıca pandemi öncesi yıllarda dünya genelinde ölümlere otopsi uygulanma oranı giderek azalmaktayken; pandemi döneminde bu oran artış göstermiştir. Bu da iddianın mesnetsiz olduğunu destekler nitelikte olan bir diğer kanıttır.

Özetle, SARS-CoV-2 virüsü ile tanıştığımız günden bu yana dünyanın dört bir yanında COVID-19 enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybeden hastalarda pek çok otopsi gerçekleştirilip bunların çalışmaları yayımlanmıştır. Bu otopsiler, virüsü ve virüsün yol açtığı enfeksiyonu daha iyi anlamamıza da vesile olmuştur. Dolayısıyla iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

 

Yorumunuzu yazınız...