Ben Aşk Nedir Bilmem / Eski Kafalıyım / Bir Seni Bilirim / Bir De Adın Geçince Sıkışan Kalbimi” Şiirinin Attilâ İlhan’a Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Sosyal platformlarda Attilâ İlhan’a (15 Haziran 1925 – 10 Ekim 2005) aitmiş gibi sunulan şiir dört mısradan oluşuyor:

“Ben aşk nedir bilmem

Eski kafalıyım

Bir seni bilirim

Bir de adın geçince sıkışan kalbimi”

 

Söz konusu bilgi kirliliğinin pek çok platformda bugüne dek süregeldiğini görmek mümkün:

 

ben aşk nedir bilmem eski kafalıyım bir seni bilirim bir de adın geçince sıkışan kalbimi

 

ben aşk nedir bilmem eski kafalıyım bir seni bilirim bir de adın geçince sıkışan kalbimi

 

Şairlere/ yazarlara ait olmayıp onlara atfedilen alıntıları araştırırken pek çok kez karşımıza çıkan hesaplardan Şiir Sokakta, bu yanlışlığa da ortak olmuş görünüyor:

 

ben aşk nedir bilmem eski kafalıyım bir seni bilirim bir de adın geçince sıkışan kalbimi

 

Yaptığımız incelemeler sonucunda Attilâ İlhan’ın hiçbir şiir kitabında böyle bir şiire rastlayamadık. Keza İlhan’ın kaleme aldığı diğer anlatı türlerinde de bu dizelere dair hiçbir iz yok.

Şiir tespit edebildiğimiz kadarıyla 2014 yılından beri şairin imzasıyla paylaşılmakta.

Bahsi geçen şiir ile Attilâ İlhan’ın üslubu arasında da benzer bir nokta olmadığını görmekteyiz.

Bilindiği üzere Attilâ İlhan, 1952-56 yılları arasında Mavi isimli bir dergi çıkarmış ve bu dergi etrafında toplanan edebiyatçılarla beraber Mavi Akımı ya da Mavi Hareketi olarak adlandırılan edebi topluluğun öncülerinden olmuştu.

Attilâ İlhan’la beraber Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Demir Özlü, Orhan Duru, Demirtaş Ceyhun, Özdemir Nutku gibi isimlerden oluşan Maviciler, İkinci Yeni’yi yozlukla suçlamışlarsa da esasen, Birinci Yeni olarak da bildiğimiz Garip Hareketi’ne tepki olarak ortaya çıkmışlardı.

Maviciler, özellikle de Attilâ İlhan, Garipçilerin hem içerik hem de biçem bağlamında sadeliği savunan ve şiirin türlü kısıtlamalardan kurtulması gerektiğini ortaya koyan şiir anlayışlarına karşı çıkmış ve şairane bir üslubu benimsemişti.

Attilâ İlhan’ın, Garip Hareketi’nin temel çıkış noktası olan yalın anlatıma karşı çıkarak anlam kapalılığını savunduğunu, şiirlerini de bu görüşten hareketle yazdığını biliyoruz.

Bugün ele aldığımız şiirde ise, şairin şiir anlayışına tamamen tezat bir üslubun hakim olduğunu görüyoruz. Dizeler, şiirini zengin imge ve mecazlarla kaleme alan Attilâ İlhan’ın tercih etmeyeceği yalınlığa sahip.

Söz konusu dizelerin kime ait olduğu henüz tespit edilebilmiş değil.

 

Attilâ İlhan

 

“Ben Aşk Nedir Bilmem” Şiirinin Attilâ İlhan’a Ait Olduğunu Zanneden Yazarlar

 

Dipçe: Attilâ İlhan‘ın adını doğru aktarmayanlara daha önce bir başka yazıda değinilmişti…

 

Ben aşk nedir bilmem Eski kafalıyım Bir seni bilirim Bir de adın geçince sıkışan kalbimi

 

Yorumunuzu yazınız...