Hiçbir düzenek (kütlenin ve enerjinin korunumu yasalarını ihlâl ederek) “yoktan” “sürekli” “bedava” enerji yaratamaz

 

 

Yıl 2006.

 

“Erke dönergeci” adı verilen bir icadın yapıldığı, enerji tüketmeden, bedava elektrik üreten bir teknolojinin bulunduğu iddiası ülke gündemine bomba gibi düştü.

 

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. adlı şirket tarafından 21 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısında dışardan bir enerji almadan sınırsız enerji üreten bir makinenin bulunduğu, icat ile fizik kurallarını genişleten bir devrime imza atıldığı iddia edildi.

 

Ne olduğu tam olarak anlatılmayan “yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesi” olarak nitelenen erke dönergecinin 2007 yılında insanlığın yararına sunulacağının ileri sürüldüğü basın toplantısına dair yapılan açıklama şöyleydi:

 

Basın Açıklaması

Değerli Komutanlarım,

 

Yazılı ve görsel basının mümtaz temsilcileri, seçkin konuklarımız,

 

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.’nin asra yön verebilecek buluşunun açıklamasını amaçlayan basın toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız, güç verdiniz. Şirketimiz adına sonsuz saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

 

Değerli konuklar, Yüce Atatürk’ün 10. Yıl nutkundan her konuda olduğu gibi bugünleri gören bir bölümle konuşmaya başlamak istiyorum.

 

“Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”

 

Huzurlarınızda şu anda açıklayacağım konu ile Atamızın bu öngörüsüne bir nebze olsun yaklaştığımızı düşünmekteyiz.

 

En büyük bayramımız olan 29 Ekim’de başlattığımız ve bugüne kadar yazılı ve görsel basında yer alan “Erke Bilimsel Düşüncenin Gücü” sloganının sizlerde bir merak uyandırdığının bilincindeyiz.

 

Sayın konuklar, tarihe mal olacak bu buluşu teknik detaylarına inmeden açıklıyorum.

 

Buluş ile erişilen sistem çevreye zarar vermeyen, istenilen güç ve sürati sağlayabilen, doğrudan hareketin elde edilebildiği, yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesidir. Bu sistemin çalışmasında maddenin atalet özelliğinden faydalanılmaktadır.

 

Bu sistem ile çalışan makinelerde istenilen yerde istenilen miktarda elektrik elde edilebilir. Tüm kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılabilir.

 

Ayrıca sunumda takip ettiğiniz üzere bu buluşla küresel ısınmanın önlenmesi, dolayısıyla iklim bozukluklarının zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması sağlanır. Böylece insanlık kendi eliyle hazırladığı bir sona gitmekten kurtulur.

 

Bu buluş, 1992 yılından itibaren çok gizli olarak yürütülen bilimsel çalışmalarımızın bir sonucudur. Şirketimiz adına buluşun yurt içi ve yurt dışı patent başvuruları yapılmıştır.

 

Ancak bilimsel bilgi ile çevreye saygılı ve sürdürülebilir kalkınma sağlanabilir. Bu anlayışın bir sonucu olan buluşumuz, başta Türk milleti olmak üzere tüm dünya insanlığına sunulmuş bir hizmet olarak değerlendirilmektedir.

 

Değerli konuklar, müsaadenizle Erke’nin ilkelerinden bahsetmek istiyorum.

 

– Hakikat şimşeği fikirlerin çatışmasından doğar. Dolayısıyla bilimsel düşünce yapısı ancak fikirlerin serbestçe söylenebildiği bağımsızlık ortamında gelişebilir.

– Bilgi her türlü iyi, doğru ve güzel işin kaynağıdır. Bir araştırmacının bugünün bilgilerine sahip olması gerekmekle birlikte onların ataletinden sıyrılabilecek derecede bağımsız olması gerekir. Hatta bilimsel araştırma yaparken kendi önyargılarından bile uzaklaşabilecek derecede bir bilimsel yaklaşıma sahip olmalıdır. İşte buluşları ortaya çıkaran gerçek araştırmacılık ve bilimsel düşünce yapısı budur.

– İyilik ve kalkınmadan tüm dünya milletleri faydalanmalıdır. İşte Erke’nin evrensellik anlayışı böyledir.

– Gerçek kalkınmanın görüldüğü bir dünyada tabii bir sonuç olarak barış sağlanacaktır.

İlkelerimizin tamamını tek bir cümle ile şöyle ifade etmekteyiz: “Bağımsızlık temeline dayanan bilimsel düşünce yapısı ile ortaya çıkan gerçek araştırmacılık toplumun bir bütün olduğunu gösterdiğinden evrensellik ve barış hedefine ulaşılır.”

 

Erke’nin ilkeleri ve kurumsal yapısı, hiçbir şahsın veya kurumun Erke üzerinde etkili olmasına izin vermez. Erke’nin tek yol göstericisi müspet bilimdir.

 

Bugünün bilim literatüründe buluşun açıklanması için temel teşkil edecek bilgi yoktur. Bu nedenle buluşun dayandığı fizik ve matematik esasları Erke tarafından uygun görülen bir zamanda bilim dünyasına hediye edilecektir. Bu yüzden konuyu tartışmaya açmıyoruz. Kimseyi inandırma gibi bir amacımız da yoktur. Hatta bu buluşa inanılmaması bizi bilhassa mutlu eder. Çünkü başarılması imkânsıza yakın bir iş olduğunun delilidir.

 

Bu buluşun önemi düşünüldüğünde ve algılandığında yapılan açıklamaların neden bu ölçüde sınırlı olduğu anlaşılacaktır. Basın toplantısında amacımız bu buluşun Türk milletine aidiyetinin tescil edilmesidir. Takip etmenizi değerlendirmenize sunarız.

 

Sunumda arz edildiği gibi patent başvuruları yapılmış olup, bu konuda süreç işlemektedir ve takip etmekteyiz. Dolayısıyla bu safhada teknik detayların açıklanmasının emniyet ve gizlilik açısından yaratacağı sorunları da takdirlerinize sunarız.

 

Bulunan sistem ile ilgili ilk ürün çeşidi olarak ön gördüğümüz elektrik üretecinde seri üretim aşamasına gelinmiştir. 2007 yılı içerisinde ürünler halkımızın kullanımına arz edilecektir.

 

Sırası gelince milletimize siz değerli basın mensupları vasıtasıyla ulaşacağız.

 

Teknoloji ve bilim alanında yeni ufuklar ve çığır açacak bu buluşun Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması hepimiz için bir gurur kaynağıdır.

 

Bilgi ve takdirlerinize sunduğumuz bu buluşu açıklamanın gurur ve bahtiyarlığı ile saygılarımızı arz ediyorum.

 

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.

Yönetim Kurulu Adına

Çetin Uğural

 

“Çığır açıcı buluş” olarak lanse edilen elektrik üreteci ile ilgili sunumu “şirket danışmanı” sıfatı ile Milli Savunma Müsteşar Yardımcılığından emekli olan Tümgeneral Çetin Uğural yaptı.

Büyük ses getiren bahsi geçen basın toplantısına aralarında eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Karakuvvetleri eski komutanı Muhittin Fisunoğlu’nun da bulunduğu emekli paşaların yanı sıra Tuncay Özkan gibi birçok gazeteci katıldı. Toplantıya katılan emekli askerler, “Böyle bir makineden haberimiz yoktu. Bize böyle birşey tanıtacaklarını bilmiyorduk” şeklinde açıklama yaptı.

 

(Sözde) Buluşun nasıl çalıştığı konularındaki soruların “gizlilik” gerekçesi ile yanıtsız bırakıldığı basın toplantısının ardından Erke şirketinin internet sitesinde bir teşekkür mesajı yayımlandı:

Kamuoyuna Duyurulur

21 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen basın toplantımıza katılan değerli konuklarımıza teşekkür ederiz.

Basın toplantımızı takiben ulusumuzun, gerek telefon çağrıları ve gerekse e-posta iletileri ile göstermiş olduğu yoğun ilgi ve başarı dileklerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Basın toplantımıza ilişkin gerek yazılı gerekse görsel basında muhtelif haberler çıkmaktadır. Basın toplantımızda altını çizerek çok net bir şekilde ifade etmemize rağmen, bu haberlerden bazılarında yer alan olumsuz değerlendirmeler karşısında, yapılan açıklamaları tekrarlamayı ve ulusumuzu bilgilendirmeyi ERKE olarak bir görev addetmekteyiz.

Basın toplantımıza konu olan Erke dönergeci, bilimsel bir buluştur. Siyasi bir oluşum, siyasi bir hareket, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek vb. değildir.

Şirketimiz bilimsel araştırmalar yapan ticari bir kuruluştur. Ticari faaliyetlerini kurumsal yapısını ön planda tutarak ve ilkelerinden taviz vermeden sürdürecektir.  ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.’nin yurt içi ve yurt dışındaki hiçbir siyasi parti, siyasi oluşum, siyasi hareket, dernek, vakıf, cemaat, tarikat, finansal kuruluş vb. ile bir ilgisi bulunmamaktadır. ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.’nin ilkeleri ve kurumsal yapısı hiçbir şahsın, kurumun ve kuruluşun ERKE üzerinde etkili olmasına izin vermez.

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu’nun basın toplantısını takiben yapılan değerlendirmeler karşısında uygun bulduğu üzere; buluş ürün olarak piyasaya sürülüp Türk Ulusu ve diğer dünya ulusları tarafından yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanılana kadar ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. kesinlikle halka açılmayacaktır.

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.’nin tüm ticari faaliyetleri kendi öz sermayesi ile karşılanır. Hiçbir zaman ve hiçbir kayıt ve şart altında ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. gerek ulusumuzdan gerekse dünyanın hiçbir ülkesindeki vatandaşlardan,  kurum ve kuruluşlardan katılım payı, katkı, destek, teşvik, yatırım, ortaklık payı adı altında veya her ne isim altında olursa olsun kesinlikle para veya emtia toplamaz, bağış, yardım vb. kabul etmez. Şirketimizin ismini kullanarak ileride ulusumuzdan para veya menfaat temin etmek gayreti içine girenler olabilir. Bu kişi veya kuruluşlara kesinlikle itibar edilmemelidir.

Şirketimize ait buluşun patent başvurusu, 10.10.2006 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’nde ve takiben uluslararası patent ofisleri nezdinde yapılmıştır.

Muhtelif yazılı ve görsel basında gündeme taşınan buluş iddiası sahipleri ile hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Bu kişilerin buluşlarının da başarıya ulaşmış olmasını temenni ederiz.

Basın toplantımızın amacı bu buluşun yüce Türk Ulusu’na aidiyetini tüm insanlık nezdinde tescil ettirmektir. Buluşumuz, asra yön verecek ve bilim dünyasında çığır açacak bir buluş olduğundan ne denli bir gizlilik ve emniyet gerekliliğine ihtiyaç duyulduğunu kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz. Bu buluşun önemi düşünüldüğünde ve algılandığında yapılan açıklamaların neden bu ölçüde sınırlı olduğu anlaşılacaktır. Ulusal ve uluslararası patent mevzuatı ve tatbikatı gereği de buluşun bilimsel esaslarının şu aşamada daha detaylı olarak açıklanması uygun bulunmamaktadır.

Bilim insanlarının, enerji olmaksızın enerji elde edilmesinin mümkün olmadığı yolundaki açıklamaları doğrudur. Basın açıklamamızda belirtildiği üzere bu buluşun bilimsel açıklaması mevcut bilgiler ile yapılamamaktadır. Buluşun dayandığı bilimsel esaslar bilinen fizik kaidelerinin bazılarını içine almakla birlikte bu kaideleri genişletmektedir. Doğada var olan ancak mevcut sistemler ile faydalanılamayan bir enerji kaynağı, Erke dönergeci metodunda maddenin atalet özelliği kullanılarak güç alınabilir bir hale getirilmektedir. Enerji yoktan üretilemez. Ancak varolan bir enerji başka bir enerjiye dönüştürülür.

Bu aşamada bilim dünyasının dikkatlerini aşağıda belirtilen hususlara çekmekteyiz. Şimdilik bilim literatüründe, kuvvetin tanımlaması ne olduğu ile değil, neler yaptığı ile açıklanmaktadır. Hâlbuki bir tanımda ne tanımlanıyorsa onun kendisinin ne olduğunun belirtilmiş olması gerekir. Bundan dolayı, kuvvet-hareket ilişkilerinin de yeniden ele alınarak yorumlanması gerektiğini belirtmekteyiz.

Basın açıklamamızdaki şu beyanımızı yüce Türk Ulusu’nun önünde bir kez daha tekrarlıyoruz: Erke dönergeci sistemi ile çalışan ilk ürün olarak seçtiğimiz ve herhangi bir yakıt gerektirmeyen elektrik üreteci 2007 yılında halkımızın kullanımına sunulacaktır.

Bundan sonra ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. adına yapılacak tüm açıklamalar görsel basın önünde düzenlenecek basın toplantıları, yazılı ve görsel basın ve ağ (web) sayfamızda kamuoyu duyuruları ile yapılacaktır. Bunun dışındaki hiçbir açıklamanın şirketimize ait olmadığını ve şirketimizi bağlamayacağını kamuoyuna bu vesileyle duyurmaktayız.

Saygılarımızla,

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu

 

Türkiye’yi enerji sıkıntısından kurtaracağı ileri sürülen ve “asrın projesi” olarak lanse edilen Erke için, Türk Patent Enstitüsü’ne 10 Ekim 2006 tarihinde patent için başvuru yapıldı.

 

Türkiye Patent Enstitüsü’nün patent arşivinde yapılan aramada “Erke Dönergeci ”F16B 1/00” tasnif kodlu, buluş sahibi olarak “Mustafa Naci Öztürk” isminin geçtiği, “Erke üreten bir kuvvet makinesi ve bunun çalışma yöntemi” başlıklı “2006/05622” başvuru numaralı, “2006-G-171054” evrak numaralı ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. adına yapılan patent başvurusu -uluslararası patent başvurusu nedeniyle- 2010 yılında geri çekildi.

 

Adı geçen şirket Erke dönengeci için yapılan patent başvurusunun geri çekildiğini şu ifadelerle kamuoyuna duyurdu:

2006/05622 Numaralı Patent Başvurumuz Hakkında Kamuoyu Duyurusu

21.10.2010

Şirketimiz, 10.10.2006 tarihinde ilgili buluşumuzun Türkiye’de korunabilmesi için patent başvurusunda bulunmuş, başvurumuz 2006/05622 sıra numarası ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde dosyalanmıştır.

Söz konusu buluşun yurtdışı ülkelerde de korunabilmesi adına şirketimiz, Türkiye’nin de taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası patent başvurusunu 13.11.2006 tarihinde ve PCT/IB2006/054206 sıra numarası ile dosyalamıştır. Uluslararası başvurumuz neticesinde aldığımız olumlu inceleme raporu ile şirketimiz, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkede ulusal aşamaya geçerek söz konusu buluş için patent almıştır. Nitekim Türkiye’nin de Patent İşbirliği Anlaşması’na taraf olması nedeniyle, Türkiye’de de ulusal aşamaya geçilerek aynı buluş için TR 2009 02968 B numaralı İncelemeli Patent Belgesi alınmıştır.

Dolayısıyla, buluşumuz için uluslararası başvurumuz sonrasında TR 2009 02968 B numaralı İncelemeli Patent Belgesi ile Türkiye’de patent alındığından, 2006/05622 numaralı ulusal başvurumuzu devam ettirmenin gereği kalmamıştır. Ayrıca, TPE nezdinde aynı buluş için birden fazla patent alınması mümkün olmadığından, yasa hükmü gereği TPE nezdindeki 2006/05622 numaralı ulusal patent başvurumuz geri çekilmiştir.

2006/05622 numaralı TPE nezdindeki patent başvurumuzu yukarıda açıklanan sebepten dolayı geri çekmiş olmamız, buluşun patentlenmesi hakkımızdan vazgeçildiği veya patentleme işleminin iptali anlamında yanlış yorumlanabileceği düşünülerek iş bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu

 

Askerî marşın fon müziği olarak kullanıldığı, askerî üslubun izlendiği, Atatürk’ten alıntıların yapıldığı “AR-GE Raporu 3 Erke Dönergeci” başlıklı videoda kendini Erke’nin araştırma ve bölüm sözcüsü olarak tanıtan Togan Kafesoğlu “erke dönergeci”ni şu ifadelerle tanıttı (İşbu videonun parodi içerik olarak hazırlandığı anlaşılıyor):

“Bağımsızlık temeline dayanan bilimsel düşünce yapısıyla ortaya çıkan bilimsel araştırmacılık toplumun bir bütün olduğunu işaret ettiğinden evrensellik ve barış amacına ulaşır. Değerli komutanlar, sayın yönetim kurulu… Ben Togan Kafesoğlu, Erke Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.’nin araştırma ve geliştirme bölüm sözcüsü olarak sizlere ulusal eşgüdüm ile gerçekleştirdiğimiz bilimsel ve teknik gelişmeleri anlatmaktan gurur duyuyorum Arkamda gördüğünüz Erke Araştırma merkezimizde Atatürk’ün 10. yıl nutkunda işaret ettiği gibi ulusal bir eylemsellikle zinde bir şekilde inkişaf ediyoruz. Şimdi araştırma merkezimize geçelim.

Bu merkezimizde ortaya koyduğumuz buluş tamamen çevre dostu, istenilen gücü ve sürati doğrudan sağlayabilen kesinlikle yakıt gerektirmeyen bir kuvvet üreteci. Erke dönergeci. 2006 yılındaki basın toplantımızda halka sunduğumuz erke dönergeci bilim insanları tarafından yoğun tenkit altındaydı. 1992 yılından beri çok gizli bir şekilde devam ettirdiğimiz araştırmalarımızın sonucu olarak prototipimiz işte sizlerle. Özellikle enerjinin korunumu ve Termodinamiğin 2. yasasına uymadığı şeklindeki tenkitler yersiz ve yanlış. Erke dönergeci maddenin daha önce kullanılmayan atalet özelliğini kullanarak bunu kullanılabilen mekanik enerjiye çevirmektedir.

Şimdi erke üretecimizin parçalarını tanıyalım. Öncelikle en önemli olan döndürülebilir herhangi bir cisim olan dönergeç. Dönergeci hem taşıyan hem de kuvvet iletimini sağlayan dairesel yapı. Dönergecin kendi ekseninde dönüş hareketini sağlayan bir hareket kaynağı. Ayrıca dönergecin üzerinde oluşan gücün alındığı kuvvet alanının çıkış hareketinin üstünde oluştuğu elemanın iletilmesini sağlayan bir yapı. Çıkış hareketinin oluştuğu bir eleman. Ve çıkış hareketinin üzerinde oluştuğu elemanı taşıyan ve dönüşümne izin veren en az bir yapı dönergecimizin parçalarını oluşturmaktadır.

Erke dönergecimizin çalışma prensibi şu şekildedir. Dönergecimiz ilk uygulanan darbe sonrası hareketine başlamakta ve ataletini koruyarak bu hareketine devam etmektedir. Bu darbe sonrasında oluşan eylem sınırsız bir erke üretimine yol açmakta ve bu da makinenin hem kendi hareketini beslemekte ve hem de dışsal erke üretimine yol açmaktadır.

Ancak doğru bilimsel bilgiyle çevreye saygılı ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılabilir. Biz bu doğru bilimsel bilgiyle erkeyi ürettik. Erkenin fiziksel çalışma prensiplerini duydunuz. Ayrıca örneklerini de. Şimdi size erke dönergecinin gerçekte nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Solumda gördüğünüz 12 kw’lık lazer erke dönergecinin çıkış kuvvet çerçevesine hedeflenmiş durumda. Erke dönergecinin çıkış kuvvet çerçevesi iletken. Lazerin yarattığı sabit manyetik akı içinde dönen bu çerçeve doğal olarak Lenz yasasına göre elektrik üretmekte ve sağımda gördüğünüz voltmetre ile bu elektriği gözlemleyebileceğiz.

Şimdi deneyimize başlayabiliriz. Önce lazerimizi çalıştıralım. Şimdi voltmetremizi açalım.

Erke dönergecinin sınırsız enerji üretme potansiyelini hepberaber gördük. Bu buluş Erke Erke Araştırmaları ve Mühendislik Anonim Şirketi’nin öncelikle Türk ulusuna ardından da bütün dünyaya hediyesidir. Biz bu girişimizi patent başvurumuzla da belgeledik. 2006 yılında yaptığımız patent başvurumuz kabul edildi. Bu patent sayesinde sadece dünyaya çevre dostu ve sınırsız bir enerji kaynağı sunmakla kalmadık aynı zamanda da bu buluşun Türk ulusuna aidiyetini kanıtlamış olduk. Buluşumuz asra yön verecek ve bilim dünyasında çığır açacak bir buluş olduğundan gizliliği patentin varlığına rağmen devam etmekte. Erke dönergecinin dayandığı fiziksel prensipler uygun bir zamanda bilim dünyasına hediye edilecektir.”

 

 

Togan Kafesoğlu’nun Erke tabelalı bir bina önüne dijital ortamda yerleştirildiği görüntüdeki aktarımlar Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. tarafından sahiplenilmedi ve görüntü tekzip edildi.

 

erke donergeci togan kafesoglu

 

Erke firması, “petrol savaşını bitirecek” buluş olarak niteledikleri buluş iddialarına yönelik eleştirilere teknik izahat sunmak yerine 2008 yılında bir açıklama yayımlayıp şirketlerine ait modellerin “buluşları” ile bir ilgisinin bulunmadığını söyledi:

Şirketimizin Adı Kullanılarak Yapılan Yanlış Bilgilendirmeler ile İlgili Kamuoyu Duyurusu

28.07.2008

Bazı kişiler tarafından çekilen, şirketimize ait olduğu belirtilen modellerle ilgili görüntülerin bazı ağ sayfalarında yer aldığı öğrenilmiştir. Bu görüntülerdeki modellerin şirketimizin herhangi bir patent başvurusuyla ve özellikle 21.11.2006 tarihli basın açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunulan 10.10.2006 tarih ve TPE 2006/05622 numaralı “Erke Üreten Bir Kuvvet Makinesi ve Bunun Çalışma Yöntemi” başlıklı patent başvurusuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu görüntülerde yer alan kişiler şirketimizde hiçbir zaman çalışmamış olup, bu kişilerin şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız görüntülerin ne maksatla hazırlanmış olduğu şirketimizce anlaşılamamıştır. Üçüncü şahısların herhangi bir zarar görmemeleri için bu ve benzeri asılsız görüntülere ve açıklamalara kesinlikle itibar etmemelerini dikkatlerine sunarız.

Ağ sayfamızda (www.erketurk.com) yer almayan hiçbir açıklamanın şirketimize ait olmadığını ve şirketimizi bağlamayacağını kamuoyuna bu vesileyle tekrar duyurmaktayız.

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu

 

Bu süreçte, 1992 yılından beri gizli olarak yürütülen bilimsel çalışmalarla geliştirildiği ileri sürülen erke dönergeci gerek ciddi gerek sarkastik üsluplarla eleştirilerin hedefi oldu.

Birçok kişi erke dönergecinin bilimsel ve gerçekçi olmadığını aktardı.

Örneğin, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen “Erke”yi şu sözlerle yorumladı.

“Erke ile ilgili bir çok iddialar öne sürüldü. Biz bunu gerçekçi ve bilimsel bulmuyoruz. En azından bir bilimadamı çıkıp bizlere bu bilimsel ve açıklanamayacak bir çalışmadır demeliydi. O da olmadı. Bu proje inandırıcıktan çok uzak.Kim istemez öyle bir projeyi. Elektrik mühendisleri olarak bizler bunu ciddiye alınacak bir haber olarak görmüyoruz.”

 

Birçok emekli generalin katıldığı toplantıda ‘insanlığı kirli enerjiden kurtaracak icat’ olarak tanıtılan “erke dönergeci” söz verildiği gibi 2007 yılında hizmete sunulmadı.

 

“Bilimsel Düşüncenin Gücü” sloganını kullanan “Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No: 5/A K. Çekmece / İSTANBUL” adresindeki şirkete yapılan “ziyaretler” de sonuçsuz kaldı.

 

 

Üst düzey emekli generallerin katılımıyla 2006 yılı sonunda kamuoyuna açıklanan ve elektriksiz enerji üreteceği öne sürülen Erke için patent verildiğine ilişkin iddianın asılsız olduğu zamanla aşikâr hâle geldi.

 

Yıl oldu 2023.

 

Seri üretim aşamasına gelindiğive 2007 yılında piyasaya sürüleceği iddia edilen elektrik üretecinden ses seda hâlâ yok.

 

Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. adlı şirketin internet sitesine hâlâ ulaşılabiliyor.

İnternet sitesindeki “hakkında” bölümünde adı geçen şirket şu metinle kendini tanıtmış:

“ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. 10 Ocak 1992 tarihinde kurulmuş bilimsel araştırmalar yapan ticari bir kuruluştur. Kuruluş tarihinden bugüne kadar, insanlığa faydalı konularda bilimsel araştırmalar yapmıştır. Halen, kurumsal yapısı ve ilkelerini ön planda tutarak bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan buluş fikirlerine uygun şekilde araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarında Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.’nin kurucularının Uğur Makine’nin sahibi Uğur Ayık ile Sait Ruhi Başaran ve Mustafa Naci Öztürk olduğu, iş konusunun “Ortaya çıkardığı buluşlarla ilgili olarak know-how anlaşmaları yapar, yurtiçinde ve yurtdışında marka tescili, patent çıkartır lisans antlaşmaları yapar, mümessillik, acentelik ve şubeler açar, özel veya resmi kuruluşlarla taahhütlere girerek ortaya çıkardığı buluşların imalat ve satış antlaşmalarını yapar.” şeklinde açıklandığı görülüyor.

 

Erke dönergeci, “hiçbir işe yaramayan buluşlar” için kullanılan “Con Ahmet’in devr-i daim makinesi” olarak nitelenir hâle geldi.

Erke dönergecine ne oldu?“, fasılalar hâlinde popüler sorgulardan biri oldu.

Çevreye zarar vermeyen, istenilen güç ve sürati sağlayabilen, doğrudan hareketin elde edilebildiği, yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesi” olarak tanımlanan erke dönergecinin duyurusunun öncesinde ve sonrasında termodinamik yasalarını ihlâl eden benzer birçok çılgın buluş iddiası ortaya atıldı.

Örneğin, Erke’nin duyurulduğu 2007 yılındaki basın toplantısından 2 ay kadar önce Denizlili bir mucit benzer bir icatta bulunduğunu şu sözlerle ileri sürdü:

“Dizel, benzin ya da doğal gaz gibi herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan, kesintisiz ve bağımsız enerji üretebilen bir makine icat edildi. İcadın sahibi Fahri Akan, buluşunun Türkiye’nin enerji, doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığını ortadan kaldıracağını savunuyor.”

Alphan Manas da 2004 yılında sonsuz enerji elde etmeyi başardığını söyleyen bir “mucidin” kendisine bir gizlilik anlaşması ile iletilen projesinin simülasyonunun ardından bugünün malzemeleri ile sonsuz enerjinin üretilmesinin mümkün olmadığını aktarmıştı:

“Cihaz, Erke Dönergeci ile aynı prensipte çalışıyordu. Eliptik bir yuvada hareket eden bir kol, motor destekli birkaç çevirmeden sonra sonsuz dönüşe başlıyordu. Evet gerçekten dönüş sonsuzdu ve doğal olarak bir enerji elde ediliyorsa da bu sonsuz bir enerji olacaktı. Ama sorun yatak ve yuvalara uygulanan kuvvetti. Titanyum dahi birkaç dakika içinde sürtünmeden etkisiz hale geliyordu. MagLev (Magnetic Levitation) sürtünmeyi azaltmasına rağmen istediğimiz sonuca ulaşamamıştık. Sonuçta bugünün malzeme teknolojileri sonsuz enerji üretmemize olanak vermediği sonucuna vararak bu projeden çekildik. Projede yer alan bir arkadaşım bana “Alphan bey uçan dairelerin uçuş prensibi aslında bu tip enerji üretimine çok yatkın” demişti. Hepimiz sonsuz enerjinin gizemini yaşamış sonra da hüzünlü bir şekilde veda edip normal hayata dönüş yapmıştık.”

 

Erke dönergeci gibi ciddiye alınıp tartışılan termodinamik yasalarını delen mucitlerin sonsuz enerji üretiminin yolunu bulduğu sanılan birçok sahte mekanizma sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi.

 

Ülkenin enerji sorunu çözüldü. Erke dönergeci gerçek oldu” gibi ifadelerle de paylaşıldığına şahit olunan benzer mekanizmaları aktaran tweetlerden örnekler şöyle sunulabilir:

 

Prof. Dr. Mete Gündoğan (@mtgundogan): “Su aktığı müddetçe derenin kenarına bir değirmen kurup enerji elde edebilirsin. Ya da suyu dert etmeyecek şekilde dereyi dairesel olarak akıtıp sürekli enerji elde edebilirsin. Yeter ki Paradigmanın dışına çık. Çözümler seni bekler!”

 

surekli-enerji-elde-edebilirsin

 

2023 (@2023T2023): “Sürekli enerji üretimi için basit cihaz…”

 

surekli-enerji-uretimi-icin-cihaz-iddiasi

 

DünyanınGercegi (@DNgercegi): “Sonsuz enerji mümkün mü? Bir Türk arkadaşımız yapmış bunu. Tebrik ediyorum.”

 

sonsuz-enerji-mumkun-mu

 

“Sürekli Hareket – Su Tekeri – Serbest Enerji” başlıklı videodaki mekanizma şu ifadelerle paylaşılmış:

“Bu benim ev yapımı sürekli hareketli makinam. Yenilenebilir enerji konusunda bir bilim fuarı projesi olarak başladı. Leonardo Da Vinci’nin çeşitli tasarımlarına çok benzeyen, dengesiz tekerleğin bir türü olan Bhāskara tekerlek tasarımına dayanıyor. Elektriksiz enerji üretmek için küçük bir jeneratör eklemeyi düşünüyorum! Bu su değirmeni makinesini nasıl yaptığıma bakın:”

 

 

Sonsuz enerji düzeneğinin mümkün olmadığı aynı mekanizma hazırlanarak ortaya koyulabiliyor.

 

sonsuz-enerji-sahte-mekanizma

Sonsuz enerji mekanizmalarının mümkün olmadığını aktaran girişimlerden örnekler şöyle sunulabilir:

 

 

 

Efsaneler ölmeyip sadece şekil değiştiriyor.

Ancak yine de özetlemek gerekirse:

Sürekli hareket makinelerinin inşası ile sonsuz enerji elde etmek termodinamik yasalarını ihlâl ettiği için imkânsızdır.

Sisteme verilen enerji %100 işe dönüştürülemez.

Bu tip sahte düzenekleri çalıştıran enerji genellikle sisteme dışarıdan verilir.

 

Termodinamiğin ikinci yasası, herhangi bir enerji aktarımında veya dönüşümünde, sisteme enerji girmemesi veya sistemden çıkmaması durumunda durumun potansiyel enerjisinin her zaman başlangıç ​​durumundaki enerjiden daha az olacağını belirtir.

 

 

 

Yorumunuzu yazınız...