Danıştay, Kanal İstanbul Projesi’nin Tamamen İptal Edildiğine Dair Bir Karar Vermedi

Yanlış İddia

 

Danıştay’ın Kanal İstanbul geçişi kapsamında Halkalı-Ispartakule arasında yapılacak demiryolu hattının pazarlık usulü yöntemiyle ihaleye verilmesini hukuka aykırı bularak iptal kararı vermesi, sosyal medyada “Danıştay’ın Kanal İstanbul’un iptaline karar verdiği” algısıyla paylaşılmıştı.

 

Orhan Aydın:

““Danıştay Kanal İstanbul ihalesini iptal etti..”

Haberi görünce hasta yatağımda iyileştim.”

 

“Raylı hat iptali imiş!

Yüzümüz gülmüştü ‘ihale iptal’diye okuyunca..

HABERCİLİK!”

 

danistay kanal istanbul

 

Tuluhan Tekelioğlu: “Danıştay #kanalistanbul ihalesini iptal etti! Yaşasın adalet!!”

 

kanal istanbul danistay

 

“Kanal İstanbul’un iptali” sanılan Danıştay kararı aslında Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılan Halkalı-Ispartakule Demiryolu Yapım İşi ihalesi hakkındaydı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, 28 Haziran 2021 tarihinde “Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı” ihalesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında ilansız olarak pazarlık usulü yöntemi ile gerçekleştirmişti (Söz konusu kararın henüz Danıştay Karar Arama sayfasına yansımadığı görülüyor).

 

halkali ispartakule demiryolu insaati ihalesi
Söz konusu ihalenin ekap künyesi

 

Danıştay 13. Dairesi de “pazarlık usulü” yöntemiyle yapılan “Halkalı-Ispartakule Arası Demiryolu Hattı İnşaatı” ihalesini, gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kanunu’nun 21/b fıkrasında aranan “ivedilik şartını” taşımadığı için iptal kararı vermiş.

İptal kararının mahiyetine dair TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Çevre Mühendisi Cevahir Efe Akçelik, şu yorumu paylaşmıştı:

“Bu ihale 21/B pazarlık usulü ile yapılmıştı. 21/B kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre; deprem, salgın, afet gibi olağanüstü haller için bir işin ivedilikle yapılması gerekirse yapılmasına ilişkin bir ihale usulüdür. Ancak Türkiye’de son zamanlarda ilansız ve belli başlı firmaların çağrılarak yapıldığı ihalelerde “ivedilik” şartı kaldırılarak şehir hastanelerinden inşaatlara kadar 21/B usulü gelenek haline geldi. Danıştay’ın vermiş olduğu karar, kamu ihalelerinde 21/B usulünün gerçekten ivedilik yoksa yapılmamasına yönelik bir karar. Dolayısıyla Kamu İhale Kanunu açısından da doğru bir karar. Ancak kamuoyunda yaratılan Kanal İstanbul’a ilişkin bir kazanım algısı doğru değil. Bu durum bir rehavete yol açar. 21/B ile yapılan ve iptal edilen ihale, önümüzdeki günlerde açık ihale usulüyle yeniden yapılacak. İhale sonrasında da süreç devam edecek. Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve rekabetin sağlanması için çok doğru bir karar, alınması gereken bir karar. Umarız Türkiye’nin birçok yerinde yapılan inşaat, demiryolu, karayolu, şehir hastaneleri gibi birçok alanda şeffaflık ve rekabetin sağlanabilmesi için emsal teşkil eder”

 

“Burada rehavete kapılmamak çok önemli. Kanal İstanbul süreci maalesef devam ediyor, parselasyon aşamasına gelinmiş durumda. Burada imar planları da açıklandı, dolayısıyla süreci dikkatle takip ederek adım atmak gerekir diye düşünüyorum.”

Ayrıca Danıştay, bahse konu kararın “kesin nitelik” taşıdığına dikkat çekerek “karar düzeltme yolu”nun da kapalı olduğuna hükmetmişti.

Kanal İstanbul’un “ana ihalesi” henüz gerçekleştirilmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un ana ihalesi için çalışmaların sürdüğünü şöyle belirtmişti:

“Ana ihale için de görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmesinin tek nedeni, bunun genel bütçeye herhangi bir yükü olmadan kendi içerisinde, kendi gelirleri ile bu projeyi yönetmek, yapımını üstlenmek için olağanüstü bir çalışmamız var şu anda. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz.”

Kanal İstanbul Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken işler ve ilave çalışmaların belirlenmesi ve bu hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla 14 Temmuz 2017 tarihinde etüt-proje işi ihalesine çıkılmış ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile 08 Ağustos 2017 tarihinde işe başlanılmıştı (İşbu ihaleye yönelik bir iptal kararı alınmış değil).

Kanal İstanbul Etüt Proje İşi kapsamında şu faaliyetler öngörülmüştü:

 • Mevcut Durum Tespiti
 • Kanal Güzergâhı ile İlgili Çalışmalar
 • Belirlenen Koridorun Saha İncelemesinin/Değerlendirmesinin Yapılması
 • Seçilen Koridorun Detaylı Saha Etütlerinin ve Çalışmalarının Yapılması
 • İşletme Senaryolarının Oluşturulması ve Uygulanacak Kanal Genişliğinin Belirlenmesi
 • Çevresel Etki Değerlendirme Modellerinin Hazırlanması
 • Kanal Ön Projeleri ve Diğer Yapılara Ait Kavramsal Projelerin Hazırlanması
 • Altyapı Deplasman Önerileri ve Kavramsal Projelerin Hazırlanması
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması
 • Kamulaştırma Hizmetleri
 • Kanal İnşaatının Planlanması
 • İş Programı ve Yatırım Planının Hazırlanması

Kanal İstanbul’un ihale sürecinin tamamlanmasının ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının yaklaşık 1,5 yıl, kanal inşaatının ise 5,5 yıl sürmesi planlanmaktadır.

Kanal İstanbul’un ihale aşamasından itibaren finansmanın kesinleştirilmesi, arazi çalışmaları, uygulama projelerinin hazırlanması, mobilizasyon çalışması, kanal inşaatı, altyapı deplasmanları yapımı ve inşaatı gibi faaliyetleri içeren yatırım planı şu şekilde tasarlanmıştı:

 

kanal istanbul yatirim plani
Kanal İstanbul İş Programı ve Yatırım Planı
Kaynak: Kanal İstanbul Projesi Nihai ÇED Raporu

 

Kanal İstanbul projesine yönelik ilk taahhüt ihalesi 2020 tarihinde düzenlenmişti. Günümüze değin “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi”, Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut yapımı ihaleleri gerçekleştirilmişti.

Hükümetin muhalefetin itirazlarına rağmen yapmakta ısrarcı olduğu Kanal İstanbul’u engellemek için açılan 16 dava nın sonuçlanmayı beklediği basına yansımıştı.

Ezcümle, “Kanal İstanbul güzergâhındaki bir geçiş ihalesinin iptal kararı”, “Kanal İstanbul’un iptalinin kararlaştırıldığı” sanılarak paylaşılmış…

 

İLAVE:

 

Kanal İstanbul Projesi, İdare Mahkemesinin Verdiği İmar Değişikliği Kararı İle İptal Edilmedi

Yanlış İddia

 

Kanal İstanbul projesinin iptal edildiğine dair 27 Ağustos 2022 günü basına ve sosyal medyaya yansıyan iddianın doğruluk payı bulunmuyor.

Kanal İstanbul projesinin 1, 2 ve 3. etabına ait olarak hazırlanan planlardaki mülk sahiplerinin projenin içinde bulunan arazilerinin yerine değersiz araziler verildiği gerekçesiyle idare mahkemesine açtığı davada verilen karar yanlış yorumlanmış.

Cumhuriyet gazetesinin “Kanal İstanbul’a iptal” manşeti, “Kanal İstanbul projesi iptal edilmiş” olarak algılanmış (Cumhuriyet, ilgili mahkeme kararına internet sitelerinde yayımlanan 27 Ağustos 2022 tarihli “Bakanlık, Erdoğan’ın çılgın proje dediği ‘Kanal İstanbul’un planlarını devre dışı bırakmış!” başlıklı haberde yer vermişti).

 

kanal istanbula iptal

 

kanal-istanbul-projesi-iptal-edilmis-iddiasi
Türkiye Gerçekleri (Mustafa Selanik) adlı profilin paylaşımı

 

Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1, 2, 3 etap planlama sahasına ilişkin imar uygulaması işleminin iptali talebi ile açılan davada İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nin 19 Ağustos 2022 tarihli kararı, Kanal İstanbul projesinin tamamen iptali yönünde değil, “imar uygulama değişikliği” niteliğinde.

İddianın gerçeği yansıtmadığına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklaması şu şekildeydi:

“Bakanlığımızca Kanal İstanbul Projemizin de içinde bulunduğu 3 etaptan oluşan toplam 13.000 hektarlık alanın 1/100.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlama süreci 2021 yılı içerisinde tamamlanmış olup söz konusu planlar yürürlüktedir. Haberlerde iddia edildiği gibi imar planlarının iptal edildiği hususu gerçeği yansıtmamaktadır.”

“Askı süreci tamamlanana imar uygulaması işlemine yönelik vatandaşlarımız tarafından davalar açılmıştı, bu süreçte yargı mercilerimizin meşguliyetine sebebiyet vermemek adına, vatandaşlarımızın itirazlarını değerlendirerek yeni bir imar uygulaması (parselasyon) işlemi yapacağımızı ilgili yargı mercilerine bildirdik. Açılar davalarda da yargı mercilerince davaların konusuz kaldığı kararı verilmiştir.

 

cevre sehircilik bakanligi kanal istanbul iptal edildi iddiasi aciklamasi

 

Bahsi geçen davada, davacıların avukatı Birsen Baraz da bu hususu Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte şöyle aktarmıştı:

“Kanal İstanbul projesi toplam yedi etaptan oluşuyor. Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1, 2, 3 etap planlama sahasına ilişkin imar uygulaması işleminin iptali talebi ile idare mahkemesine dava açtık. Dava devam ederken parselasyon çalışmaları ve imar uygulamaları ile ilgili çok fazla itiraz olduğu görüldü. İtirazlar sonucunda bakanlık tarafından 4 Temmuz 2022’de verilen ‘makam oluru’ ile dava konusu imar uygulaması işlemine dahil bir kısım alanların imar uygulaması sınırlarından çıkarılması nedeniyle parselasyon planının bütüncül olarak değişmesi gerekliliği ortaya çıktı. Belirlenecek yeni düzenleme sahasına göre parselasyon planının yeniden yapılmasına karar verildiği bakanlık avukatı tarafından mahkemeye bildirildi. Mahkeme tarafından iptali talep edilen imar uygulaması ile ilgili hukuki durum ortadan kalktığından davanın konusuz kaldığı belirtilerek bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına karar verildi. Biz de planların iptal edildiğini bu karar ile öğrendik”

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabı üzerinden Kanal İstanbul’un iptal olmadığını şöyle duyurmuştu:

“Kanal İstanbul Projesi’ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!”

 

 

Yorumunuzu yazınız...