Ahmet Sağırlı, Türkiye Gazetesi’nde 27 Aralık 2016 günü yayınlanan “Bir Türk buluşu olan vadeli çek” başlıklı yazısında başlığından da anlaşılacağı üzere “ileri vadeli çekleri” Türklerin bulduğunu ileri sürmüş:

"Bir Türk buluşu olan "vadeli çek" ve " kredi kartına taksit" uygulaması kaldırılsa ne olur?"

Herhangi bir kaynak atfı yapmadan sadece gözlemlere ve bilindik ezberlere dayalı bu iddia ne yazık ki tam olarak doğruyu yansıtmıyor.

İleri tarihli çek, gerçekte düzenlendiği günden daha ileri bir tarih taşıyan, gerçeğe aykırı keşide tarihli çekleri ifade eder.

Asli işlevi bir ödeme aracı olmak olan çek, borç senedi gibi bir uygulamaya evrilmiş ve belirli süre sonunda bedelinin ödenmesi taahhüdünü kazanmıştır.

ilk kez Fransa’da 1855 yılında kabul edilen bir kanun ile yasal mevzuata dahil edilen çekler, Türk hukukuna 1926 tarihli Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri girmiştir.

Her ne kadar “çekte vade olmaz” denilse de ilgili Çek Kanununda yapılan “geçici düzenlemeler” ile çekte vade uygulamasına yasal dayanak sağlanmaktadır.

Yasal mevzuatta tam karşılığı olmasa da vadeli çekler pratikte ülkemizde kullanılagelmiştir. Ancak ülkemiz, vadeli çek kullanımında ne tek ne de ilk olmuştur.

İleri tarihli (vadeli) çekler, ingilizce tabiri ile post-dated cheque, Türkiye dışında Kanada, İngiltere, Hindistan, Avustralya, ABD, Sırbistan gibi ülkelerde de kullanılabilmektedir.

Ahmet Sağırlı’nın iddiasına yanıt verecek olursak, vadeli çekler ülkemizdeki kullanımından önce Hindistan’da (Ciro Edilebilir Senetler Kanununun kabul edildiği) 1881 yılından bu yana kullanılabilmekteydi.

Yorumunuzu yazınız...