“Toparlanın gitmiyoruz” sözünün sahibinin kim olduğu sorusuna yanıt olarak karşımıza şair ve İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı İsmet Özel ile yazar ve gazeteci Levent Gültekin isimleri çıkıyor.

“Toparlanın Gitmiyoruz!” sloganı, (bahse konu dönemde Levent Gültekin’in sahibi olduğu) Gerçek Hayat adlı dergi tarafından 2001 yılında başlatılan, İsmet Özel’in konuşma yaptığı konferans serisinin adıydı.

 

gercek hayat toparlanin gitmiyoruz
(Gerçek Hayat Sayı: 48. Eylül 2001. Sf: 23)

 

İsmet Özel’in söyleşilerinin, konferanslarının ve konuşmalarının bir araya getirildiği 3 ciltlik aynı isimli bir kitap mevcut.

 

toparlanin gitmiyoruz kitap

 

Özel, “Toparlanın, Gitmiyoruz!” konuşmalarının sonuncusu olarak nitelediği 6 Mayıs 2006 günü Sivas’ta düzenlenen etkinlikte mezkûr sloganı şöyle kullanmıştı:

“Beni dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu başlıkta yaptığım konuşmaların ilkini İstanbul’da yapmıştım, “Toparlanın Gitmiyoruz”. Ve orada demiştim ki; “Konuşan bir kişinin kendisini dinleyen kişiler bulması mükâfatını kazandığını gösterir.” Yani, konuşmanın mükâfatı onu dinleyen insanların bulunmasıdır. Tabi bu belli beklentileri de içinde barındıran bir hadise. Yani, bir takım sözlerin söylenmesi ve o sözleri dinleyenlerin bulunması yeterince bir oluşumu işaret ediyor bize. Nitekim o toplantıda bulunan, avukatlık mesleğiyle hayatını devam ettiren birisi bana, daha sonradan şöyle dedi: “Biz o toplantıya, şeyhimiz bize ne keramet gösterecek diye koşup geldik, gördük ki şeyhimiz bize, bütün keramet sizde diyor”. Buraya kilometrelerce uzaktan aynı şeyi bir kere daha tekrar etmek üzere geldim. Yani, kerametin sizde olduğunu söylemeye geldim. Bakalım, bunu nasıl yapacağım. Bunun altından nasıl kalkacağım. Kerametin sizde olduğunu size anlatabilecek miyim? Bu konuda çok ümitli değilim ama gayret edeceğim.”

“Ben hikâye olarak başka bir şey anlatacağım. Başka vesilelerle başka toplantılarda da söyledim. Yani biz bu memlekette ne yapıyoruz ne ediyoruz? Bu memlekette bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yapılmış mı bütün bunları konuşabilmemiz lazım. Çünkü konuşma başlığımız “Toparlanın Gitmiyoruz.” Bildiğiniz gibi ya da aranızda bilenlerin olduğu gibi, “Toparlanın Gidiyoruz” diye bir yazı yazdım ben, fakat bunun yanlış anlaşılma ihtimali üzerine (yani ben toparlanın cenge gidiyoruz anlamında söyledim ama bu toparlanın fıyıyoruz, kaçıyoruz manasına geleceğini düşünüp) “Toparlanın Gitmiyoruz”a çevirdim başlığı ve gerçekten buradan gitmeme fikrini bir şekilde geliştirmek için.”

“Toparlanın Gitmiyoruz” konuşmalarının sonuncusu olacak bu. Şu anda izlediğiniz. Bundan sonra bir konuşma vesilesi doğarsa benim için başlığı bu olmayacak. Bu bir şekilde çember tamamlandı sayılır, bununla ilgili. Ben bir şey doğabileceğini ümit ediyordum. Belki bir şeyler gerçekten doğmuş olabilir ama benim anladığım anlamda, benim verdiğim ağırlığa göre, “Toparlanın Gitmiyoruz” konuşmaları (bu on üçüncüsü) çok sınırlı, çok sönük toplantılar oldu. Yaptığı etki ve doğurduğu hasıla bakımından. Neden böyle oldu? Onu bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla açıklamaya çalışacağım size.”

“Nasıl bir ülkede yaşıyoruz, nasıl bir ülkede yaşayabilirdik meselesini anlamak için. “Toparlanın Gitmiyoruz” deyişimiz, birilerinin bizi bu ülkede kabul etmeyeceği bir günün gelme ihtimali dolayısıyladır. Meselenin aslı bu. Nedir? Biz bu topraklarda yaşayan insanlar dünya tarihinin en önemli yönü ile varlık kazanmış insanlarız. Dünya tarihi geleneksel ve modern çağlar olarak eğer ikiye ayrılabiliyorsa, bu oluşumda bizim yaşadığımız toprakların belirleyici bir rolü var. Belirleyici bir konumu var. Biz, dünya tarihinin teşekkülünde birinci derecede etkili olmuş bir toplumduk. Ama şu anda dünya tarihinin akışında bir ayak bağı, bir pürüz sayılan bir toplumuz. Son gelişmelere baktığımız zaman, özellikle 1990’dan sonraki gelişmelere baktığımız zaman bir, işte globalleşme diye bir şeyden bahsedildiğini biliyoruz ve bu globalleşme içinde üç husus birbirini destekleyerek mesafe katediyor. Üç husus birbirini doğurarak canlılık kazanıyor. İnsanlar bu üç hususun gelişmesinden daha olumlu bir alana geçilebileceğini düşünüyorlar. Nedir bu üç husus?

1. Serbest pazar ekonomisi
2. Demokrasi
3. İnsan hakları”

“Ben de işte, bu “Toparlanın Gitmiyoruz” konuşmalarının sonuncusunda, milletin pek toparlanmaya niyeti olmadığını fark etmiş birisi olarak, ama vebal benden gitsin diye, kardeşim bu işin benim aklımın erdiği kadarıyla, çözümü bu istikamettedir deme cüretini göstermiş olabilirim. Bugün, bu son konuşmayı yaptım, beni dinlediğiniz, bu sabrı gösterdiğiniz için, hepinize teşekkür ediyorum.”

 

İsmet Özel, Bir Akşam Gezintisi Değil Bir İstiklal Yürüyüşü adlı kitabında “Toparlanın Gitmiyoruz” konuşmalarına şöyle değinmişti:

“Ben İstiklâl Marşı Derneği ku­rulmadan önce de “Toparlanın Gitmiyoruz” konuşma­larında hep şunu söyledim, dedim ki: “Ben bir felâkete mani olmak üzere konuşmuyorum. Ancak felâket vuku bulduktan sonra birisi harekete geçmek üzere nida etti­ğinde, onu duyacak kulaklar olmasını temin için konuşu­yorum.” Şu anda felâkete doğru tam gaz gidiliyor. Çünkü herkes parasını, mevkiini, huzurunu muhafaza etmek için gâvurun icbar ettiği şeyi yapıyor. Önce gönülsüzmüş gibi görünüyor; bir süre sonra parası, mevkii, rahatı o kadar kendisine sıcak geliyor ki bu sefer gâvurun istediğinin faz­lasını yapmaya başlıyor. Bu her gün olan şey. Gâvurdan daha gâvur oluyor. Ne olacak bilmiyorum! Hâlâ yapılacak şeyler olduğuna inandığımı biliyorum. Ama yapılacak şey­ler olduğuna inanmak başka, bunları yapacak insanların olduğuna inanmak yine başka… Allah korkusu belki bizi yola sokar mı, bilmiyorum!”

 

Özel, “toparlanın, gitmiyoruz!” sloganının anlamını katıldığı bir yayında şöyle aktarmıştı:

“Benim mülâkatlarımdan konuşmalarımdan teşekkül eden kitaplardan birisinin adı şu: Toparlanın gitmiyoruz. Yani çünkü insanlar genelde toparlanın gidiyoruz derler değil mi. Yani bizim gitmemek için Türk milleti olarak toparlanmamız lazım. Toparlanıp gitmemeyi öğrenmemiz lazım.”

 

 

Levent Gültekin, 2018 yılında Twitter hesabında paylaştığı “Toparlanın, gitmiyoruz!” sloganına dair “İsmet Özel” hatırlatmasına “Bu slogan İsmet Özel’in değil benim İsmet Özel için yaptığım konferans başlığı. Yani onun ürettiği değil.” şeklinde yanıt vermişti.

 

toparlanin gitmiyoruz levent gultekin

 

Levent Gültekin,  başka bir paylaşımında ise “toparlanın gitmiyoruz” sözü için ” bu sloganı İ. Özelle beraber karsrlaştırdık bir masa etrafında” ifadelerini kullanmıştı.

 

levent gultekin toparlanin gitmiyoruz

 

Bu aktarımlar ışığında, “toparlanın gitmiyoruz” sloganının tek bir kişiye ait olmadığı; Levent Gültekin – İsmet Özel işbirliği ürünü olduğu söylenebilir.

 

Yorumunuzu yazınız...