Atatürk’ün “Filistin’e El Sürülemez” Dediği İddiası

Atatürk’ün “Filistin’e El Sürülemez” Dediği İddiası Doğru Değildir

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Filistin’e El Sürülemez” sözünü söylediğine dair şehir efsanesi, Bombay Chronicle gazetesinin TBMM’de Atatürk’ün bu sözü söylediğine dair Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin haberini kaynak göstererek hazırladığı bir haberin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından Başbakanlığa bir yazıyla gönderilmesine dayanmaktadır. Yani, yanlış anlamalar zincirinin neticesinde oluşmuştur. 

Filistin’de yaşanan zulüm gündeme geldiğinde bir şehir efsanesi tekrar zuhur ediyor her seferinde: Mustafa Kemal Atatürk’ün “Filistin’e El Sürülemez” dediği iddiası. Atatürk’ün Filistin ile ilgili 1937 yılı Temmuz ayında TBMM’de yaptığı konuşmada bu ifadeyi kullandığı belirtilse de bu iddia yanlıştır.

TBMM’de Atatürk’ün bu sözü söylediğine dair Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin haberini kaynak göstererek Bombay Chronicle gazetesinin yaptığı bir haberin 1927-1938 yılları arasında İçişleri Bakanlığı (Dahiliye Vekâleti) görevini üstlenen Şükrü Kaya tarafından Başbakanlığa (Baş Vekâlet’e) gönderilen bir yazıya dayanmaktadır. Ancak, bu şehir efsanesinin tüm silsilesi incelendiğinde önemli tutarsızlıkların varlığı görülmektedir.

Şehir efsanesini kısaca özetleyerek vecizenin “yokluğunun” sebeplerine değinecek olursak:

  • Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 20 Ağustos 1937’de Başbakanlığa bir resmi yazı gönderir. Günümüzde Devlet Arşivleri’nde muhafaza edilen bahse konu resmi yazıda Bombay Chronicle gazetesinin 27 Temmuz 1937 tarihli nüshasında ‘Filistin’e el sürülemez, Kemal Paşa Avrupa’ya ihtar ediyor’ başlığıyla bir yazı yayımlandığı belirtilerek ilişikte yazı örneği sunulur.
  • Bu yazı, yurt dışında Atatürk’ün söylemlerinin nasıl yankı bulduğuna dair bir bilgi notu hüviyetindedir. Atatürk’ün bu sözü söylediğini iddia eden bir yazı değildir.
  • Aşağıda örneği yer alan yazının ekindeki Bombay Chronicle haber metninde şu ifadeler yer almıştır:“Arapların, Avrupa siyâsetine nüfuz edemeyip, bu sözde ‘istiklâl’ kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa Emperyalizmine esir kıldıkları, çok şayân-ı teessüftür.Kemal Atatürk’ün, Filistin’in, Arabistan’da vuku bulacak harekâtın merkezini teşkil ettiği takdirde, bura Araplarına yapılacak herhangi bir fenalığa, Türklerin de tahammül edemiyeceğini söylemektedir.‘Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu, kimse bizim kadar bilemez. Biz, vâkıa birkaç sene Araplar’dan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için, İslâmiyet’in mukaddes yerlerinin, musevilerin ve hıristiyanların nüfuzu altına girmesine mâni olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa Emperyalizmi’nin oyun sahası olmasına müsaade etmiyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslâmiyete lâkayt olmakla ittiham edildik; fakat bu ittihamlara rağmen, Peygamber’in son arzusu, yâni mukaddes toprakların, daima İslâmiyet hâkimiyetinde kalmasını temin için, hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Cedlerimizin Selâhaddin’in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücâdele ettikleri toprakların, yabancı hâkimiyeti ve nüfuzu altında bulunmasına müsaade etmiyeceğimizi beyân edecek kadar, bugün, Allah’ın inâyetiyle kuvvetliyiz. Avrupa, bu mukaddes yerlere temellük etmek için, yapacağı ilk adımda; bütün İslâm âleminin ayaklanıp, icraata geçeceğine şüphemiz yoktur.”
  • Bombay Chronicle gazetesi, Atatürk’ün, “Filistin’e El Sürülemez” diyerek başladığı haberi Hâkimiyet-i Milliye gazetesine dayandırıyor. Halbuki, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi o tarihte yayında değildir. Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, 28 Kasım 1934’ten itibaren “Ulus” adını almıştır. 
  • Atatürk’ün “Filistin’e el sürülemez” ifadesini TBMM’de 1937 yılı Temmuz ayındaki bir oturumda söylediği iddiası ise varoluşsal bir hata içermektedir. Çünkü, 1937 yılı Temmuz ayında TBMM tatildedir. İlgili yıla dair TBMM tutanaklarında Temmuz ayına ilişkin bir kayıt yer almamaktadır. Meclis tatilde iken de olağanüstü bir toplantı düzenlenmemiştir.
  • Temmuz öncesindeki aylardaki tutanaklar incelendiğinde ise bu sözün varlığına rastlanamamaktadır. Ayrıca tutanaklarda, bahse konu tarihlerde Filistin konusunun Meclis’te ele alındığının izi de görülememektedir.
  • Atatürk’ün kayıtlı ya da kamuoyunun bilgisi dahilindeki vecizelerinin hiçbirinde bu ifade yer almamaktadır.
  • Netice itibarıyla, Şükrü Kaya’nın Bombay Chronicle’ın haberini tahrif edip ya da haberi yanlış okuyup böyle bir yazı kaleme almayacağı varsayımıyla, Bombay Chronicle’ın “yalan” ya da “yanlış” haber yayımlamasının bu efsaneye yol açtığı düşünülmektedir.
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin haberini kaynak göstererek Bombay Chronicle gazetesinin yaptığı bir haberin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından Başbakanlığa gönderildiği resmi yazı

 

Atatürk’ün “Filistin’e El Sürülemez” Dediği İddiasına İnanan Köşe Yazarları

Bu vecizeyi Atatürk söylemiş gibi köşesine taşıyan yazarları sıralayalım:

T24‘teki “Atatürk: Filistin’e el sürülemez” başlıklı yazısıyla (19 Aralık 2017) Yalçın Doğan:

"27 Temmuz 1937. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşuyor. Sözlerine ‘’Filistin’e el sürülemez’’ diye başladıktan sonra devam ediyor: ... "

Yeniçağ Gazetesi‘ndeki “Atatürk, Filistin ve Kutsal Topraklar” başlıklı yazısıyla (3 Şubat 2009) Altemur Kılıç:

"Bir okuyucumdan, e-posta ile aldığım bilgileri aynen naklediyorum: Mustafa Kemal Atatürk’ün Filistin ve Kutsal Topraklar’la ilgili olarak 1937’de Meclis’te yaptığı konuşma... ..."

Yeni Mesaj’daki “İsrail’in kuruluşunda Osmanlı Devleti’nin payı” başlıklı yazısıyla (23 Ağustos 2017) Furkan Talay:

"Yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’ndan bir devlet kuran Atatürk’ün Filistin konusundaki görüşlerini de iyi analiz etmek gerekir. 27 Temmuz 1937 tarihinde Hakimiyet–i Milliye gazetesine verdiği demeç O’nun bu konudaki hassasiyetinin göstergesidir: ..."

 

* OdaTV’nin “Atatürk “Filistin’e el sürülemez” dedi mi” başlıklı yazısından yararlanılmıştır.

malumatfurus hakkında 1191 makale
Köşe yazarları odaklı yanlışlama girişimi. #Köşeyazarızabıtası

İlk yorum yapan olun

Yazı İçeriğiyle İlgili Yorum Yapmak İsterseniz Buyrunuz