Hüseyin Aygün Sosyalizm Konulu Köşe Yazısında Birkaç Hatalı Bilgiye Yer Vermiş 

Hüseyin Aygün, Birgün Gazetesinde 10 Ağustos 2019 günü yayınlanan “Yüz yıl sonra sosyalizm” başlıklı yazısında sosyalizmin bir asır öncesini konu edinirken birkaç hatalı bilgi paylaşmış.

Tespit edebildiklerimizi aktaralım ve yazının ilk cümlesiyle başlayalım:

"Bolşevikler, insanlığın görmediği, denemediği bir toplum vaat ettiler."

Bolşevikler Rusya’da insanoğlunun o ana kadar görmediği ya da denemediği bir komunalizm pratiğini vaat etmedi. Bolşeviklerden önce benzer vaatleri çok daha önceden ileri süren Karmatiler ve Şeyh Bedrettin gibi örnekler mevcut.

"Batılılar, Bolşevikleri tanımıyordu, yıllarca bu yüzden Çar’ı getirmek için ordular gönderdiler. Bolşeviklerin cevabı -belki de mecburen- Çar’ı yedi sülalesiyle kurşuna dizmek oldu."

Çar’ın ve ailesinin Bolşevikler tarafından katliamı, Hüseyin Aygün’ün iddia ettiği gibi yıllar sonra gerçekleşmemiştir. Rus İmparatorluğu’nun son imparatoru ve Romanov Hanedanının hüküm süren son üyesi olan Nikolay Aleksandroviç Romanov, yani II. Nikolay, 1917 yılı Mart ayında tahttan çekildikten sonra ailesiyle birlikte önce geçici hükümet tarafından 13 ay, sonrasında ise Bolşevik İhtilâliyle birlikte Bolşevikler tarafından yaklaşık 3 ay gözaltında tutulduktan sonra 17 Temmuz 1918 tarihinde ailesiyle birlikte infaz edilmişti. Tahttan el çekmesinin 13 ay sonrasında Çar ve ailesi kurşuna dizilerek öldürülmüştü, yıllar sonra değil.

"Karl ve eşi Roza kafaları darp edilerek bir kanala atılmış, Alman devrimi doğmadan ölmüştü."

Hüseyin Aygün “Karl ve eşi Roza” ifadesini kullanmış. Karl ismini görünce akıllara Karl Marx gelebilir; ancak, Hüseyin Aygün’ün buradaki kastı büyük ihtimalle Karl Liebcknecht. Bahsi geçen Karl’ın, Karl Marx olamayacağının en bariz kanıtı, Marx’ın eşinin adının Jenny von Westphalen olması.

Ancak, gel gelelim ki Hüseyin Aygün’ün paylaştığı yanlış bilgi bu değil. Aygün, Karl Liebcknecht ve Rosa Luxemburg’un evli olduğunu iddia etmiş. Ancak, Almanya’daki Sosyal Demokrat Parti (SPD) çatısı altında siyaset yapan ve Alman komünistlerin başını iki devrimci Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht evli değildi.

Haliyle, 15 Ocak 1919 tarihinde öldürülen Alman politikacı, komünist ve devrimci lider Rosa Luxemburg’un Karl Liebknecht’in eşi olduğunu iddia etmenin, sosyalizmin yüz yıl öncesini kaleme alan bir sosyalist yazar için not edilmesi gereken bir hata olduğunu düşünüyoruz.

Yorumunuzu yazınız...