Kuran-ı Kerim’deki Ayetlerde Altının Müslümanların Parası Olarak Belirlendiği İddiası Doğruyu Yansıtmıyor

Kur’an-ı Kerim’deki ayetler incelendiğinde, Kuran’da altının Müslümanların parası olduğunun belirtilmediği ve para değeri olan şeylerin altın cinsinden hesaplanmasının ya da ödenmesinin emredilmediği görülmektedir. 

Yanlış İddia

 

İslam Memiş, Güneş Gazetesi’nde 9 Aralık 2016 günü yayınlanan “Altın trenini kaçırmayın” başlıklı yazısında, Kur’an’da geçen altınla ilgili ayetlere eklemeler yapmış:

"Şimdi sıra Türkiye'de; Kuran-ı Kerim'de Müslümanların parası altın olarak belirlenmiştir. Kuran-ı Kerim'de altın ile ilgili 7 tane ayet geçiyor. Zekat, mehir, borç... Yani para değeri olan tüm bedeller altın olarak hesaplanması yada altın olarak ödenmesi emredilmiştir. Altın Müslümanların gerçek parası ve değeridir. Ancak zamanla ticarette çeşitli enstrümanlar kullanılarak altın gibi değerli bir metali Müslümanların elinden almayı başardılar.."

Ancak, İslam Memiş’in Kur’an’da altının Müslümanların parası olarak ilân edildiği iddiası doğru değil. Kur’an-ı Kerim’deki altın ile ilgili ayetler incelendiğinde,  iddia edildiği yönde bir ayetin bulunmadığı görülmektedir.

 

Kur’an’daki Altın İle İlgili Ayetler

Kur’an’da altın ile ilgili 7 ayet geçiyor.

İhya.org‘dan alıntıladığımız ayet mealleri aşağıda yer almakta:

3:14 İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin (ebedî hayatın) bütün güzellikleri Allah katındadır.
3:91 Muhakkak ki inkâr edenler ve kâfir oldukları halde de ölenler, yeryüzü dolusu altın fidye verseler bile hiç birisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte dayanılmaz azab onlar içindir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
9:34 Ey iman edenler, şurası bir gerçektir ki, yahudi hahamları ile hıristiyan rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup, onları Allah yolunda sarfetmeyenleri bu yüzden acıklı bir azap ile müjdele!
17:93 “Yahut altından bir evin olsun, ya da göğe çıkmalısın. Ona çıktığına da asla inanmayız. Ta ki bize, okuyacağımız bir kitap indiresin.” De ki: “Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de, peygamber olan bir insandan başka bir şey değilim.”
35:33 Onlara Adn cennetleri vardır. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipektir.
43:53 Eğer O’nun dediği doğru ise üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?”
43:71 Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı herşey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.

 

Ayet meallerinin incelenmesinden de görülebileceği üzere, İslam Memiş’in iddiasının aksine Kur’an, altının müslümanların parası olduğunu söylemiyor ve para değeri olan her şeyin altın cinsinden hesaplanmasını ya da ödenmesini emretmiyor.

 

1 Yorum

  1. -1935 yılında TCMV tarafından yayınlanmış ” Olgunluk Tarihi sorularında öğrencilere sorulan”29.soru.İslamlık,nerede,ne vakit ortaya çıktı Muhammed”in hayatı ve eseri hakkında bildiklerinizi yazınız ? Burada Kuran kutsal bir kitap değil de ,bir insan tarafından yazılmış herhangi bir eser olarak gösterilmiştir.Bu pozitivist söylem,Kuran”ın kutsalığını yok etmek amacını taşır gibidir.1928″lere kadar din dersi zayıflayarak devam etmiş 1930″ların sonuna kadar köy okularında din dersi haftada bir saat olsa bile okutulmuştur.Bu tarihten sonra din dersi okul müfredatlarından tamamıyla çıkarılmıştır.

Yorumunuzu yazınız...