Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran 2022 günü Van’da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1982 yılında kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile ilgili “Van’a üniversiteyi kim getirdi; biz” ifadelerini kullanmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasından ilgili bölüm şu şekildeydi:

“Nice hükümetler geldi geçti, hangisi Van’ı bu şekilde geliştirdi, hiçbiri. Şu canım şehrin 30 yıl önceki haliyle şimdiki halini bir karşılaştırsınlar.

 

Kardeşlerim ulaştırma yatırımları kalkınmanın en önemli noktası. Bölünmüş yol uzunluğunu 577 KM’ye çıkardık. Bunu biz yaptık. Van Çevre Yolu’nun temelini de bugün atıyoruz. 41 KM’lik Van Çevre Yolu’nu inşaa edip hizmete açacağız. Çaldıran yolunu, Van Özalp-Kapıköy yolunu Van Çatak yolundaki çığ tünelini seneye tamamlıyoruz. Van Kapıköy arasındaki demir yolunu yenileyerek modernize ettik. Göl kenarına kurduğunuz gemi inşaa tesisinde yaptığımız 2 feribotu hizmete aldık.

 

Van’a 4 baraj ve 5 gölet yaptık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz projelerle 320 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Şu anda on binler bu meydanda. Bu coşkunuz eksik olmasın. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 188 bin dekar araziyi daha tarıma kazandıracağız.

 

Son 20 yılda Vanlı çifçilerimize toplam 2 milyar destek verdik. Van ülkemizin önde gelen sanayi tesislerinden biri olma yolunda ilerliyor. Van’da iş verenlerimize 1.3 milyar lira destek sağladık. Çeşitli yerlere doğalgaz arzını sağlıyoruz. Bugün de Van’a son yıllarda kazandırdığımız yüzlerce eseri resmen hizmete açıyoruz. Elimiz boş gelmedik. Van bunlara layık. Anaokulundan liseye kadar, spor salonları, üniversitemize ait pekçok proje var. Van’a üniversiteyi kim getirdi, biz. Van’a araştırma hastanesini kim getirdi. Biz getirdik.

Bütün bu yatırımlar arasında Çaldıran Devlet Hastanesi var, terörle mücadeleyi kolaylaştıracak güvenlik yolları var, trafo merkezi var. İçme suyu sorununu çözecek projeler var. Bu yatırımlar arasında özel sektörümüzün fabrikaları da var.

 

Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah 2023’ten sonra da eser ve hizmet siyasetimizle sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türküleri söyledik. Anne babaların gözyaşlarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirdi.”

 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihli 17760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 19 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

 

van-yuzuncu-yil-universitesi-kurulus

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi internet sitesinde üniversitenin tarihçesi hakkında şu detay sunulmuş:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ancak Türkiye’nin doğu bölgesinde bir üniversite kurulması girişimleri çok önceleri başlamıştır. Van’da bir Üniversite kurulması fikri çok eski olup Cumhuriyet öncesine kadar dayanmaktadır. Osmanlı Padişahı II. Abdulhamit’in “Eski Hastane adıyla bilinen Van’daki boş arsaya, bir medrese ve tekke inşası için Van Nakibüleşraf Vekili Taha Efendiye izin verildiğine dair emri” 3 Ekim 1905 yılında vermiş olduğu talimattan anlaşılmaktadır.

Ayrıca “Van’da açılması istenilen darülfünunun (üniversite) inşa masraflarının Evkaf-ı Hümayun Hazinesi’nden karşılanması ve padişahın adıyla anılmasına dair Sadaret’ten Evkaf-ı Hümayun ve Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 3 Temmuz 1913 sayılı yazı” da Van’da kurulması istenen Üniversiteye ayrı bir önem verildiği de anlaşılmaktadır. Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’i, incelemeler yapmak üzere Van’a göndermiş; Mustafa Necati Bey’de, Van’da üniversite kurulmasını gerekli görmüştür. 1928 yılında, öğretmen Ferit Nur (Kuran) Bey Van’a gönderilmiş ve mevcut ortaokulu liseye dönüştürerek, kurulması tasarlanan üniversitenin çekirdeğini oluşturması istenmiştir. Atatürk 1 Kasım 1937’de, TBMM açış nutkunda, ‘Doğu bölgesi için Van Gölü Sahillerinin en güzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet üniversitesi ile modern bir kültür şehri oluşturmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir.’ demiş, bu maksatla, o dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’ı, arazi tespiti için Van’a göndermiştir. 1938 yılı Kasım başında TBMM açış nutkunda, Atatürk ‘İstanbul Üniversitesi’nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi’nin tamamlanması ve Şark Üniversitesi’nin yapılan etütlerle tespit edilmiş olan esaslar dairesinde, Van Gölü civarında kurulması hızla ve önemle devam etmektedir’ demiştir. 11 Haziran 1951 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığınca, aralarında Prof. Dr. Afet İnan’ın bulunduğu, 15 kişilik bir heyet oluşturulmuş ve Doğu Üniversitesi’nin yerinin tespiti için esaslı incelemelerde bulunulmuştur.

Bu heyet, merkezi Van olacak bir Doğu Üniversitesi’nin kurulmasını; Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır’da bazı fakülte ve enstitülerin, Doğu Üniversitesi’ne yardımcı şubeler olarak açılmasını uygun görmüştür. Bu sıralarda Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerin sayısı arttırılmış; İzmir, Erzurum, Trabzon, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Malatya, Kayseri, Eskişehir, Bursa ve Edirne’de yeni üniversiteler veya bunların çekirdeğini oluşturacak fakülte, yüksekokul ve akademiler açılmıştır. Ancak bu dönemlerde Van bu mutlu iller arasına girememiştir. 1968 yılında ‘Van Üniversite ve Yüksekokulları Kurma ve Yaşatma Derneği’ kurulmuş olup, bu dernek, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağlı bir fakültenin Van’da açılması ve daha sonra ayrı bir üniversite haline dönüştürülmesi için çaba harcamıştır.

Bu amaçla, 1981 yılında oluşturulan bir heyet Ankara’ya gitmiş, Devlet Başkanı Sayın Kenan EVREN tarafından kabul edilen dernek üyelerine, Van’da bir üniversite kurulacağı müjdesi verilmiştir. 6 Kasım 1981 tarihinde üniversitelerimize yeni bir düzen getiren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun çıkarılmasından yaklaşık 8,5 ay sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Bu kararname ile yeni üniversiteler açıldı. Bunların arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de vardı. Van’da bir üniversite kurulmasını teminen çeşitli yerel girişimlerde olmuştur. Üniversitemiz, kuruluş ve gelişmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunmak, gelip ders vermek vb. şekillerde emeği geçen herkese minnet ve şükran borçludur. Halen 17 Fakülte, 5 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 43 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Van Gölü kenarında kurulmuş, şehir merkezine 15 km mesafede olan bir eğitim kurumu olarak Merkez Zeve Kampüsü ile Gevaş, Özalp ve Erciş ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemizin ismi 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanun gereğince Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak değiştirilmiş olup, 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İLAVE: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2023 günü Şanlıurfa’da düzenlenen temel atma ve anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada bu defa 1992 yılında açılan Harran Üniversitesi’nin AK Parti iktidarı döneminde açıldığını ileri sürmüş.

 

Yorumunuzu yazınız...