Anasayfa » Tüm Yazılar » “Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençliğe Hitabesi” Başlığıyla Paylaşılan Mevlana’ya Ait Sanılan Nasihatler

“Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençliğe Hitabesi” Başlığıyla Paylaşılan Mevlana’ya Ait Sanılan Nasihatler

malumatfurusorg
recep-tayyip-erdoganin-genclige-hitabesi

“Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençliğe Hitabesi” Başlığıyla TÜGVA Kocaeli Öğrenci Yurdu Girişine Asılan Nasihat Manzumesinin Mevlânâ’ya (DA) Ait Olmadığı Anlaşılıyor

 

Sosyal medyada Kocaeli TÜGVA öğrenci yurdu girişinde “Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençliğe Hitabesi” başlıklı bir metnin asılı olduğu iddiayla aşağıdaki görsel paylaşıldı.

 

erdogan-genclige-hitabe

 

“Gençliğe Hitabe” “T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençliğe Hitabesi” başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan görseldeki metin şu şekilde:

 

Paranı ver, gönlünü ver, canını ver Ama SIRRINI VERME! …

Günlerini say, kazancını say, büyüklerini say Ama YERİNDE SAYMA! …

İşini beğen, aşını beğen, eşini beğen Ama KENDİNİ BEĞENME! …

Emek ver, kulak ver, bilgi ver Ama SAKIN BOŞ VERME! …

Fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle Ama KİN BESLEME! …

Davet et, hayret et, ülfet et, affet Ama İHANET ETME! …

Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku Ama LANET OKUMA! …

Sınıfını geç, hayatını seç, rakibini geç Ama GÜLÜP GEÇME! …

Gönül al, dost al, yoldaş al Ama BEDDUA ALMA! …

Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş Ama UŞAKLAŞMA! …

Doğrul, sayrıl, evril, devril Ama EĞRİLME! …

Hislen, tasalan, seslen, uslan Ama PASLANMA! …

İtil, ütül, atıl, katıl Ama SATILMA! …

 

TÜGVA’ya ait Kocaeli’deki yurda bu yönde bir panonun asıldığı iddiası doğru.

 

tugva-kocaeli-genclige-hitabe

 

TÜGVA Kocaeli’nin Facebook hesabı incelendiğinde söz konusu panonun duvarda asılı olduğu görülebiliyor.

 

 

Konuya dair bilgi talebine verdiği yanıtta TÜGVA Kocaeli (“Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençliğe Hitabesi” başlıklı metnin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olmadığını belirterek) şu hususları aktardı:

“TÜGVA Kocaeli yurdumuzda İstiklal Marşımız, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Mevlana’nın Gençliğe öğütleri olan metni bir aradadır. Cumhurbaşkanımızın bizlere ilk kez 6 yıl önce genel kurulda size Mevlana’dan nasihatımdır diyerek bıraktığı bu metin onun hediyesi olarak bizlerde yer edinmiştir. Ve buna binanen bu hikmetli sözleri bize hatırlatan ve hediye eden Cumhurbaşkanımızın adına duvara asılmıştır ve asılan metinlerin hepsi yineleyerek söylüyoruz ki bir arada durmaktadır. Birini bir diğerine tercih edilmesi durumu söz konusu değildir. Bizler biliyoruz ki bu vatan bizimdir. Bu milletin bütün değerleri bizimdir.”

 

TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan ise konuyla ilgili şu açıklamayı yapmış:

“Yurdun açıldığından beridir asılı. Takriben 6 senedir var orada. Biz daha önceki senelerde de gördük, konuştuk hatta. Kalsın dedik. Ellemedik. Sonuçta eksik yok fazla var diye düşündük.”

“Orada birçok şey var. Gençliğe Hitabe’de var. Aslında Mevla’nın öğüdü. Hiçbir değişiklik yok birebir aynısı. Bizim o tarihte genel kurulumuz olmuştu. Genel başkanımız değişmişti. Cumhurbaşkanımız bunu seslendirmişti. ‘Gençliğe öğüdümdür, hitabımdır’ diye. Onu o zaman tasarlarken gençliğe öğüt değil de hitabe olarak yazmışlar. Ama orada İstiklal Marşı’dır, Türk Bayrağı’dır, Atatürk Büstü’dür, Gençliğe Hitabe’dir bunlar da var. Çok çekilip de kenara sıkıştırılan bir konu.”

 

Bahsi geçen görsel bazı haber sitelerince TÜGVA’nın Kocaeli Şubesi’nin Mevlana’nın şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençliğe hitabesi şeklinde uyarladığı iddiasıyla aktarılmıştı.

Söz konusu manzum nasihat-nâme geçmişte “Ne ol ne olma” ya da “Ne olursan ol” gibi başlıklarla Mevlânâ Celaleddin Rumî’ye atfedilmişti.

Ancak, Mevlânâ’ya ait eserler tarandığında bu yönde bir manzumeye rastlanamıyor.

Bir anonim öğütler bütünü olan dizelerin geçmişte Mevlânâ imzası olmadan paylaşıldığı görülüyor (Şiirin geçmişte esnaf dükkan duvarlarını süslediği biliniyor).

Mesnevî-i Şerif (Bkz: Mesnevi 1. cilt2. cilt3. cilt4. cilt5. cilt6. cilt) incelendiğinde paylaşılan öğütlerdeki (eğit(mek), sınıf geçmek, evrilmek, sayrılmak, rakip gibi) bazı sözcüklerin Mevlânâ’nın üslubuyla ve yaşadığı 13. yüzyılla uyumluluk arz etmediği anlaşılıyor.

Bahse konu dizeler, geçmişte farklı versiyonlarla da Mevlânâ’ya atfedilmişti. Bu atıfların “Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol ama bölücü olma!”, “Ev al, araba al, abdest al ama beddua alma!” gibi dizeleri içerdiği görülmekle birlikte; “bölücü olma” ve “araba al” gibi ifadelerin yine Mevlânâ’nın yaşadığı dönemle uyumlu olmadığı söylenebilir.

 

2 yorumlar

Hain Türkdüşmanı Recep 26 Eylül 2022 - 17:24

Paranı ver ile başlaması çok anlamlı.
ülkeni sat mülteci doldur ihale ver yolsuzluk yap dini sömür

yanıt
Gençliğe Hitabe 11 Aralık 2022 - 17:16

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

yanıt

Yorum Bırakabilirsiniz