Depresyonda İseniz Geçmişte Yaşıyorsunuz. Endişeli İseniz Gelecekte Yaşıyorsunuz. Huzur İçindeyseniz Şimdide Yaşıyorsunuzdur” Sözünün Lao Tzu’ya Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Depresyonda iseniz geçmişte yaşıyorsunuz. Endişeli iseniz gelecekte yaşıyorsunuz. Huzur içindeyseniz şimdide yaşıyorsunuzdur.” vecizesi Türkçe paylaşımlarda sıklıkla Tao düşüncesinin kurucusu Çinli düşününür (Lao Tse, Laotze, Lao Zi gibi isimlerle de anılan) Lao Tzu’ya izafe ediliyor.

 

depresyonda iseniz geçmişte yaşıyorsunuz endişeli iseniz gelecekte yaşıyorsunuz

 

mutluysan anı yaşıyorsun
Özgür Demirtaş’ın Lao Tzu’ya kendisine ait olmayan vecizeyi atfettiği paylaşımı

 

Geçmişten pişmanlık duyarak depresyona girmenin ya da gelecek için kaygı duymanın bir faydasının bulunmadığı, dikkatin ve enerjinin üzerinde kontrole sahip olunan şimdiki zamana odaklamanın fayda sağlayacağını aktaran bu özlü sözün sahipliği yabancı kaynaklarda sıklıkla Çinli düşünür Lao Tzu’ya, ABD’li iş insanı Warren Buffet’a ve Brezilyalı konuşmacı Junia Bretas’a atfedilmektedir.

Bahse konu söz, İngilizce “If you are depressed you are living in the past. If you are anxious you are living in the future. If you are at peace you are living in the present.şeklinde ifade edilen vecizenin Türkçemize kelimesi kelimesine çevirisi.

Milâttan 5 yüzyıl önce yaşadığı düşünülen Lao Tzu’nun “depresyon” kelimesini kullanması beklenemeyeceği için sözün kendisine ait olma ihtimalinin düşük olduğu ilk bakışta söylenebilir. Geçmişte, gelecekte ya da şimdiki zamanda yaşama fikrinin Lao Tzu’nun yaşadığı dönem için günümüzdeki gibi bir anlam ifade etmediği ileri sürülebilir. 25 yüzyıl öncesinde Lao Tzu’nun bu sözü söylediğine dair geçmişten güvenilir bir kaynağa rastlanamıyor. Sözün Lao Tzu’ya atfedildiği ilk sanal kaynağın 2009 yılında bir Facebook gönderisi olduğu, 2012 yılında Goodreads’te paylaşılmasının akabinde yaygınlaştığı anlaşılıyor.

2014 yılında yayımlanan Budizm odaklı yayınlarda söz konusu ifadelerin Junia Bretas’a isnat edildiği görülmektedir (Fumiaki Usuki (2014). “Summer Fun“. West Los Angeles Buddhist Temple Bulletin, Sayı 57, Temmuz-Ağustos 2014). Ancak, Junia Bretas’ın “Depresyon geçmişin zihnimizdeki fazlasıdır. Kaydı geleceğin fazlası. Şimdiki zaman, tüm akıl hastalıklarının tedavisinin anahtarıdır” şeklinde çevrilebilecek Portekizce “Depressão é excesso de passado em nossas mentes. Ansiedade excesso de futuro. O momento presente é a chave para a cura de todos oa males mentaisşeklindeki sözünün İngilizce aktarılan versiyonundan farklılık arz ettiği anlaşılmaktadır.

Warren Buffet’ın bu sözü dile getirdiği ve benzer şekilde “Geçmiş atık kağıttır, şimdiki zaman gazetedir ve gelecek bir soru kağıdıdır!” (“Past is waste paper, present is newspaper, and future is a question paper!“) ifadelerini kullandığı aktarılmaktadır. Buffet’ın iki vecizeyi birlikte aktarmış şekilde alıntılandığı da görülebilmektedir.

Aynı minvaldeki sözün geçmişte farklı kişiler tarafından “geçmiş – şimdiki zaman – gelecek” vurgusu ile paylaşıldığı görülüyor.

“Geçmiş bir tarih, gelecek bir gizem, bugün bir hediye” manasıyla “yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that is why it is called the present” gibi içinde yaşadığımız ana odaklanılması gerektiğini aktaran birçok vecize dile getirilmiş durumda.

Benzer şekilde Rev Run adıyla tanınan Joseph Simmons’ın 2006 yılında çıkardığı “Words of Wisdom: Daily Affirmations of Faith from Run’s House to Yours” adlı kitabında “Anı yaşa! Endişeli olduğum zaman, bunun nedeni gelecekte yaşıyor olmamdır. Depresyonda olduğum zaman, geçmişte yaşadığım içindir. Kendimizi iki hırsız arasında çarmıha geriyoruz: dün pişmanlık ve yarın korkusu.” (“Live in the now! When I am anxious, it is because I am living in the future. When I am depressed, it is because I am living in the past. We crucify ourselves between two thieves: regret for yesterday and fear of tomorrow.”) ifadelerine yer verilmiş.

Özetle, 25 yüzyıl öncesinde Lao Tzu’nun bu sözü söylediğine dair geçmişten güvenilir bir kaynağa rastlanamıyor. Benzer ifadeler kullanan isimler mevcut olsa da sözün sahibi henüz tespit edilebilmiş değil.

 

Lao Tzu’nun “Depresyonda İseniz Geçmişte Yaşıyorsunuz. Endişeli İseniz Gelecekte Yaşıyorsunuz. Huzur İçindeyseniz Şimdide Yaşıyorsunuzdur” Sözünün Sahibi Olduğunu Sanan Yazarlar

İsa Karakaş – Türkiye – “Hafta tatilinin çalışanların emekliliğine etkisi” – 25 Haziran 2020

 

Yorumunuzu yazınız...